Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Rafako zamierza wstrzymać prace w Jaworznie III do czasu wyjaśnienia awarii

Rafako zamierza wstrzymać prace w Jaworznie III do czasu wyjaśnienia awarii

Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) – Rafako i jego spółka zależna E003B7 wezwali Nowe Jaworzno Grupa Tauron do niezwłocznego wyjaśnienia, w terminie do 15 września 2021 roku, przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami elementów bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w dniach 7 stycznia 2021 roku i 11 czerwca 2021 roku, podało Rafako. Wykonawca zamierza wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na bloku do czasu uzyskania informacji o braku zagrożenia.

Rafako i E003B7:

"1. Poinformowali zamawiającego, iż w związku z niewyjaśnieniem przez zamawiającego przyczyn rzeczonych zdarzeń i nieprawidłowości/ zaniedbań zamawiającego, a także istniejącym ryzykiem, iż warunki panujące na bloku nadal stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, pozostających na jego terenie, wykonawca z kontraktu zamierza wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na bloku do czasu uzyskania informacji o braku zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, a wstrzymanie tych prac wpłynie na termin ponownego uruchomienia bloku;

2. Zastrzegli, iż wezwanie do wyjaśnienia przyczyn w/w zdarzeń oraz nieprawidłowości/ zaniedbań, a także złożenia pisemnych wyjaśnień wraz z informacją na temat działań zapobiegających powstaniu takich zdarzeń w przyszłości, zostało skierowane pod rygorem odstąpienia przez wykonawcę z kontraktu od kontraktu, po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu 15 września 2021 roku" – czytamy w komunikacie.

Wczoraj rzecznik prasowy Łukasz Zimnoch Tauron Polska Energia informował, że dla Grupy Tauron priorytetem jest szybkie zakończenie naprawy bloku 910 MW w Jaworznie i ponowne uruchomienie jednostki w 2022 roku. Przypomniał, że na początku sierpnia Tauron i Rafako wypracowały realny harmonogram przeprowadzenia prac naprawczych. Jeżeli jednak sytuacja firmy Rafako miałaby wpływ na realizacje tych prac, Tauron będzie analizował rożne scenariusze w tym zakresie, wskazał.

Na początku sierpnia Tauron Polska Energia i Rafako ustaliły, że zakończą prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie do 25 lutego 2022 r. Prace będą prowadzone w rejonie komory paleniskowej. Doprowadzą one do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnią bezawaryjną pracę jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.

Oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Blok dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)