Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Nowy blok energetyczny Tauronu w Jaworznie został oddany do eksploatacji

Nowy blok energetyczny Tauronu w Jaworznie został oddany do eksploatacji

Warszawa, 16.11.2020 (ISBnews) – Blok energetyczny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III został oddany do eksploatacji 13 listopada br., podały Tauron Polska Energia i Rafako.

"Blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie pracuje w polskim systemie elektroenergetycznym. To najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Energia z tego miejsca zaopatrywać będzie około 2,5 mln odbiorców z południa Polski. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy" – czytamy w komunikacie.

Wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem w Tauronie Jerzy Topolski podkreślił, że to dla grupy ostatnia inwestycja w źródło węglowe.

"Uwolnione środki finansowe skierujemy na realizację projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. […]  Druga połowa 2020 roku w Tauronie stoi pod znakiem finalizacji wielkich inwestycji w energetykę konwencjonalną. Jednostka, począwszy od przyszłego roku, będzie także realizowała piętnastoletnie kontrakty mocowe. Inwestycję zakończyliśmy zgodnie z zaplanowanym budżetem" – powiedział Topolski, cytowany w komunikacie.

Jak podkreśliła spółka, nowy blok Taurona będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku będzie znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80%, natomiast emisja CO2 zmniejszy się o około 31%.

"Grupa Rafako przekazuje blok energetyczny w Jaworznie zgodnie z terminem określonym kontrakcie. Tym samym wywiązujemy się z naszych zobowiązań. Zapewniliśmy zarazem środki finansowe niezbędne do jego prawidłowego rozliczenia do maja 2023 roku. Istotne dopełnienie modelu finansowego stanowi porozumienie z instytucjami, które udzieliły gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych" – powiedział wiceprezes Rafako odpowiedzialny za realizację inwestycji Radosław Domagalski-Łabędzki, cytowany w jednobrzmiącym komunikacie obu spółek.

"Potwierdziliśmy wiarygodność Rafako jako jednej z wiodących firm budownictwa energetycznego i przemysłowego w Polsce, która profesjonalnie zarządza złożonymi projektami biznesowymi" – dodał Domagalski-Łabędzki, podkreślając, że końcowy etap budowy prowadzony był w trudnym okresie pandemii.

W następnych miesiącach przeprowadzone zostaną analizy i badania na eksploatowanym bloku, po to, aby wartość emitowanych przez blok do środowiska substancji szkodliwych była możliwie jak najniższa, wskazano też w materiale.

"Nowy Blok 910 MW nie będzie wymagał składowania ubocznych produktów spalania (UPS) – popiołów, gipsu czy żużlu. Zostaną one wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym. Układy zamontowane w jednostce pozwolą na jej szybkie uruchomienie przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od warunków atmosferycznych" – czytamy dalej.

Oddanie bloku do eksploatacji poprzedziło podpisanie 13 listopada 2020 r. przez Nowe Jaworzno Grupa Tauron i Rafako ugody, która reguluje wzajemne rozliczenia związane z budową bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Zawarto także aneks do kontraktu, który szczegółowo reguluje postanowienia ugody, w tym m.in. terminy płatności oraz terminy wykonania przez wykonawcę bloku dodatkowych świadczeń, poinformowano także.

"Strony zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń, które wystąpiły w trakcie realizacji kontraktu do dnia podpisania ugody. Rafako wykona dla Taurona dodatkowe prace, w tym optymalizujące działanie bloku, których efektem będzie między innymi zmniejszenie minimum technicznego z 40% do 37%. Dodatkowo, o pół roku (do 36 miesięcy) zostanie wydłużona gwarancja techniczna na część wysokociśnieniową kotła. Wykonawca udzieli też licencji na korzystanie z programów komputerowych, które nie są objęte kontraktem" – napisano też w komunikacie.

Tauron podkreślił, że zawarcie ugody i aneksu nie spowoduje przekroczenia zakładanego łącznego poziomu nakładów, jakie przewidziano na realizację tej inwestycji, tj. 6,2 mld zł, w tym wynagrodzenie dla konsorcjum wynikające z podpisanej umowy oraz zawartych do niej aneksów wyniesie łącznie 4,6 mld zł.

Na początku maja Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako – Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych elementów kotła i harmonogramu dalszych prac. Konsorcjum szacowało, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)

 

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!