Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. X KRAJOWY KONKURS ENERGETYCZNY im. prof. Jacka Malko „Wszystko zależy od energii!”

X KRAJOWY KONKURS ENERGETYCZNY im. prof. Jacka Malko „Wszystko zależy od energii!”

Zapraszamy […]
https://www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny/

Zapraszamy młodzież urodzoną w latach 1996 – 2003 do udziału w dziesiątej edycji konkursu

energetycznego. Najważniejszym przesłaniem Organizatorów konkursu jest promowanie

i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badawcze. Konkurs służy

aktywizacji młodzieży myślącej kreatywnie i nieszablonowo.

Organizatorzy za cel postawili sobie rozbudzanie pasji poznawczych i badawczych wśród

młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania racjonalnym zarządzaniem energią i środowiskiem.

Chcą oni również kształtować twórcze i krytyczne osobowości poprzez swobodę wypowiedzi na

trudne problemy energetyczne.

Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie,

ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Konkurs daje

młodzieży możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do problemów

współczesnej energetyki.

https://www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny/

Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane będą przez Jury złożone

z osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem

sprawuje mgr inż. Edward Słoma – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie

Energii. Jury Konkursu przewodniczy dr inż. Andrzej Nehrebecki, ekspert energetyczny. W skład

Jury wchodzą: dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ewa Kossak

Główny Specjalista z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii, dr hab. inż. Michał

Tomaszewski Profesor Politechniki Opolskiej, dr inż. Andrzej Mroczkowski ze Stowarzyszenia ds

Rozliczania Energii oraz Marek Tobiacelli, Dyrektor Pionu Efektywności Energetycznej firmy

Siemens Sp. z o.o.

Organizatorami Konkursu są: Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia i Zespół Szkół

Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Partnerem strategicznym Konkursu jest Gmina Jaworze k. Bielska-Białej.

Zadaniem uczestników konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden

z dziesięciu zaproponowanych tematów w dwóch kategoriach wiekowych. Szczególnie wysoko

będzie oceniane niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia.

Zwycięzcom konkursu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas konferencji

podsumowującej projekt, która odbędzie się 12. września 2018 roku w Zespole Szkół

Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Termin nadsyłania prac upływa 26. maja 2018 roku.

POLUB NAS

Więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji Krajowego Konkursu Energetycznego można

odnaleźć, odwiedzając jego fanpage na Facebooku. Na bieżąco pojawiają się tam także aktualne

wydarzenia związane z Konkursem.

Profil społecznościowy Krajowego Konkursu Energetycznego znajduje się pod adresem:

https://www.facebook.com/pages/Krajowy-Konkurs-Energetyczny/149262815212235?fref=ts

 

Informacje o Konkursie, regulamin i wymogi odnośnie nadsyłanych prac oraz niezbędne załączniki

i formularze zgłoszenia znaleźć można na stronach:

www.gmina.jaworze.pl

www.swiadomiklimatu.pl

www.szkola.zse.edu.pl

Partner strategiczny: Gmina Jaworze k/Bielska-Białej

Partnerzy: Viessmann, Siemens, Energoprojekt-Katowice S.A., Stowarzyszenie ds. Rozlicznia Energii, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Bielsko-Biała, Gaspol S.A.

Partner Prawny: Kancelaria Adwokacko – Radcowska Agnieszka Grzywacz, Monika Słowińska-Drewing s.c. z siedzibą w Sopocie ul. Niepodległości 606/610   Sopot (81-855)

Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera:
Technologie wspiera: