Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Columbus Elite docelowo obejmie 55% kapitału Votum Energy

Columbus Elite docelowo obejmie 55% kapitału Votum Energy

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) – Columbus Elite zawarło z Votum oraz Votum Energy umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest sprzedaż (z dniem 25 października) przez Votum na rzecz Columbus Elite 45% akcji Votum Energy, podało Columbus Energy. Ponadto dzisiaj Columbus Elite nabył od akcjonariusza mniejszościowego niebędącego stroną umowy inwestycyjnej 10% akcji Votum Energy. Columbus Energy podało też, że zawarł z Votum Energy umowę współpracy, której przedmiotem będzie przede wszystkim pośredniczenie przez Votum Energy w zawieraniu transakcji sprzedaży produktów z oferty Columbus.

Akcjonariuszem większościowych Votum Energy jest Votum.

Votum Energy będzie świadczyć usługi na rzecz Columbus przy wykorzystaniu nazwy oraz znaku towarowego Columbus. W zamian za świadczenie usług, Votum Energy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne. Umowa współpracy została zawarta na czas nieokreślony, podano w komunikacie.

"Ponadto spółka zależna Columbus – Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus Elite) zawarła z Votum oraz Votum Energy umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest sprzedaż przez Votum na rzecz Columbus Elite 450 000 akcji stanowiących 45% akcji Votum Energy oraz uzgodnienie zasad ładu korporacyjnego i zmian statutu Votum Energy (dalej: umowa inwestycyjna). Przejście praw do akcji odnosi skutek z dniem 25 października 2021 r. Ponadto, dzisiaj Columbus Elite nabył od akcjonariusza mniejszościowego niebędącego stroną umowy inwestycyjnej 100 000 akcji stanowiących 10% akcji Votum Energy, w związku z czym Columbus Elite docelowo nabędzie pakiet akcji reprezentujący 55% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Votum Energy" – czytamy w komunikacie.

W umowie inwestycyjnej strony uzgodniły również zasady ładu korporacyjnego, w tym zmiany w organach, treść zmian statutu Votum Energy oraz prawo pierwszeństwa nabycia akcji Votum Energy w przypadku zamiaru ich sprzedaży przez stronę umowy inwestycyjnej.

"Zarząd Columbus wskazuje, iż zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy współpracy jest konsekwencją podpisanego z Votum oraz Votum Energy w dniu 24 września 2021 r. listu intencyjnego o partnerstwie strategicznym w branży odnawialnych źródeł energii" – podsumowano.

24 września podano, że Columbus Energy i Columbus Elite zawarły z Votum i Votum Energy list intencyjny w sprawie rozpoczęcia rozmów zmierzających do zawarcia partnerstwa strategicznego w branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak wówczas informowano, negocjacje w sprawie wspólnego przedsięwzięcia powinny zakończyć się do 8 października br.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)