Menu
Patronat honorowy Patronage

Duńskie parametry testu ekonomicznego Baltic Pipe

Duński regulator rynku energii DERA (Danish Energy Regulatory Authority, Energitilsynet) opublikował zatwierdzone parametry testu ekonomicznego, któremu duński operator Energinet.dk musi poddać projekt Baltic Pipe. Analogiczną procedurę prowadzi w Polsce Gaz-System.

 

Duński regulator rynku energii DERA (Danish Energy Regulatory Authority, Energitilsynet) opublikował zatwierdzone parametry testu ekonomicznego, któremu duński operator Energinet.dk musi poddać projekt Baltic Pipe. Analogiczną procedurę prowadzi w Polsce Gaz-System.

Zgodnie z obowiązującymi w UE regulacjami i procedurami, przede wszystkim kodeksami sieciowymi, inwestorzy – w tym wypadku Gaz-System i Energinet – mają wykazać, że dany projekt jest potrzebny i ekonomicznie uzasadniony. Potwierdzeniem będzie pozytywny wynik testu ekonomicznego, który przeprowadza się po pierwszej, niewiążącej fazie procedury open season i po przydzieleniu przepustowości, których chęć zarezerwowania zgłosili uczestnicy rynku. Czas na przeprowadzenie testu mija 30 listopada, jego wyniki muszą zostać opublikowane. Wcześniej regulatorzy z obydwu krajów muszą zatwierdzić parametry. URE opublikował decyzję o ich zatwierdzeniu pod koniec sierpnia.

Po pierwszej fazie open season, pod koniec lipca 2017 r. operatorzy informowali o pozytywnym wyniku procedury, która pokazała wystarczające zainteresowanie przesyłem gazu tą trasą. Z parametrów testu, jakie Energinet przedłożył duńskiemu regulatorowi, możemy się dowiedzieć, że zarezerwowano przepustowość rzędu 7,5 mld m sześc. rocznie, przy maksymalnej zdolności przesyłu na poziomie 9 mld m sześć. rocznie. Jedynym podmiotem, co do którego na pewno wiadomo, że wziął udział w open season jest PGNiG.

Gaz-System i Energinet założyły, że 90 proc. dostępnej przepustowości zaoferują dla umów długoterminowych, pozostała część zostanie przeznaczona dla krótszych kontraktów – rocznych i kwartalnych, na które zostaną ogłoszone normalne aukcje.  

Zgodnie z planami Gaz-Systemu i Energinet, cały system Baltic Pipe ma być gotowy do przesyłania gazu 1 października 2022 r.

Gaz-System swoje wydatki inwestycyjne na budowę części projektu Baltic Pipe oszacował na 874 mln euro, zastrzegając, że wszystkie wyliczenia, zarówno nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych jak i wysokości taryf są mocno orientacyjne i mogą jeszcze ulec dość znacznym zmianom w miarę uzgadniania kolejnych szczegółów projektu.

Koszt budowy gazociągu po dnie Bałtyku oszacowano na 442 mln euro. 342 mln euro ma pochłonąć rozbudowa polskiego systemu, Gaz-System pokryje też 64 proc. kosztów budowy głównej tłoczni na wyspie Zelandia, wykładając prawie 91 mln euro.

Duńczycy ocenili z kolei, że budowa Baltic Pipe, od połączenia z norweskim gazociągiem Europipe II na Morzu Północnym po rozbudowę systemu w Polsce będzie kosztować od 1,585 do 2,06 mld euro, przy czym Gaz-System, w zależności od ostatecznej kwoty, miałby wyłożyć od 841 mln do 1,093 mld euro, a Energinet – od 744 mln do 968 mln.

Partnerzy portalu

W Niemczech mają powstać pierwsze morskie farmy wiatrowe bez jakiegokolwiek wsparcia. Problem w tym, że biznesplany inwestorów opierają się na turbinach, które dziś nie są jeszcze nawet w fazie testowej.

Zielone technologie rozwijają:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Po rozpoznaniu skargi inwestora zajmującego się budową farm wiatrowych, Wojewódzki Sąd Administracyjny wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi stosowania tzw. ustawy odległościowej, zwanej też ustawą antywiatrakową.

{loadmodule mod_email}

Zielone technologie rozwijają:

Partnerzy portalu

Ministerstwo Energii przygotowało zmianę do projektowanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, której skutkiem będzie znaczny spadek podaży świadectw pochodzenia.

{loadmodule mod_email}

Zielone technologie rozwijają:

Partnerzy portalu