Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Członek Rady Programowej KIKE, Andrzej Węgrzyn poprowadzi transformację energetyczną Dolnego Śląska

Członek Rady Programowej KIKE, Andrzej Węgrzyn poprowadzi transformację energetyczną Dolnego Śląska

Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjęto w dniu 25 października br. Strategię Energetyczną Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego. Dokument identyfikuje obszary wsparcia w procesie transformacji energetycznej oraz określa kierunki działań wyznaczających ścieżkę dojścia do osiągnięcia neutralności klimatycznej regionu do 2050 r.

Dolnośląskie przyspiesza transformację energetyczną

Wyznaczone zostały również wytyczne dla polityki regionalnej opierające się na: uznaniu prymatu działań w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.; realizacji celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej; zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz kształtowaniu regionalnej infrastruktury energetycznej uwzględniającej dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii. Wskazano na konieczność wzmacniania współpracy transgranicznej oraz racjonalnego i odpowiedzialnego wykorzystanie środków finansowych na transformację energetyczną.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał jednocześnie, dla inicjowania dialogu interesariuszy transformacji energetycznej oraz koordynowania inicjatyw samorządu dotyczących transformacji energetycznej w regionie, Pełnomocnika ds. transformacji energetycznej – dr Andrzeja Węgrzyna. Do zadań Pełnomocnika należeć także będzie ścisła współpraca z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi przedsięwzięciami obejmującymi budowanie energetyki opartej o odnawialne źródłach energii oraz utrzymywanie stałych kontaktów z agendami rządowymi, środowiskami naukowymi i badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi tworzącymi regionalny ekosystem innowacji energetycznych. Oczekuje się, że zbieranie i analizowanie niezbędnych informacji przez Pełnomocnika pozwoli w większym zakresie pozyskiwać środki finansowe ma transformację energetyczną Dolnego Śląska.

Andrzej Wegrzyn pełni społeczne funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa oraz jest Członkiem Rady Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Jako ekspert rozwoju strategicznego, łączy wiedzę ekonomiczną i techniczną z aspektami sprawiedliwej transformacji.