Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Raen miał 4,56 mln zł zysku netto, 5,08 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2023 r.

Raen miał 4,56 mln zł zysku netto, 5,08 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2023 r.

Raen odnotował 4,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 1,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,89 mln zł wobec 1,18 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,08 mln zł w I poł. 2023 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,71 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 0 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły 13 705 tys. zł na 30 czerwca 2023 roku w porównaniu do braku przychodów ze sprzedaży na 30 czerwca 2022 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zostały wygenerowane przez spółkę zależną Seed Capital sp. z o.o. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 8 784 tys. zł na 30 czerwca 2023 roku w porównaniu do kosztów operacyjnych w wysokości 18 tys. zł na 30 czerwca 2022 roku. Zysk ze sprzedaży za I półrocze 2023 rok wyniósł 4 921 tys. zł w porównaniu do osiągniętej straty ze sprzedaży w wysokości 18 tys. zł na 30 czerwca 2022 roku" – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Przychody finansowe wyniosły w I półroczu 2023 roku 8 tys. zł natomiast pozostałe przychody operacyjne wyniosły 15 tys. zł. Koszty finansowe wyniosły 32 tys. zł a pozostałe koszty operacyjne 51 tys. zł. W efekcie grupa kapitałowa Raen osiągnęła zysk netto w wysokości 4 567 tys. zł w porównaniu do straty w wysokości 1.178 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego" – napisano także.

Spółka wskazała też, że 28 lipca 2023 roku zarząd przedstawił w raporcie wstępne wyniki finansowe spółki zależnej Seed Capital za I półrocze 2023 roku tj. EBITDA w wysokości 4 269 tys. zł, która została zrealizowana przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 12 668 tys. zł, jednak ostateczne wyniki finansowe Seed Capital uległy zmianie co do wcześniej przedstawionych, a przychody ze sprzedaży wyniosły 13 763 tys. zł, natomiast EBITDA 5 500 tys. zł.

"W dniu 19 kwietnia 2023 roku Raen S.A. dokonał nabycia 100% udziałów Seed Capital sp. z o.o. Przejęcie funkcjonującego i rentownego biznesu oraz rozpoczęcie działalności w sektorze Energy Tech stworzyło nową perspektywę rozwoju spółki i wzrostu jej wartości. Głównym celem grupy kapitałowej jest stać się jednym z liderów w procesie transformacji energetycznej w Polsce. Obecnie działalność spółki, poprzez Seed Capital sp. z o.o., koncentruje się przede wszystkim na projektach związanych z energią słoneczną – od ich pozyskiwania, przez finansowanie, aż po rozwój. Mimo że spółka skupia się na energii solarnej, jest otwarta na inwestycje w innych technologiach rynku OZE, w tym na innowacyjne rozwiązania magazynowania energii. Ambicją Spółki jest nie tylko utrzymanie tempa wzrostu przewyższającego średnią rynkową, ale również rozszerzenie oferty o umowy PPA (Power Purchase Agreement) oraz zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju naszego portfela aktywów energetycznych. Największymi atutami Grupy jest solidny portfel umów na realizację projektów fotowoltaicznych o mocy 1,45 GW oraz silne relacje biznesowe, które udało się nawiązać dzięki międzynarodowej sieci kontaktów" – czytamy dalej w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 0,92 mln zł wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej.

Raen (dawniej PunkPirates) prowadzi działalność w sektorze energy tech. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)