Menu
Patronat honorowy Patronage

KE wzywa Polskę do wdrożenia dyrektywy w sprawie energii odnawialnej

nbsp;Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Polski w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego przepisów UE dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, podała Komisja.

Chodzi o dyrektywę 2018/2001.

"Dyrektywa ta zapewnia ramy prawne dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu w UE. Ustanawia ona wiążący cel na szczeblu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. na poziomie co najmniej 32% i zawiera środki mające na celu zapewnienie racjonalnego pod względem kosztów wspierania energii ze źródeł odnawialnych oraz uproszczenie procedur administracyjnych w odniesieniu do projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych" – czytamy w komunikacie.

Dyrektywa ułatwia również udział obywateli w transformacji energetycznej i wyznacza konkretne cele dotyczące zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w sektorach ogrzewania, chłodzenia oraz transportu do 2030 r. Ponadto zaostrzono w niej kryteria służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju bioenergii. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 30 czerwca 2021 r., podano także.

Uzasadniona opinia, prócz Polski, została wystosowana również do Chorwacji, Cypru, Grecji, Irlandii. Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Węgier.

W lipcu 2021 r. Komisja skierowała do tych państw wezwanie do usunięcia uchybienia.

Do chwili obecnej Chorwacja, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia i Węgry nie przekazały Komisji jasnych i precyzyjnych informacji na temat tego, które przepisy krajowe transponują poszczególne przepisy dyrektywy, natomiast Cypr, Grecja, Irlandia i Luksemburg jedynie częściowo zgłosiły środki krajowe transponujące dyrektywę, przypomniano.  

Państwa te mają teraz dwa miesiące na wypełnienie obowiązku transpozycji i powiadomienie Komisji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(ISBnews)

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu