Menu
Patronat honorowy Patronage

Konferencja Naukowa „Legal and Economic Perspectives of Energy Cooperatives' Development”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Legal and Economic Perspectives of Energy Cooperatives' Development”.

Wydarzenie organizowane jest przez pracowników naukowych oraz doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w szczególności Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska. Wpisuje się ono w prowadzone badania nad zjawiskami decentralizacji energetyki oraz tworzenia wspólnot energetycznych, prowadzone z perspektywy nauk prawnych oraz ekonomicznych.

Niniejsza konferencja ma na celu stworzenie forum, na którym międzynarodowa społeczność naukowa oraz przedstawiciele środowisk lokalnych zaangażowanych w tworzenie społeczności energetycznych będą mogli dzielić się wiedzą o perspektywach rozwoju spółdzielni energetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, energetyka wiatrowa, biogazownie).

Wystąpienia konferencyjne poświęcone zostały miejscu i roli spółdzielni energetycznych w systemach energetycznych wybranych państw  (m.in. USA, Brazylia, państwa członkowskie UE). Podczas obrad poruszone zostaną przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • prawne aspekty tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych,
  • status prawny spółdzielni energetycznych w różnych państwach,
  • systemy wsparcia spółdzielni energetycznych,
  • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnie energetyczne,
  • rola spółdzielni energetycznych w transformacji energetycznej,
  • korzyści dla społeczności lokalnej wynikające z działalności prowadzonej przez spółdzielnię energetyczną.

Konferencja rozpocznie się 27 maja 2021 r. (czwartek) o godzinie 10.00.

Obrady odbywać się będą w całości w języku angielskim, konferencja zaplanowana jest jako wydarzenie online. Zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo w serwisie YouTube – kanał UAM Poznań. Szczegółowe informacje, wraz z harmonogramem oraz sylwetkami naukowymi zaproszonych gości znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz do włączenia się w obrady.

 

Materiał Partnera
Sebastian Jabłoński - ekspert, inwestor i właściciel w branży źródeł odnawialnych już 25 maja o godz. 15:00 poprowadzi autorski webinar, na którym zarówno całkowici debiutanci, jak i nieco bardziej doświadczeni uczestnicy rynku OZE będą mogli się dowiedzieć, w jaki sposób wygrywać największe aukcje URE.
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
W poniedziałek, 17 maja, o 16:34 doszło do awarii stacji transformatorowej obsługującej niemal całą największą elektrownię w Polsce. Z systemu w ciągu sekundy „wypadło” 3,6 GW mocy. Dzięki krajowej rezerwie i pomocy zagranicznej nie doszło do rozpadu europejskiego systemu elektroenergetycznego. Ceny prądu wzrosły jednak do 1500 zł/MWh.
UDT
Materiał Partnera
Wykorzystanie nowoczesnych metod badawczych w ocenie stanu technicznego urządzeń technicznych pracujących w sektorze energetycznym, chemicznym czy też petrochemicznym jest realizowane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) zgodnie z przyjętym przez Urząd Dozoru Technicznego kierunkiem działań. Dla spełnienia przyjętego w UDT założenia zdobycia pozycji lidera innowacyjności w obszarze bezpieczeństwa publicznego i realizowania celów w tym zakresie, specjaliści CLDT od kilku lat wprowadzają do codziennej praktyki badania z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych. Jedną z takich metod nieniszczących jest metoda emisji akustycznej (AE).
Technologie wspiera:
16 kwietnia minister aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił, że wysłał wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu rządowego, który dotyczy powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Minął równo miesiąc…a programu w wykazie nie ma.