Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Columbus miał 36,6 mln zł straty netto, 33,09 mln zł straty EBIT w II kw. 2023 r.

Columbus miał 36,6 mln zł straty netto, 33,09 mln zł straty EBIT w II kw. 2023 r.

Columbus Energy odnotował 36,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 41,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 33,09 mln zł wobec 36,62 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,64 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 90,34 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 37,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 55,82 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 246,17 mln zł w porównaniu z 314,04 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 14,55 mln zł wobec 35,57 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

"Widzimy, że break even na sprzedaży do klienta indywidualnego i biznesowego osiągamy właśnie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, co pozwala przypuszczać, że nasz wynik będzie się znacząco poprawiał w kolejnych kwartałach" – powiedział prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

Zarząd podkreślił, że grupa osiągnęła dużą część z zamierzonych celów, m.in. niemal całkowicie spłaciła zadłużenie w postaci pożyczek i kredytów, na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Grupa osiągnęła też pierwsze sukcesy w działalności zagranicznej. Sprzedaż w Republice Czeskiej w omawianym okresie wygenerowała prawie 50 mln zł przychodów i dodatnie przepływy. Po wykupieniu wszystkich udziałów w czeskiej i słowackiej spółce, Columbus będzie samodzielnie rozwijać działalność w obszarach tożsamych do polskich, co także wpłynie na przyspieszenie rozwoju sprzedaży w tym kraju i będzie w 100% konsolidować wynik.

"W naszym bilansie, zgodnie z zasadami rachunkowości, księgujemy wartość nabycia/wytworzenia aktywów, natomiast ich szacunkowa wartość rynkowa jest dużo wyższa. Różnica między szacunkową wartością majątku Columbus na dzień 30 czerwca br. a szacunkową wartością pasywów wraz z szacunkowymi zobowiązaniami – to 400 mln zł nadwyżki. Ta przestrzeń daje nam motywacje, aby skutecznie i z odpowiednim partnerem realizować inwestycje, refinansować pomostowe pożyczki od akcjonariusza DC24 i maksymalizować wartość aktywów. Cieszymy się, że po energetycznym tsunami Columbus wyszedł z opresji i ma przed sobą jasne perspektywy rozwoju w kilku ważnych obszarach. Jesteśmy też gotowi do zaprezentowania nowej strategii biznesowej Grupy Columbus na kolejne 5 lat, która przyniesie, mamy nadzieję, efekty oczekiwane przez akcjonariuszy. Komunikację strategii przewidujemy w nadchodzących dniach" – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 15,39 mln zł wobec 40,31 mln zł straty rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W marcu 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews)