Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Polimex Mostostal wnioskuje o podwyższeniu umowy z ZA Puławy dot. bloku o 188,7 mln zł

Polimex Mostostal wnioskuje o podwyższeniu umowy z ZA Puławy dot. bloku o 188,7 mln zł

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy otrzymały od Polimeksu Mostostalu – generalnego wykonawcy umowy o kompleksową realizację inwestycji pod nazwą "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe" wniosku dotyczącego zmiany umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia o łączną kwotę 188,7 mln zł netto, podały Puławy. Propozycje zmian poddane zostaną szczegółowej analizie, zapowiedziała spółka.

"W ocenie wykonawcy, złożenie wniosku jest uzasadnione wystąpieniem zdarzeń stanowiących siłę wyższą, do których wykonawca zalicza epidemię COVID-19 oraz agresję Rosji na Ukrainę. W dalszej części wniosku wykonawca powołuje się na negatywny wpływ każdego ze zdarzeń siły wyższej na realizację umowy – zdaniem wykonawcy, zdarzenia siły wyższej odnoszą skutki w postaci nadzwyczajnego i niemożliwego do przewidzenia przez strony wzrostu kosztów realizacji projektu (wzrost cen materiałów i usług oraz wzrost kursu PLN/EURO). Propozycje zmian poddane zostaną szczegółowej analizie i weryfikacji ich zasadności w świetle postanowień umowy, a także okoliczności faktycznych" – czytamy w komunikacie.

Pod koniec grudnia 2021 r. Zakłady Azotowe Puławy odmówiły akceptacji wniosku Polimeksu Mostostalu dotyczącego podwyższenia wynagrodzenia za generalne wykonawstwo projektu budowy bloku energetycznego (o 35,8 mln zł) i wystąpiły o uzupełnienie wniosku w sprawie przedłużenia terminu jego realizacji (o 223 dni).

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 615 mln zł w 2020 r.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,21 mld zł w 2020 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)