Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Fundusz Trójmorza obejmie mniejszościowy pakiet akcji R.Power za 150 mln euro

Fundusz Trójmorza obejmie mniejszościowy pakiet akcji R.Power za 150 mln euro

R.Power zawarł umowę inwestycyjną z akcjonariuszami spółki oraz spółką celową utworzoną przez Fundusz Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF, 3SIIF), podał R.Power. W oparciu o postanowienia umowy 3SIIF zainwestuje 150 mln euro w spółkę i obejmie mniejszościowy pakiet akcji. W wyniku transakcji dotychczasowi akcjonariusze spółki zachowają pakiet większościowy i będą nadal kierować spółką, a 3SIIF zachowa opcję dalszego zwiększenia inwestycji do łącznie 250 mln euro.

"Środki z objęcia nowych akcji zostaną przeznaczone w głównej mierze na realizację kolejnych faz rozwoju Grupy R.Power w Polsce oraz na rynkach europejskich takich jak Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Włochy" – czytamy w komunikacie.

Warunkiem wejścia w życie postanowień umowy jest spełnienie się warunku zawieszającego w postaci wyrażenia zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na koncentrację.

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

Fundusz Trójmorza to ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Jego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach: transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Obok zacieśnienia współpracy oraz poprawy infrastruktury w regionie, celem Funduszu jest także przyniesienie zysku jego inwestorom. Za inwestycje Funduszu odpowiadają profesjonalne i niezależne podmioty.

(ISBnews)