III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2018

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2018

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” serdecznie zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. 

Celem Konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej i eksperckiej z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej dotyczącą sektora energii. Podczas paneli plenarnych poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do lokalnego kontekstu lokalizacji województwa podkarpackiego, które odgrywa strategiczną rolę w zakresie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę. W związku z tym iż po raz pierwszy w roku 2016 Ukraina nie zakupiła gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej cele dyskusji dotyczyć będą: terminal LNG, projekt Baltic Pipe, polskie i ukraińskie magazyny gazu ziemnego, a także rozbudowy infrastruktury energetycznej. Przewiduje się w panelach plenarnych dyskusję nad kształtem rozwoju projektu elektromobilności, a w szczególności budowanie pozycji konkurencyjnej polskich firm na rynku krajowym oraz zagranicznym. Rozwój elektromobilności w sposób bezpośredni łączy się z elektroenergetyką, sektorem IT oraz rozbudową infrastruktury energetycznej i pojemności baterii. Podczas paneli tematycznych podjęte zostaną zagadnienia związane z: bezpieczeństwem energetycznym, transformacją energetyczną, rynkiem energii, wydobyciem surowców energetycznych, polskimi kompetencjami w sektorze usług energetycznych, przyszłością paliw kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny), odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, nowymi technologiami, digitalizacją sektora energii oraz elektromobilnością.

Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Cyfryzacji, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat medialny udzieliły: Rzeczpospolita, Polityka Insight, Energetyka24.pl, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), BiznesAlert.pl, „Nowa Energia”, „Napędy i Sterowanie”, Gazeta Codzienna „Nowiny”, Gazeta Politechniki, WysokieNapiecie.pl, Euractiv.pl, GlobEnergia.pl, GospodarkaPodkarpacka.pl, „Energia i Recykling”, Energetyka”, Grupa medialna Rzeszownazywo.pl, Akademickie Radio Centrum, Wiadomości Naftowe i Gazownicze.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przygotowania i dostarczenia po konferencji artykułów naukowych, które mogą zostać opublikowane (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) w monografii wieloautorskiej (25 punktów), w kwartalniku naukowo-politycznym „Sprawy Międzynarodowe”, w czasopiśmie naukowym „International Journal of Management and Economics” (12 punktów), w „Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów), czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów), czasopiśmie naukowym „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój” (6 punktów), a także
w czasopiśmie naukowym „Energy Policy Studies”.

Sponsorzy główni: PGNiG, Jastrzębska Spółka Węglowa, GC-ENERGY. Partnerzy: Towarowa Giełda Energi. Sponsorzy wspierający: Gaz System, Geotermia Mazowiecka, Asseco Poland, Fakro, Elektromontaż Rzeszów.

 

Film (demo) z II edycji: https://www.youtube.com/watch?v=uQdUOQkudN0

Więcej informacji: www.instytutpe.pl/konferencja2018

 

Formularz zgłoszeniowy: http://www.instytutpe.pl/konferencja2018/formularz-zgloszeniowy-2018/

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE