Podwyżki cen gazu będą rozłożone w czasie? Jest projekt ustawy

Podwyżki cen gazu będą rozłożone w czasie? Jest projekt ustawy

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany Prawa energetycznego, zgłoszony przez grupę posłów PiS, a przewidujący dla sprzedawców możliwość rozłożenia w czasie przerzucenia do taryf dla gospodarstw domowych nadspodziewanie wyższych kosztów zakupu gazu w pierwszej połowie 2022 r.

Projekt zakłada, że sprzedawca może do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę, skalkulowaną na podstawie kosztów uzasadnionych zakupu gazu, planowanych na okres obowiązywania tej taryfy. Jednak w przypadku, gdy gaz zdrożeje ponad przewidywania sprzedawcy uwzględnione w taryfie, dodatkowe koszty zakupu zostaną uznane za koszty uzasadnione i będą mogły być rozłożone w czasie - doliczone do kolejnych taryf.

Projekt wskazuje sposoby obliczenia tych dodatkowych kosztów w oparciu o wolumeny dostaw i cent rynkowe z TGE.

Możliwość doliczenia takiej korekty w taryfie pojawi się od 1 stycznia 2023 r. i potrwa maksymalnie trzy lata. Projekt ogranicza wysokość podwyżki w kolejnych taryfach, wynikającą z korekty taryfy zatwierdzonej do 30 czerwca 2022 r. Wzrost średniej ceny z tytułu rozliczenia nie może przekroczyć 25% średniej ceny, która zostałaby ustalona bez korekty.

W proponowanej regulacji dopuszcza się możliwość stosowania mechanizmu dla taryf, które zostały zatwierdzone przed wejściem w życie projektowanej zmiany. Można ją będzie stosować również do wniosków taryfowych, które zostały złożone przed wejściem w życie.

Jak podkreślają autorzy, regulacja taka ogranicza ryzyko jednej, skokowej i skumulowanej podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych w 2022 r., wynikającej z dynamicznego wzrostu rynkowych cen gazu.

Warto jednak przypomnieć, że zgodnie z wyrokiem unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 2015 roku, prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie będzie mieć już możliwości zatwierdzania taryf detalicznych PGNiG począwszy od 2024 roku. W praktyce więc PGNiG będzie mógł wnioskować o wyższe stawki tylko przez jeden rok, później ceny będą już kształtowane rynkowo i państwowy gigant gazowy będzie mieć już bardzo ograniczone możliwości "odbicia sobie" niższych stawek stosowanych w przyszłym roku.

Rynek energii wspiera

PGE

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE