Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Ustawa o elektromobilności do poprawy. Wraca propozycja płatnych stref

Ustawa o elektromobilności do poprawy. Wraca propozycja płatnych stref

Przyjęta zaledwie dwa miesiące temu ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma przejść zmiany. Poluzowane zostaną wymogi dotyczące stacji ładowania elektryków. Za wjazd do stref czystego transportu będzie można pobierać opłaty – do 25 zł za dobę.
technologie ev pv

Pośpiech nie jest dobrym doradcą.  W trakcie prac nad przepisami o elektromobilności posłowie skarżyli się na ich ekspresowe tempo. Chodziło o jak najszybsze wdrożenie unijnej dyrektywy o ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Ostatecznie przepisy weszły w życie 22 lutego i już wymagają poprawy.

Strefy czystego transportu

Obowiązująca ustawa ogranicza wjazd do strefy czystego transportu pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem oraz na gaz ziemny. Ministerstwo Energii chce przywrócić możliwość wjazdu do stref czystego transportu pojazdom innym niż określone w ustawie lub w uchwale gminy. Gmina będzie mogła od takich pojazdów pobierać opłaty – maksymalnie 2,5 zł za godzinę albo 25 zł za dobę. Zaproponowano też, by mogła to być opłata abonamentowa lub zryczałtowana.

W poprzednim projekcie opłata miała wynosić maksymalnie 30 zł dziennie za wjazd do strefy, ale na wniosek posła Krzysztofa Sitarskiego z Kukiz’15 wykreślono tę możliwość.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Zmieniona ma zostać definicja stacji ładowania, tak aby uwzględniała też specyficzne warunki stacji przyłączonych do instalacji wewnętrznej innego obiektu. Pozwoli to uznać za stację ładowania obiekty funkcjonujące np. w centrach handlowych.

Zaproponowano zniesienie obecnego obowiązku instalacji w stacjach ładowania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Instalacja w każdym punkcie byłaby bardzo trudna „z uwagi na możliwości techniczne”. Według nowej propozycji wystarczy system pomiarowy umożliwiający określenie ilości zużytej energii w poszczególnych punktach i przekazanie tych danych do systemu zarządzania stacji ładowania.

Obowiązek zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ma mieć zastosowanie tylko, gdy stacja ładowania jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej. Podmioty, które rozpoczęły eksploatację albo budowę stacji ładowania po wejściu w życie ustawy a przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, będą miały 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów na dostosowanie się do wymagań. Powinny one złożyć do Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego odpowiedni wniosek.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”pl”><p lang=”pl” dir=”ltr”>Jest!<br><br>Środki na rozwój <a href=”https://twitter.com/hashtag/elektromobilno%C5%9B%C4%87PL?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#elektromobilnośćPL</a> i walkę ze smogiem zagwarantowane. Rada Ministrów przyjęła Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, drugi i kluczowy filar rozwoju pojazdów elektrycznych i paliw alternatywnych w Polsce! :-)<a href=”https://t.co/CYdlmNF0ki”>https://t.co/CYdlmNF0ki</a><a href=”https://twitter.com/hashtag/Morawiecki?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#Morawiecki</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Tch%C3%B3rzewski?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#Tchórzewski</a></p>&mdash; Michał Kurtyka (@KurtykaMichal) <a href=”https://twitter.com/KurtykaMichal/status/976092759126958080?ref_src=twsrc%5Etfw”>20 marca 2018</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Obowiązki i kary

Wprowadzone mają zostać kary dla operatora systemu dystrybucyjnego, który wbrew obowiązkowi ustawowemu nie buduje ogólnodostępnej stacji ładowania.

Sprecyzowano też obowiązki posiadania przez naczelne lub centralne organy administracji państwowej oraz jednostki samorządu terytorialnego liczby pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym oraz autobusów elektrycznych. Doprecyzowano ponadto przepisy o wyznaczeniu przez URE operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania.

Zmiana prawa energetycznego

Przy okazji będą też konieczne zmiany w prawie energetycznym. Mają one jednoznacznie wskazywać, że ładowanie pojazdów elektrycznych nie jest sprzedażą ani dystrybucją energii elektrycznej. Proponuje się usunięcie przepisu o sposobie świadczenia usługi magazynowania. Według uzasadnienia „w istotny sposób ogranicza on możliwość wykorzystania magazynów energii i dodatkowo ingeruje w prawa podmiotu inwestującego w magazyny energii pozbawiając go władztwa nad jego majątkiem i sposobem jego wykorzystania”.

Czy to przejdzie?

Wszystkie te propozycje znalazły się w przyjętym 2 marca przez Komitet Stały Rady Ministrów projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza on nową opłatę w cenie paliwa i powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Jak wskazują nasi rozmówcy, to dopiero propozycje, a więc do ich wdrożenia może prowadzić jeszcze „daleka droga”.

Zobacz także: Ultraszybkie ładowarki samochodów elektrycznych staną przy A1

Za wynajem miejskiego „elektryka” klasy premium – BMW i3 zapłacimy złotówkę za minutę. KraCar będzie drugim największym na świecie system carsharingu opartym na tych autach. Razem z systemem Kraków zyska także sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych.
tech ev bmw i3
Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!