Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Rafako ma porozumienie ws. mediacji z JSW dot. bloku w Koksowni Radlin

Rafako ma porozumienie ws. mediacji z JSW dot. bloku w Koksowni Radlin

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) – Rafako podpisało z JSW Koks – spółką zależną Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) – wstępne porozumienia co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji dotyczących umowy na budowę bloku energetycznego w Koksowni Radlin, podała spółka.

"Istotne postanowienia porozumienia obejmują:

1. Potwierdzenie przez emitenta i JSW woli kontynuacji mediacji wraz z dążeniem do zakończenia mediacji ugodą, z poszanowaniem słusznych interesów emitenta i JSW;

2. Zobowiązanie emitenta i JSW, które nie stanowi (i) zrzeczenia się roszczeń, (ii) uznania roszczeń drugiej strony, czy też (iii) rezygnacji z jakichkolwiek uprawnień, a którego treścią jest powstrzymanie się w trakcie mediacji od dochodzenia względem siebie roszczeń związanych z zadaniem inwestycyjnym lub umową, jak i wykonywania uprawnień z umowy, które zniweczyłyby mediację […];

3. Uzgodnienie, że podstawą mediacji będzie rozszerzenie lub zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego o dodatkowe elementy wyszczególnione w porozumieniu;

4. Uzgodnienie, że w ramach mediacji emitent i JSW będą dążyć do wypracowania kompleksowego rozwiązania, w tym dotyczącego zgłaszanych przez nie dotychczas roszczeń dotyczących realizacji umowy lub zadania inwestycyjnego;

5. Założenie, że emitent i JSW będą dążyć do wypracowania stosownego aneksu do umowy, związanego z bieżącymi rozliczeniami, w terminie do dnia 22 grudnia 2021 roku i jego faktycznego podpisania do dnia 31 grudnia 2021 roku, a także wypracowania w ramach mediacji ugody do dnia 20 stycznia 2022 roku" – czytamy w komunikacie.

Istotą porozumienia jest wyrażenie przez Rafako i JSW intencji dalszego prowadzenia mediacji, jak również uzgodnienie sekwencji prowadzenia rozmów oraz prac w ramach mediacji.

"Porozumienie:

1. nie rozstrzyga zaistniałych pomiędzy emitentem i JSW sporów;

2. nie oznacza wycofania się z przez emitenta i JSW z dotychczasowych stanowisk;

3. nie kończy mediacji, a także nie niweczy jej dobrowolnego charakteru;

4. nie wpływa na stosunki emitenta i JSW wynikające z umowy, jak i nie stanowi zrzeczenia się przez te podmioty uprawnień wynikających z umowy lub przepisów prawa" – zaznaczono.

W lutym br. Rafako poinformowało o dokonaniu rezerw, z których największa w wysokości ok. 65 mln zł została utworzona w związku z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów realizacji prac w ramach budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks Oddział KKZ – Koksownia Radlin. Spółka podała, że wystąpiła do JSW Koks o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu istotnych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia oraz z koniecznością wykonania niezbędnych świadczeń dodatkowych, w wysokości około 53 mln zł.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)