Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Energetyka konwencjonalna
  4. >
  5. Bezpieczeństwo, dekarbonizacja, hub – to nowe cele strategiczne Gaz-Systemu

Bezpieczeństwo, dekarbonizacja, hub – to nowe cele strategiczne Gaz-Systemu

Bezpieczeństwo, zarówno dostaw energii jak i pracy systemu gazowego, dekarbonizacja zarówno działalności, jak i przesyłanych paliw gazowych, stworzenie warunków do stworzenia w Polsce regionalnego hubu gazowego - to strategiczne cele operatora systemu przesyłowego gazu Gaz-Systemu.
dekarbonizacja

Strategiczne cele do 2033

Gaz-System po raz pierwszy określił swoje strategiczne cele, zakładające przede wszystkim zmianę misji operatora. Dotychczas był on skoncentrowany na przesyle gazu, teraz podstawowym zadaniem będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne, zarówno w postaci zapewnienia możliwości dywersyfikacji i nieprzerwanych dostaw, jak też infrastruktury, zabezpieczającej budowę gospodarki niskoemisyjnej i transformacji energetycznej. To m.in. nowe obszary jak infrastruktura dla wodoru i amoniaku, rynek biometanu czy CCS/CCSU, czyli wychwyt i wykorzystanie CO2. Podstawą dalej jednak będzie system przesyłowy gazu oraz terminale LNG, a jednym z celów – całkowita niezależność od Rosji przy przewidywanym wzroście popytu na gaz. 

Jak podkreślała podczas Dnia Dostawcy dyrektor pionu strategii i zrównoważonego rozwoju Gaz-Systemu Lidia Marcinkowska największe inwestycje, rozpoczęte w ostatnich latach zmierzają do końca i trzeba było odpowiedzieć na pytanie co dalej? Plany inwestycyjne muszą być tworzone na wiele lat naprzód, tymczasem otoczenie jest obecnie mało przewidywalne. Stąd na przykład nacisk na badania obszarów, co do których nie ma jeszcze pewności jak będą wyglądać. 

Wodór, biometan, ESG

Jednym z takich obszarów jest rynek wodoru, który Gaz-System chce. współtworzyć, choć nie do końca wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądał system przesyłowy i magazynowy tego paliwa.  

Duży, ale jeszcze niewykorzystany potencjał ma w ocenie operatora biometan. Z punktu widzenia Gaz-Systemu biometan to sposób na zmniejszenie śladu węglowego podstawowej działalności, bo można go przesyłać istniejącą siecią gazową. Co więcej, operator wskazuje, że rozwój biometanowni oznacza dla niego mniejszy wysiłek inwestycyjny, ponieważ duża część biogazowni i biometanowni będzie produkować dla lokalnych odbiorców i nie będą musiały być włączane do systemu przesyłowego kosztownymi przyłączami. 

Gaz-System przygotowuje się też do pełnego raportowania wpływu działalności na środowisko zgodnie ze standardami ESG, także wpływu łańcuchów dostaw. Dlatego dekarbonizacja działalności dostawców również będzie miała znaczenie dla końcowego raportowania niefinansowego.

Plany inwestycyjne 

Od 2015 roku Gaz-System zbudował ponad 1800 km gazociągów przesyłowych, 5 tłoczni gazu, ukończono też terminal LNG w Świnoujściu, którym operator zarządza. 

Obecne plany inwestycyjne na różnych etapach realizacji to prawie 1000 km nowych dużych gazociągów, 2 tłocznie gazu i 2 duże przyłącza – do elektrowni gazowych w Rybniku i Kozienicach. 

W 2023 roku operator planuje zakończyć projektowanie lądowej części projektu pływającego terminala FSRU w Gdańsku, czyli 250 km nowych gazociągów, z węzła Gustorzyn do planowanego terminala. W przyszłym roku gotowe mają być projekty części offshore, czyli samo stanowisko rozładunku gazu i 4 km gazociągu.

Cała infrastruktura, zarówno ta istniejąca, jak i projektowania ma prowadzić również do osiągnięcia jednego z głównych celów – powstania warunków do stworzenia w Polsce regionalnego hubu gazowego, umożliwiając przesył gazu do krajów całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Rynek energii rozwija:
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:
Polski offshore wspiera:
Zielone technologie rozwijają:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!