II Seminarium „Nowoczesne Ciepło - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”

II Seminarium „Nowoczesne Ciepło - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w II Seminarium „Nowoczesne Ciepło - chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”, które odbędzie się w dniach 5-6 października 2021 r. w Poznaniu (stacjonarnie i on-line).

Moderatorem Seminarium będzie prof. Wojciech Bujalski, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Celem Seminarium jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu: pozyskiwania chłodu z ciepła sieciowego, możliwość wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z różnych źródeł, generacja rozproszona w systemach ciepłowniczych, korzyści prawne, finansowe i środowiskowe - opłacalność, przykłady instalacji wykorzystania ciepła odpadowego - doświadczenia praktyczne, możliwości wsparcia finansowego dla instalacji i sieci chłodniczych, odzysku ciepła odpadowego, magazynów ciepła, prezentacja dostępnych technologii.

Seminarium skierowane jest do przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych i przemysłowych, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą ciepłowniczą, naukowców zajmujących się problematyką wykorzystania ciepła odpadowego oraz chłodu.

Relacja z I edycji

 

Szczegóły: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/cieplownictwo/2021/

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE