Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. MKiŚ zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji dla 2028 r. na poziomie 5 791 MW

MKiŚ zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji dla 2028 r. na poziomie 5 791 MW

nbsp;Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla roku 2028 na poziomie 5 791 MW, wynika z projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dla aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024.

Projekt rozporządzenia, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL), został skierowany do konsultacji.

Rozporządzenie określające parametry aukcji wydawane jest cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji głównej.

W projekcie rozporządzenia prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. Łączne zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2028 wynosi 5 791 MW.

Zapotrzebowanie na moc w ramach rynku mocy w poszczególnych kwartałach 2024 roku uwzględnia wyniki aukcji głównej i kształtuje się następująco:

– 3 520 MW dla I kwartału,

– 1 131 MW dla II kwartału,

– 500 MW dla III kwartału,

– 842 MW dla IV kwartału.

Zgodnie z metodyką przyjętą przy przyjmowaniu poprzednich rozporządzeń cena wejścia (zwana dalej: CeWe), nowej jednostki wytwórczej nie została powiększona o inflację. Przyjęto bowiem, że koszty kapitałowe są ponoszone przez dostawcę mocy przed rozpoczęciem dostaw, a kontrakty mogą być zawierane już w 2023 roku. OSP przeanalizował inwestycje w podobne źródła w Polsce i na świecie, a koszty operacyjne oparł m.in. na danych pochodzących z World Energy Outlook. CeWe ustalono na poziomie 431 zł/kW.

(ISBnews)