Studenckie Koło Magazynowania Energii

Studenckie Koło Magazynowania Energii

Studenckie Koło Magazynowania Energii powstało w 2017 roku na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zajmujemy się szeroko pojętym magazynowaniem energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej. Dostrzegamy poważną potrzebę rozwoju technologii, dzięki którym w przyszłości będzie można wydajnie magazynować energię na użytek różnych dziedzin przemysłu, od transportu po energetykę zawodową.

Obecnie prowadzimy następujące projekty: adiabatyczny magazyn w sprężonym powietrzu (ACAES), adiabatyczny magazyn w skroplonym powietrzu (ALAES), magazyn chłodu, model elektrowni szczytowo-pompowej.

Jesteśmy młodym Kołem co przekłada się na dynamiczny rozwój naszej organizacji. Poprzez udział w licznych projektach nasi członkowie poszerzają wiedzę, zdobywają doświadczenie oraz nowe umiejętności zarówno miękkie jak i typowo inżynierskie.

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE