Menu
Patronat honorowy Patronage

Propozycje rozbudowy połączeń gazowych z Niemcami i Czechami na razie zarzucone

Możliwość rozbudowy gazowych interkonektorów z Niemcami i Czechami została na razie zarzucona. W aukcjach, przeprowadzonych przez operatorów systemów przesyłowych gazu nikt nie zarezerwował produktów rocznych, które powstałyby na skutek rozbudowy. 

Rozporządzenie NC CAM w praktyce

Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem NC CAM z 2017 r., zawierającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu, operatorzy co dwa lata badają, czy rynek nie zgłasza zapotrzebowania na dodatkowe zdolności przesyłu gazu na połączeniach międzysystemowych. Przed dwoma laty operatorzy rozpoczęli tzw. procedurę incremental 2019, prowadząc ocenę zapotrzebowania rynku. W razie pojawienia się zgłoszeń na zdolność przyrostową operatorzy mieli oszacować, czy należy rozpocząć prace nad projektami zwiększania zdolności przesyłowej w punktach łączących systemy gazowe.

Efekty sondowania rynku z 2019 

Uczestnicy rynku w badaniu sprzed dwóch lat zgłosili niewiążące potrzeby, których spełnienie wymagałoby zwiększenia zdolności połączeń międzysystemowych.

W przypadku interkonektora z Niemcami w Lasowie, na granicy między systemami Gaz-Systemu i niemieckiego Ontras zgłoszono zapotrzebowanie na dodatkowy przesył gazu z Polski do Niemiec, przekraczającą zdolności techniczne połączenia. Dlatego operatorzy uruchomili fazę projektowania rozbudowy połączenia.

W przypadku Mallnow na gazociągu jamalskim  czyli w punkcie styku Gaz-Systemu i Gascade – zgłoszenia dostał jedynie niemiecki operator. Ze strony Gaz-Systemu nie wymagało to inicjowania projektu zdolności przyrostowej, ponieważ jest ona wystarczająca. Analizy techniczne rozpoczął jedynie Gascade.

Natomiast zgłoszenia dla punktu połączenia z systemem czeskiego Net4Gas w Cieszynie zgłoszono zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w kierunku Czech. Operatorzy zaczęli więc prace projektowe.

Zgodnie ze zgłoszeniami, dodatkowe możliwości byłby oczekiwane najwcześniej od 2026 roku. Propozycje projektów przepustowości przyrostowej zostały pod koniec kwietnia 2021 r. zatwierdzone przez Prezesa URE.

Brak wiążących deklaracji

Kolejnym etapem procedury była aukcja produktów rocznych, na której uczestnicy rynku składaliby wiążące już oferty wykorzystania dodatkowych zdolności przesyłu. Aukcje takie została przeprowadzona 5 lipca 2021 r., oddzielnie dla każdego punktu połączenia.

Czytaj także: Ostatnia węglowa inwestycja polskiej energetyki przeprasza się z gazem

Okazało się, że żaden uczestnik rynku nie nie zarezerwował zdolności przyrostowej w żadnej z aukcji. W przypadku Lasowa i Cieszyna brak ofert automatycznie oznaczał negatywny wyniki testu ekonomicznego, zarówno po obu stronach granicy polsko-niemieckiej, jak i granicy polsko-czeskiej.

Podobnie dla Mallnow, żaden uczestnik rynku nie zarezerwował zdolności przyrostowej po stronie niemieckie, w związku z czym test ekonomiczny przeprowadzony przez niemieckiego regulatora BNetzA zakończył się wynikiem negatywnym. Wyniki testu ekonomicznego po stronie niemieckiej są wiążące dla projektu po obu stronach granicy.

Rozbudowy na razie nie będzie 

Zgodnie z zapisami NC CAM w przypadku, gdy brak pozytywnych wyników testu ekonomicznego, proces uzyskiwania zdolności przyrostowej zostaje zakończony. Oznacza to, że operatorzy na razie zarzucają rozważania o rozbudowie interkonektorów. Być może jednak temat wróci, ponieważ rozporządzenie nakazuje powtarzać procedurę do dwa lata. W lipcu Gaz-System ponownie rozpoczął niewiążące badanie zapotrzebowania rynku.

Czytaj także: Baltic Pipe: z przeszkodami do przodu

Do NFOŚiGW wpłynęło już 53,5 tys. wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 3.0. O dofinansowanie wystąpiła więc już co trzecia rodzina, która zainstalowała panele słoneczne na dachu i jeszcze nie otrzymała dopłaty. Pozostali muszą się spieszyć jeżeli liczą na rządowe wsparcie. Budżet programu pokryje już niewiele nowych instalacji.
Na ten moment liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce gwałtownie rośnie. Istnieje jednak szansa na znaczny wzrost liczby Prosumentów, dla których zmiany okażą się niekorzystne. Fotowoltaika znajduje się na drugim miejscu wśród OZE, zaraz po wietrze, z największym przyrostem mocy. W ubiegłym roku był to przyrost aż o 47% względem poprzedniego.
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Nowy Zielony Ład Brukseli. Gazprom przegrywa OPAL w TSUE. Wyższe ceny gazu z PGNiG. EDF wraca nad Wisłę
Osoby, które składały wnioski o dopłaty do fotowoltaiki pod koniec 2020 roku nie otrzymają już 5000 zł dofinansowania. Budżet programu Mój Prąd 2.0, pomimo dwukrotnego zwiększania, jest na wyczerpaniu. Odprawieni z kwitkiem będą jednak mogli otrzymać 3000 zł dopłaty w nowej edycji. Kto nie załapie się już na wyższe dofinansowanie i co powinien w tej sytuacji zrobić?
W poniedziałek (19 lipca) na warszawskiej giełdzie zadebiutuje spółka Onde, która specjalizuje się w budowie farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Przewidywana kapitalizacja firmy w momencie debiutu nie tylko uplasuje ją w czołówce najbardziej wartościowych grup budowlanych w Polsce, ale będzie też kontrastować z mizerną wyceną polskich koncernów energetycznych.
fot. Onde
Zielone technologie rozwijają:
Fotowoltaikę wspiera:
Technologie wspiera: