Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. OZE ratuje polski system energetyczny

OZE ratuje polski system energetyczny

Polska zaspokaja coraz większą część swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych, ale nadal, jako kraj, jesteśmy silnie uzależnieni od węgla, ropy naftowej i gazu. W obliczu rosnących cen energii i zobowiązań do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, istnieje konieczność dywersyfikacji źródeł oraz podjęcia wysiłków mających na celu przyspieszenie przejścia na OZE. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała zagrożenie dla stałych i przystępnych cenowo dostaw energii w Europie. Jest to spowodowane, w szczególności ograniczaniem (a wręcz całkowitym zaprzestaniem) dostaw surowców.

Jednym z największych problemów dla polskiej energetyki konwencjonalnej jest susza i wysokie temperatury. Węglowe bloki chłodzone są wodą. Jeśli w Polsce panuje upał, elektrownie nie mogą pobierać jej z otoczenia, a wypuszczenie rozgrzanej cieczy z powrotem do rzeki, czy innego zbiornika naturalnego, zagrażałoby wodnym ekosystemom. Listę problemów polskiej energetyki uzupełniają, wspomniane już wcześniej, braki w dostawach węgla.

W okresie wakacyjnym w 2022r. przestoje zanotowały obiekty, między innymi, w Połańcu, Opolu, Turowie i Kozienicach. Państwowe spółki wyjaśniają, że bloki są wyłączane z konieczności oszczędności brakującego na rynku węgla i przez potrzebne naprawy.

Energia wiatrowa i słoneczna zasadniczo nie wymagają wody, a zatem nie zanieczyszczają zasobów wodnych, nie ograniczają dostaw wody pitnej i nie konkurują z innymi ważnymi potrzebami wodnymi, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, które mają  znaczący, w większości przypadków negatywny wpływ na zasoby wodne.  Zarówno wydobycie węgla, jak i odwierty gazu ziemnego nie pozostają obojętne dla środowiska naturalnego i mogą zanieczyszczać źródła wody pitnej. Ponadto elektrownie zasilane węglem lub gazem oraz mająca powstać w Polsce elektrownia jądrowa są zależne od posiadania wystarczającej ilości wody do chłodzenia, co oznacza, że poważne susze i fale upałów mogą zagrozić wytwarzaniu energii elektrycznej.

OZE uzupełnia system w momentach największego zapotrzebowania na energię.

Odnawialne źródła energii są najtańszą i najczystszą dostępną energią. Ich atutem jest też to, że mogą być wytwarzane w kraju, co pozwala zmniejszyć nasze zapotrzebowanie na import energii. Od kilku lat spełniają rolę stabilnych źródeł niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania polskiego systemu  energetycznego. Wielokrotnie stanowiły żelazną rezerwę i uzupełniały braki w generacji energii, które były wynikiem niewydolności energetyki konwencjonalnej. Najlepszym przykładem był dzień 12 grudnia 2022 roku, kiedy zapotrzebowanie na energię w Polsce było tak duże, że rezerwa systemowa wynosiła „0”. Na szczęście moc OZE tego dnia wyniosła aż 10 500 MW. Generacja OZE znakomicie wypełnia zapotrzebowanie na energię, w dniach, kiedy jest ono wyjątkowo wysokie.
Produkcja energii z OZE, kilka tygodni temu – 29 grudnia 2022 roku – zaspokoiła aż połowę naszego dobowego zapotrzebowania

Likwidacja zależności od paliw kopalnych będzie wymagała masowego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wiatr, Słońce, biomasa roślinna, ciepło z ziemi mogą zapewnić ogromne i stale uzupełniane polskich zasobów energetycznych. Systemy fotowoltaiczne i wiatrowe mogą działać niezawodnie w warunkach, w których funkcjonowanie elektrowni zasilanej paliwami kopalnymi jest niemożliwe. Zwiększenie podaży energii z OZE pozwoliłoby nam zastąpić wysokoemisyjne źródła energii i znacznie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Przejście na czystą energię pomoże z czasem ustabilizować i obniżyć ceny energii oraz zmniejszyć zależność od importu poprzez zwiększenie konkurencji i dywersyfikację naszych źródeł energii.

– Odnawialne źródła energii stanowią obecnie 26% światowej energii elektrycznej, ale według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) przewiduje się, że do 2024 r. ich udział osiągnie 30%. To kluczowy czas dla energii odnawialnejuważa Fatih Birol, dyrektor wykonawczy International Energy.

Chociaż budowa instalacji odnawialnych źródeł energii wymaga początkowych inwestycji, to mogą one działać przy bardzo niskich kosztach. W przypadku większości technologii czystych energii „paliwo” jest bezpłatne, natomiast ceny paliw kopalnych mogą się znacznie różnić i są podatne na znaczne wahania. Budujmy więc OZE.

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!