Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Sieci
  4. >
  5. Shell Diala – efektywna ochrona transformatorów olejowych

Shell Diala – efektywna ochrona transformatorów olejowych

Materiał Partnera
W obecnych czasach rośnie nie tylko zapotrzebowanie na energię, a przez to ryzyko przeciążenia sieci i awarii. Przerwy w dostawie zawsze są uciążliwe, stąd duży nacisk kładziony jest na modernizację oraz utrzymanie sprawnej infrastruktury. Krytycznym jej elementem są transformatory, dlatego wymagają zastosowania efektywnej i sprawdzonej ochrony. Zapewnia ją gama wydajnych i ekologicznych olejów Shell Diala.
Shell Diala S5 BD biodegradowalny olej transformatorowy

Wkrótce dodatkowym impulsem będzie przyspieszenie w rozwoju elektromobilności. Od 2035 roku w Europie ma wejść w życie zakaz rejestracji nowych samochodów osobowych z silnikami spalinowymi. Pociągnie to za sobą nie tylko konieczność zagęszczenia sieci stacji ładowania, ale też ich równomiernego rozłożenia w terenie. To z kolei wiązać się będzie z doprowadzeniem nowych kabli energetycznych przy jednoczesnym wymogu zwiększenia dostępnej mocy. Trudno bowiem wymagać, aby kierowcy czekali na zwolnienie łącza i naładowanie auta po kilka godzin.

Jednocześnie odchodzi się od pozyskiwania prądu ze spalania węgla i stawia na Odnawialne Źródła Energii. W tym celu powstaje coraz więcej farm wiatrowych lub fotowoltaicznych. Infrastruktura ta zlokalizowana jest z daleka od obszarów zamieszkałych. Aby uniknąć strat w liniach przesyłowych stosuje się wysokie napięcia, które przejmują i redukują transformatory. Straty można obliczyć przy pomocy odpowiednich wzorów, niemniej wydzielone w ich wyniku ciepło musi odebrać wydajny układ chłodzenia.

Oleje transformatorowe Shell na bazie gazu ziemnego

Powszechnie wykorzystywanym chłodziwem jest mineralny lub syntetyczny olej transformatorowy. Jego właściwości powinny być utrzymane w szerokim zakresie temperatur, znacznie powyżej amplitud otoczenia zewnętrznego. Olej pełni też rolę płynnego materiału elektroizolacyjnego oraz chroni przed korozją i procesem utleniania. Szczególnym zagrożeniem jest obecność związków siarki w oleju.

Z myślą o takim zastosowaniu i profilaktyce Shell opracował gamę inhibitowanych olejów transformatorowych Diala o wysokiej temperaturze zapłonu. Od lat cieszącym się popularnością produktem jest Shell Diala S4 ZX-I. W ubiegłym roku dołączył do niego olej Shell Diala S5 BD. Oba wyróżnia technologia pozyskiwania bazy syntetycznej w wyniku przetwórstwa gazu ziemnego (Gas to Liquids, w skrócie GTL). Opatentowany przez Shell proces pozwala uzyskać oleje bazowe zapewniające wysoką jednorodność składu i mające doskonałe właściwości antyoksydacyjne.

Shell
Electric Power Substation

Biodegradowalny olej Shell Diala S5 DB

Wprowadzony na rynek przed rokiem Shell Diala S5 BD jest w pełni biodegradowalnym olejem transformatorowym o wysokim stopniu spójności składu i niskiej zawartości składników toksycznych. Pozwala to na jego wykorzystanie w miejscach wymagających szczególnej ochrony przed wyciekami. Zapewnia przy tym doskonałą wydajność w niskich temperaturach, a dzięki temperaturze płynięcia wynoszącej -51°C sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Jest w pełni mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi produktami mineralnymi, co pozwala ustandaryzować procesy wymiany w trakcie eksploatacji.

Shell Diala S5 BD

Zalety Shell Diala S5 BD potwierdza przykład współpracy z Siemens Energy. Olej został wybrany do zabezpieczenia podstacji transformatorowej o mocy 650MVA/400kV w Schwandorf (około stu kilometrów od Norymbergi), należącej do międzynarodowego operatora sieci energetycznej TenneT. Obecnie jest to największe trójfazowe urządzenie zbudowane w Niemczech z przeznaczeniem do obsługi południowej części tego kraju.

Olej transformatorowy do wysokich obciążeń

Wymagania stawiane przez konstrukcje najnowszych transformatorów mocy spełnia również doskonale znany olej Shell Diala S4 ZX-IG. Właściwości absorpcji gazu sprawiają, że radzi sobie z dużym obciążeniem dielektrycznym wynikającym ze zoptymalizowanych wymiarów najnowszych transformatorów i występujących w nich wyższych napięć. Ponadto wykazuje bardzo dobrą odporność na utleniania, co potwierdzone jest wynikami otrzymanymi w 500-godzinnej próbie odporności na utlenianie według wytycznych IEC.

Shell Diala S4 ZX-I posiada odpowiednie właściwości termiczne, zwiększające wydajność chłodzenia, a dzięki mniejszemu wzrostowi lepkości w niskich temperaturach zapewnia dobrą wymianę ciepła w transformatorze niezależnie od warunków jego pracy. Olej ten jest nie tylko mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi węglowodorowymi olejami transformatorowymi, ale dodanie go do niektórych klas olejów mineralnych może poprawić ich wydajność. Dzięki wyższej niż konwencjonalne oleje temperaturze zapłonu (191°C), zapewnia większe bezpieczeństwo pracy w wysokich temperaturach.

Shell Diala S4 ZXI

Niższe koszty eksploatacji stacji transformatorowych

Żywotność konstrukcji transformatorów obliczona jest na 30-50 lat. W praktyce zależy od wielu czynników, jak warunki otoczenia czy dbałość o stan techniczny. Kluczowym może też okazać się niestabilność sieci energetycznej i zróżnicowane obciążenia rdzeni. Zastosowanie do ich chłodzenia niskiej jakości oleju transformatorowego przyczyni się do szybszej degradacji urządzeń.

W przypadku produktów z rodziny Shell Diala uzyskiwana jest jeszcze jedna korzyść. Oleje te charakteryzują się stabilniejszym zachowaniem właściwości, a tym samym zwiększoną żywotnością. Oznacza to, że mogą pracować przez dłuższy czas ograniczając w ten sposób kosztowne przestoje serwisowe. W efekcie zostaje obniżony wskaźnik całkowitego kosztu użytkowania urządzenia (Total Cost of Ownership, w skrócie TCO).

Autor: Radosław Gwardecki, Business Development Manager w Shell Polska

Technologie wspiera:
Umowy PPA są świetnym narzędziem budowy odnawialnych źródeł energii, ale tylko dla odbiorców, którzy są wystarczająco duzi, by zdobyć zaufanie banków. W jaki sposób pomóc pozostałym?
oze
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Pierwsze autobusy wodorowe zaczynają jeździć po ulicach polskich miast. Krajowe dofinansowanie idzie na stacje tankowania, powstaje też fabryka autobusów wodorowych.
wodór w transporcie
Technologie wspiera:
Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!