Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. JSW Koks zleciła prace modernizacyjne w Koksowni Przyjaźń za 426,5 mln zł

JSW Koks zleciła prace modernizacyjne w Koksowni Przyjaźń za 426,5 mln zł

Warszawa, 03.08.2021 (ISBnews) – JSW Koks – spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) – podpisała umowę z Zarmen Sp. z o.o. jako wykonawcą zadania głównego modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, podała spółka. Umowa ma wartość 426,5 mln zł i przewiduje zakończenie zakontraktowanych prac do 19 lutego 2024 r.

"Zgodnie z przyjętą formułą realizacji inwestycji (tzw. systemem gospodarczym), całość została podzielona na etapy. Wybór wykonawców dla realizacji każdego etapu odbywał się na podstawie procedur przetargowych. Podpisano już umowy z dostawcami materiałów ceramicznych dla wybudowania masywu ceramicznego, wykonawcą komina, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcami obiektów i instalacji elektrycznych oraz stanowiska do remontu i wymiany ubijarek. Aktualnie realizowane są też dostawy krzemionki i odbiory dostarczanych materiałów przez komisję odbiorową" – czytamy w komunikacie.

Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń połączona jest ze zmianą technologii napełniania komór baterii koksowniczej z systemu zasypowego na ubijany, co daje możliwość ograniczenia zużycia węgli typu 35 na rzecz węgli typu 34 (gazowo-koksowych), a w konsekwencji daje możliwość osiągnięcia efektu ekonomicznego w postaci redukcji kosztów produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów jakościowych koksu, wyjaśniono.

Nowa bateria nr 4 pozwoli też na obniżenie emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz tlenków azotu.

"Z uwagi na wdrożenie nowej technologii muszą zostać przebudowane instalacje przygotowania węgla, odbioru koksu, odbioru gazu koksowniczego, przebudowie i rozbudowie będą także poddane instalacje energetyczne, elektryczne oraz szereg obiektów infrastruktury, związanej z tą baterią. Planuje się zastosowanie systemu wsadu ubijanego w połączeniu z Instalacją Suchego Chłodzenia Koksu (ISChK)" – czytamy dalej.

Wykonawca komina dla baterii przystąpił do wyburzania starego, w miejsce którego wzniesiony zostanie nowy, odpowiadający współczesnym wymaganiom komin.

Zadanie inwestycyjne modernizacji baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń finansowane jest ze środków własnych JSW Koks oraz z kredytów i pożyczek preferencyjnych, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)