Menu
Patronat honorowy Patronage

Konferencja PSEW 2021 31 sierpnia – 1 września

Konferencja PSEW 2021 (31 sierpnia – 1 września) jest największym wydarzeniem branży energii wiatrowej w Europie Środkowo - Wschodniej. Od 15 lat tworzymy i rozbudowujemy platformę międzynarodowej, eksperckiej dyskusji między przedsiębiorcami produkującymi zieloną energię, a przedstawicielami rządu, parlamentu czy samorządu.

W tegorocznym spotkaniu biorą udział managerowie firm uczestniczących w rozwoju zielonej energii, globalni liderzy technologii oraz największe podmioty prowadzące procesy inwestycyjne na całym świecie, zarówno na lądzie, jak i na morzu. W dyskusjach oraz warsztatach głos bez wątpliwości zostanie oddany przedstawicielom agend centralnych decydujących o realnych zmianach i perspektywach w zakresie energetyki wiatrowej w Polsce.

Dyskusję podczas Konferencji PSEW2021 zdominują analizy eksperckie oraz debaty uczestników o wpływie energetyki wiatrowej na odbudowę gospodarki po pandemii Covid – 19, a także rolę tej technologii w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i Krajowego Planu Odbudowy.

Pozostałe zaplanowane panele będą opisywać stan obecny oraz szanse dla lądowej energetyki wiatrowej w Polsce, rynku energii elektrycznej oraz jego dynamicznych zmian. Istotną kwestią będzie morska energetyka wiatrowa wraz z dotychczasowymi regulacjami, sugestiami modyfikacji, niezbędnymi warunkami, by otrzymać wsparcie oraz sector deal.  Przedstawiciele branży będą dyskutować o skutecznym zarządzaniu instalacjami, które pozwolą na ich efektywną pracę przez 20 lat i dłużej (20 + Life Time Extension), opisywać potencjał polskich przedsiębiorstw oraz ich rolę w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, a także model wykorzystania wodoru z energetyki wiatrowej do stabilizacji pracy Krajowego Systemu Energetycznego.

Z panelami oraz sesjami eksperckim będą szły w parze warsztaty, wydarzenia towarzyszące oraz strefa networkingowa.

Swój udział w konferencji potwierdzili między innymi: Vestas, Respect Energy, SiemensGamesa, Onde, DWF Poland.

Szczegółowy program konferencji dostępny na www.konferencjapsew.pl

 

 

 

UDT
Materiał Partnera
Wykorzystanie nowoczesnych metod badawczych w ocenie stanu technicznego urządzeń technicznych pracujących w sektorze energetycznym, chemicznym czy też petrochemicznym jest realizowane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) zgodnie z przyjętym przez Urząd Dozoru Technicznego kierunkiem działań. Dla spełnienia przyjętego w UDT założenia zdobycia pozycji lidera innowacyjności w obszarze bezpieczeństwa publicznego i realizowania celów w tym zakresie, specjaliści CLDT od kilku lat wprowadzają do codziennej praktyki badania z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych. Jedną z takich metod nieniszczących jest metoda emisji akustycznej (AE).
Technologie wspiera:
16 kwietnia minister aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił, że wysłał wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu rządowego, który dotyczy powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Minął równo miesiąc…a programu w wykazie nie ma.
Zaczyna się najlepszy sezon na sprzedaż fotowoltaiki. Słońce przypieka i łatwiej prowadzić prace na zewnątrz budynku, więc rozpoczął się wyścig po klientów. Niektóre firmy nie zważają na pandemię i wysyłają przedstawicieli handlowych w teren. Nie zdziwcie się, gdy do waszych drzwi zapuka akwizytor, który będzie chciał sprzedać instalację fotowoltaiczną.
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Podczas gdy na Śląsku negocjowane są nierealistyczne warunki zamknięcia kopalń za 20-30 lat, pod którymi podpisze się rząd, to w Wielkopolsce Wschodniej uczestnicy transformacji trzymają się twardej rzeczywistości. Prywatny inwestor i właściciel koncernu ZE PAK podjął decyzję, że w ciągu najbliższych pięciu lat działalność oparta o wydobycie i spalanie węgla zostanie ograniczona o ponad połowę, a ostatnia elektrownia Pątnów II i odkrywka Tomisławice zostaną zamknięte do 2030 r. W zamian powstaną wiatraki, fotowoltaika i biogazownie, ale miejsc pracy przy ich powstaniu zapewne nie starczy dla wszystkich. Dlatego związki zawodowe w imieniu pracowników szukają alternatyw dla zatrudnienia i możliwości sfinansowania nowych miejsc pracy..