W 2022 r. pierwsze umowy na regazyfikację LNG w gdańskim FSRU

W 2022 r. pierwsze umowy na regazyfikację LNG w gdańskim FSRU

Operator przesyłowy gazu Gaz-System zakłada, że w 2022 roku zawrze pierwsze umowy na regazyfikację LNG w nowym punkcie dostaw do polskiego systemu gazowego - w pływającym terminalu LNG, którego ustawienie planowane jest w Gdańsku. 

Konsultacje z rynkiem przed Open Season

Zgodnie z ostatnim harmonogramem, oddanie do użytkowania pływającego terminala typu FSRU (Floating Storage Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej jest planowane na lata 2027/2028. Wiążące dla projektu decyzje inwestycyjne muszą być poprzedzone procedurą Open Season, czyli potwierdzenia zapotrzebowania rynku na nowe źródło gazu i przekazanie przez uczestników rynku sygnału do realizacji inwestycji.

Na razie Gaz-System rozpoczął konsultacje rynkowe regulaminu procedury Open Season Terminala FSRU. Właściwy początek 1. fazy procedury planowane jest na październik tego roku. Druga faza oraz będące jej wynikiem zawarcie umów na regazyfikację z klientami, w ocenie operatora, powinno nastąpić w 2022 r. Na wrzesień Gaz-System planuje otwarte spotkanie z uczestnikami rynku w celu przedstawienia informacji na temat inwestycji i Open Season.

Potrzeba systemowa 

FSRU jest nie tylko wynikiem poziomu popytu na gaz w nadchodzących latach, ale także efektem analiz bezpieczeństwa przepływów gazu w sieci przesyłowej. Okazało się, że przy takich ilościach gazu, jakie będą krążyć w sieci w perspektywie dekady, dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw niezbędny jest nowy punkt wejścia gazu do systemu, niezależny od istniejących i powstających, o odpowiednio dużej przepustowości.

Gaz-System obecnie szacuje, że pływający terminal mógłby mieć zdolność regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m sześc. rocznie. Operator zastrzega, że na obecnym zakładana jest jeszcze możliwość zwiększenia mocy regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie.

FSRU i gazociągi

Projekt zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej przede wszystkim do magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu, ale także świadczenia usług dodatkowych. Typowymi usługami tego typu obiektów jes np. przeładunek LNG na bunkierki, albo na inne metanowce, zazwyczaj obsługujące lokalne rynki tzw. small scale LNG.

Czytaj także: Gazowa Ostrołęka wykarmi mniej chętnych niż węglowa

Pojawienie się takiego terminala w Zatoce Gdańskiej będzie też wymagało odpowiedniej rozbudowy gazociągów przesyłowych. W pierwszej kolejności ma być to 35 km gazociąg Gdańsk-Kolnik, czyli bezpośrednie wyprowadzenie gazu z RFSU do systemu przesyłowego. Jeszcze w tym roku Gaz-System planuje uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a potem decyzję lokalizacyjną. Wszystkie niezbędne inwestycje infrastrukturalne, związane z pływającym terminalem trafiły już do tzw. specustawy terminalowej.

Gdański terminal na liście PCI

Jak podkreśla Gaz-System, projekt pływającego terminala trafił na czwartą listę projektów o statusie PCI (Projects of Common Interest). Status PCI zdobywają kluczowe projekty infrastrukturalne, które mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii.

Czytaj także: Gaz-System i Eustream konsultują porozumienie ws. działania interkonektora

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE