Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. PE rozpoczyna negocjacje z Radą UE ws. technologii o zerowej emisji

PE rozpoczyna negocjacje z Radą UE ws. technologii o zerowej emisji

nbsp;Parlament Europejski  rozpocznie negocjacje z Radą UE w sprawie przepisów Net Zero Industry Act mających na celu zwiększenie europejskiej produkcji przemysłowej w zakresie technologii niezbędnych do dekarbonizacji, by osiągnąć 40% rocznego zapotrzebowania na wdrażanie tych technologii do 2030 r. w oparciu o krajowe plany w zakresie energii i klimatu (NECP), podał Parlament.

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Net Zero Industry Act przyjęto większością 376 głosów, przy 139 przeciw i 116 wstrzymujących się. 

"Net Zero Industry Act wyznacza cel, zgodnie z którym Europa ma osiągnąć 40% rocznego zapotrzebowania na wdrażanie technologii zerowych netto do 2030 r. w oparciu o krajowe plany w zakresie energii i klimatu (NECP) oraz przejąć 25% wartości rynku światowego dla tych technologii. Zamierza także stawić czoła wyzwaniom związanym ze zwiększaniem mocy produkcyjnych w tych technologiach" – czytamy w komunikacie.

Europosłowie wprowadzili poprawki do pierwotnego tekstu, proponując, aby objąć cały łańcuch dostaw, w tym komponenty, materiały i maszyny do wytwarzania technologii zero netto. Chcą szerszej, bardziej kompleksowej listy technologii, które mają zostać uwzględnione, i która będzie okresowo aktualizowana. W szczególności posłowie poruszyli kwestie technologii rozszczepienia i syntezy jądrowej, zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) oraz konkretnych technologii przemysłowych, podano także.

Proponowana regulacja zakłada dwie klasyfikacje projektów: projekty produkcyjne w technologii zero netto i projekty strategiczne o zerowej wartości netto. Ma również na celu usprawnienie procesu wydawania zezwoleń, ustalając harmonogram wydawania zatwierdzeń dla projektów standardowych od 9 do 12 miesięcy i od 6 do 9 miesięcy w przypadku projektów strategicznych. Posłowie proponują utworzenie inicjatyw "Doliny Przemysłu Zero Net", które przyspieszą proces wydawania pozwoleń poprzez delegowanie części gromadzenia dowodów z oceny oddziaływania na środowisko państwom członkowskim.

Proponowana regulacja zakładała przekazanie środków z dochodów krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz na większość projektów strategicznych za pośrednictwem platformy technologii strategicznych dla Europy (STEP).

Według szacunków proponowane rozporządzenie miałoby na celu zapewnienie, że do 2030 r. moce produkcyjne w UE w zakresie tych strategicznych technologii zero netto osiągną ogólny poziom odniesienia wynoszący co najmniej 40% rocznych potrzeb UE w zakresie wdrażania. Określiłaby również cel na szczeblu UE dotyczący rocznej zdolności zatłaczania CO2 do 2030 r. (50 mln ton).

(ISBnews)