Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Bez kategorii
 4. >
 5. IV TECHCO Forum

IV TECHCO Forum

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) zaprasza na konferencję IV TECHCO Forum - wyjątkowe spotkanie przedstawicieli całego sektora przemysłowego, które odbędzie się 21-22 listopada 2023 roku w Hotelu Diament w Zabrzu. 
Banner 800x400 wysokienapięcie

Zakres tematyczny tegorocznej edycji będzie skupiony wokół zagadnień środowiskowych i energetycznych, a także związanych z nimi wyzwań technologicznych i regulacyjnych. Będzie to, jak zawsze okazja do networkingu i wymiany doświadczeń, a wydarzenie uświetni zjawiskowe spotkanie wieczorne organizowane ponad 300 metrów pod ziemią w przestrzeniach pobliskiej Kopalni Guido! 

W odróżnieniu od poprzednich edycji, tegoroczne TECHCO Forum będzie zawierało kilka innowacji. W agendzie znalazły się m.in. dwa szkolenia regulacyjne – jedno dotyczące dyrektyw w zakresie ochrony powietrza, gleby i wody czy odpadów opakowaniowych i ekoprojektowania, a także drugie w zakresie regulacji energetyczno-klimatycznych, warsztat poświęcony opracowaniu ścieżki transformacji polskiej branży chemicznej na podstawie założeń europejskiego dokumentu Transition Pathway for the Chemical Industry czy omówienie europejskiej perspektywy dla branży chemicznej w związku z kończącą się kadencją w Parlamencie Europejskim. Ponadto część konferencyjna będzie wzbogacona o sesje Q&A, które będą dostępne podczas większości wystąpień.

Wybrane zagadnienia z tegorocznej agendy:

Zrównoważoność w biznesie 

 • Dlaczego biznes powinien zainteresować się zrównoważonym rozwojem? 
 • Twin transition – technologia a zrównoważony rozwój  
 • Branża chemiczna motorem napędowym w tworzeniu zrównoważonych łańcuchów wartości 
 • ESG, EcoVadis, Certyfikat RC – nowe reguły w walce o konkurencyjność 
 • Przykłady działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju 
 • Podsumowanie Programu BASF Polska „Razem dla Planety” 

Chemia dla planety – GOZ, recykling chemiczny, wodór i atom 

 • Innowacje w branży chemicznej na rzecz ochrony klimatu 
 • Podejście mass balance 
 • Bariery w rozwoju recyklingu chemicznego w Polsce 
 • Najnowsze trendy w technologiach wodorowych  
 • Perspektywy wykorzystania reaktorów SMR 

Rok 2024 czasem zmian w Europie 

 • Harmonogram prac Komisji Europejskiej 2024 
 • Krajobraz polityczny – Europa 2024 
 • Przewidywane zmiany w instytucjach UE i ich wpływ na kształtowanie europejskiej polityki 
 • Główne cele i priorytety z obszaru ochrony środowiska 
 • Przepisy wchodzące w życie w 2024 
 • Planowane inicjatywy mające wpływ na branżę chemiczną   

Regulacyjne podsumowanie roku i prognoza na 2024 – szkolenie 

 • Powietrze – dyrektywa ws. emisji przemysłowych, rewizja dyrektywy ws. ochrony powietrza  
 • Ziemia – inicjatywa zdrowe gleby  
 • Woda – zmiany kluczowych dyrektyw unijnych oraz zmiana prawodawstwa krajowego  
 • Opakowania i odpady opakowaniowe – status prac nad rozporządzeniem PPWR  
 • Ekoprojektowanie – nowe wymagania dla zrównoważonych produktów przemysłu chemicznego  
 • Net-Zero Industry Act 
 • Rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III
 • Kolejne etapy Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS) 
 • Planowane ograniczenia dla PFAS – refleksje po pierwszym etapie konsultacji 

Energetyczno-klimatyczne wyzwania branży chemicznej 

 • Reforma systemu EU ETS i graniczny podatek węglowy – CBAM 
 • Inwestowanie w technologię podziemnego składowania dwutlenku węgla (CCUS) – bariery infrastrukturalne i regulacyjne 
 • Fit for 55 a wodór 
 • Znaczenie automatyki i digitalizacji w redukcji zużycia energii  

Krajowy Transition Pathway dla branży chemicznej 

 • Przedstawienie pierwszych założeń dokumentu 
 • Dyskusja nad ścieżką transformacji polskiej branży chemicznej 
 • Konkurencyjność a zeroemisyjność 
 • Finansowanie zrównoważonych inwestycji 
 • Wyzwania związane z dostępem do surowców 
 • Polska infrastruktura a oczekiwany miks energetyczny 

Zielony transport i zielona logistyka 

 • Dystrybucja chemikaliów w Europie – trendy i wyzwania rynkowe, środowiskowe i regulacyjne 
 • Miejsce innowacji i zrównoważonego rozwoju w transporcie i dystrybucji – jaki jest przepis na sukces?  
 • Znaczenie współpracy w całym łańcuchu wartości w kierunku zielonego i efektywnej dystrybucji 
 • Transport a Zielony Ład – wpływ Greening Freight Package 

Udział ekspertów 

Szczególne zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest do przedstawicieli firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, jak również ekspertów i specjalistów związanych z branżą chemiczną, branżami pokrewnymi i dostawcami rozwiązań, którzy w przedsiębiorstwach specjalizują się w zagadnieniach środowiskowych, energetycznych, badawczo-rozwojowych, technologicznych, inwestycyjnych i regulacyjnych, a także do przedstawicieli administracji odpowiedzialnych za środowisko prawne w przemyśle chemicznym, kancelarii prawnych zajmujących się aspektami prawno-biznesowymi w przemyśle, firm doradczych i konsultingowych, biur projektowych, przedstawicieli środowisk uczelnianych, a także wszystkich, którzy zechcieliby podyskutować na temat przyszłości i kierunków rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce i Europie.  

Partnerzy wydarzenia 

Partnerami IV TECHCO Forum są: ABB Polska Sp. z o. o. ATOS Polska S.A.  BASF Polska Sp. z o.o. CIECH S.A., Kancelaria RZM (Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k. ), Program Odpowiedzialność i Troska.  

Warunki udziału 

Udział w wydarzeniu jest limitowany i odpłatny.  

Dla Członków PIPC udział w wydarzeniu kosztuje 449 zł + VAT. 

Dla organizacji niezrzeszonych w PIPC udział w wydarzeniu kosztuje 999 zł + VAT. 

Link do rejestracji: https://techcoforum.conrego.com/  

Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy będzie jednym z pierwszych zadań nowego rządu. Najbardziej na tym zyska energetyka - to pieniądze m.in na morskie wiatraki i sieci energetyczne
Rewizja KPO
Zielone technologie rozwijają:
Partner działu Klimat: