Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Orange Polska kupi od R.Power ponad 600 GWh energii z farm PV w latach 2024-2034

Orange Polska kupi od R.Power ponad 600 GWh energii z farm PV w latach 2024-2034

nbsp;R.Power oraz Orange Polska zawarły umowę, w ramach której Orange zakupi w okresie 2024-2034 ponad 600 GWh energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmy fotowoltaiczne należące do Grupy R.Power, podała spółka R.Power.

Umowa stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia dostępności zielonej energii na polskim rynku i przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce. Dzięki umowie zostanie osiągnięty efekt tzw. dodatkowości, gdyż w istotny sposób przyczyni się ona do budowy farm będących źródłem dostaw energii w ramach kontraktu. Po rozpoczęciu produkcji, polska energetyka uniknie emisji ponad 400 tysięcy ton CO2 w okresie trwania umowy, podkreślono.

"Kontrakt pozwoli nam przyspieszenie realizacji strategii budowy własnych źródeł wytwórczych zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach europejskich oraz zwiększy poziom komercjalizacji projektów z naszego portfela.  Obecnie zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach europejskich posiadamy 1,5 GW projektów z zabezpieczonym dostępem do sieci oraz ponad 18 GW mocy na wcześniejszych etapach rozwoju projektów. Siłą R.Power jest stabilny kapitał tj. stojący za Grupą Fundusz Trójmorza. Dzięki temu możemy w bezpieczny i przewidywalny sposób prowadzić największe inwestycje w źródła fotowoltaiczne w całej Europie" – powiedział prezes R.Power Przemek Pięta, cytowany w komunikacie.

Dodał, że zwiększanie sprzedaży energii w ramach kontraktów cPPA, takich jak ta z Orange Polska, jest obecnie jednym z kluczowych priorytetów R.Power.

"To nasz kolejny krok ku zeroemisyjności i kolejna umowa zawarta w formule PPA (Power Purchase Agreement), ale pierwsza dotycząca fotowoltaiki na tak znaczącą skalę. Dzięki zabezpieczonej w ramach tej współpracy energii, również w kolejnych latach odnawialne źródła będą stanowiły co najmniej 70% naszego zużycia prądu. Oznacza to, że już dziś wypełniamy nasz strategiczny cel, zakładający zaspokajanie co najmniej 65% naszych energetycznych potrzeb ze źródeł odnawialnych do 2025 r., nawet biorąc pod uwagę dynamicznie rosnący ruch w naszej sieci" – powiedziała prezeska Orange Polska Liudmila Climoc.

Spółka wskazała, że umowy cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) to rozwiązanie, które daje odbiorcy bezpośredni dostęp do zielonej energii oraz stanowi element realizacji działań z zakresu ESG. Z kolei wytwórca, dzięki cPPA zyskuje gwarancję odbioru energii po określonej cenie co w konsekwencji ułatwia mu podjęcie decyzji inwestycyjnej oraz pozyskanie finansowania bankowego na budowę farm. Z punktu widzenia odbiorcy długoterminowy kontrakt z producentem zielonej energii stanowi skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami i wahaniami cen, co pozwala skupić się na prowadzeniu biznesu bez potrzeby ciągłego zarządzania zmianami cen energii.
 
R.Power podaje, że jest wiodącym zintegrowanym niezależnym producentem energii słonecznej w Polsce, z rosnącą obecnością w Rumunii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Niemczech. Działalność R.Power obejmuje cały łańcuch wartości sektora energii słonecznej, w tym rozwój elektrowni fotowoltaicznych, budowę elektrowni fotowoltaicznych (Engineering Procurement & Construction), serwisowanie elektrowni (Operations & Maintenance) oraz produkcję zielonej energii (Independent Power Producer). Firma rozwija obecnie portfel ponad 18 GWp aktywów PV i BESS (Battery Energy Storage System). 

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)