Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Polimex chce złożyć ofertę na bloki gazowe w Dolnej Odrze z GE Global Services

Polimex chce złożyć ofertę na bloki gazowe w Dolnej Odrze z GE Global Services

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) – Polimex-Mostostal zawarł list intencyjny z General Electric Global Services GmbH Oddział w Polsce w sprawie woli wspólnego przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) na realizację dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra, a w przypadku wygrania postępowania – zawarcia odpowiedniej umowy wykonawczej, podała spółka.

List intemcyjny (LOI) przewiduje możliwość zawarcia umowy konsorcjum przez strony i podmioty zależne od stron przed złożeniem oferty w postępowaniu, podano w komunikacie.

"LOI przewiduje wyłączność działań stron w zakresie postępowania. Zgodnie z LOI, strony nie mają podstaw do roszczeń względem drugiej strony w przypadku przegrania postępowania. LOI podlega jurysdykcji prawa polskiego" – czytamy dalej.

List intencyjny obowiązuje, w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej:

– do chwili niezakwalifikowania przez zamawiającego oferty stron do postępowania,

– do chwili odwołania postępowania przez zamawiającego, z wyjątkiem ponowienia postępowania na tych samych warunkach technicznych i podobnym zakresie,

– do chwili wyboru przez zamawiającego w ramach postępowania innego podmiotu niż strony,

– do chwili pisemnego zawiadomienia strona przez drugą stronę o odstąpieniu od negocjacji dotyczących zawarcia umowy konsorcjum,

– do chwili zgodnego i pisemnego postanowienia stron o rozwiązaniu loi,

– do 15 listopada 2019 roku, jeżeli strony nie postanowiły inaczej,

– do upływu terminu do naprawy skutków naruszenia LOI przez stronę naruszającą.

W połowie czerwca PGE GiEK uruchomiła postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1 400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Przedmiot zamówienia o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule "pod klucz".

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

(ISBnews)