Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Resort klimatu proponuje spadek obowiązku OZE do 2026 roku

Resort klimatu proponuje spadek obowiązku OZE do 2026 roku

Ministerstwo klimatu zaproponowało, aby poziom tzw. obowiązku OZE od 2024 do 2026 roku spadał corocznie o 1 pkt proc. W 2024 roku miałby wynieść 11%, w 2025 - 10%, a w 2026 - 9%. MKiŚ skierowało do konsultacji projekt odpowiedniego rozporządzenia.
OZE
OZE

Jednocześnie, w projekcie rozporządzenia MKiŚ proponuje utrzymanie przez kolejne lata obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia energii z biogazu – błękitnych certyfikatów – na obecnym poziomie 0,5%. W 2022 roku obowiązek wynosił 18,5%, a w roku bieżącym to 12%.

Jak argumentuje ministerstwo, do 2022 roku wielkość obowiązku była podyktowana zamiarem likwidacji nadpodaży świadectw pochodzenia, co – według resortu – udało się zrobić. Obecnie należy podjąć działania minimalizujące obciążenia gospodarki i odbiorców końcowych kosztami funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia.

Ministerstwo stoi na stanowisku, że tempo redukcji poziomu obowiązku powinno opierać się na zmniejszającej się podaży certyfikatów, wynikającej z kończenia się 15-letnich okresów wsparcia dla najstarszych instalacji OZE, w związku z czym liczba certyfikatów w nadchodzących latach zacznie maleć.

Jak zaznacza resort klimatu w Ocenie Skutków Regulacji, założeniem polityki na latach 2024-2026 jest utrzymanie stabilnej tendencji dla popytu i podaży zielonych certyfikatów i nie doprowadzenie do znaczącego wzrostu cen i obciążeń odbiorców. Z danych w OSR wynika, że znaczący spadek poziomu obowiązku w 2023 roku w stosunku do roku poprzedniego – z 18,5 do 12% nie doprowadził do zawirowań rynkowych. Średnioważona cena w 2022 roku wynosiła 192 zł/MWh, w pierwszych 4 miesiącach 2023 wahała się od 171 do 218 zł/MWh.

Ministerstwo zastrzega, że gdyby nastąpiły niespodziewane zdarzenia – gwałtowne zmiany popytu wywołany czynnikami zewnętrznymi, możliwa jest jeszcze zmiana poziomu obowiązku na lata 2025 i 2026.

Projekt znajduje się tutaj

Materiał Partnera
Żyjemy w czasach, gdy zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej realnym zagrożeniem. W jaki sposób możemy przeciwdziałać tym wyzwaniom? Jedną z odpowiedzi są inteligentne sieci energetyczne.
inteligentne sieci energetyczne
Technologie wspiera:
Spółka wyjaśnia, że podpisała z Orlenem porozumienie o zachowaniu poufności, a nie list intencyjny
Eraser and error concept
Rynek energii rozwija:
Zielone technologie rozwijają:
Polski offshore wspiera:
Zielone technologie rozwijają: