Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. WysokieNapiecie.pl w mediach
  4. >
  5. Trwa protest mediów w Polsce

Trwa protest mediów w Polsce

Od rana wielu nadawców medialnych i wydawnictw protestuje przeciwko zaproponowanemu przez rząd projektowi ustawy mającej nałożyć nowe opłaty na wydawców.
czarne

Protest mediów dotyczy opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Jak wyjaśniają projektodawcy:

„W związku z długofalowymi konsekwencjami pojawienia się i rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływem na zdrowie, ustawodawca   zaproponował, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia, z którego finansowane są świadczenia opieki zdrowotnej, zasilić dodatkowymi wpływami, których źródło stanowić będą składki  z tytułu reklamy internetowej i  konwencjonalnej.

Istotnym skutkiem zmagań polskiego społeczeństwa z konsekwencjami pandemii jest coraz szybszy transfer wielu aktywności społecznych do przestrzeni online. Przyniósł on ogromną zmianę w życiu zdrowotnym, gospodarczym i społecznym  i wygenerował nowe wyzwania, tj.  rozwarstwienie poziomu kompetencji cyfrowych,  coraz większe trudności z oceną rzetelności pojawiających się  w mediach informacji, a także utratę poczucia wspólnoty i więzi z tradycją oraz ograniczony dostęp do dóbr kultury i pomników wspólnego dziedzictwa. To także bezpośrednie skutki pandemii wirusa SARS CoV-2 wymagające szczególnej uwagi, w istotny sposób wpływające na jakość życia oraz rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce.

Zważywszy na powyższe, wpływy ze składek z tytułu reklamy zasilą w określonej przepisami ustawy proporcji, Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.”

Jak tłumaczą z kolei najwięksi wydawcy w Polsce:

„Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media.

Wprowadzenie go będzie oznaczać:

1. osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących je treści;

2. ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści. Ich produkcja daje obecnie utrzymanie setkom tysięcy pracowników i ich rodzinom oraz zapewnia większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie;

3. pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym. W sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld zł, media prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł;

4. faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej. Według szacunków, firmy określane przez rząd jako „globalni cyfrowi giganci” zapłacą z tytułu wspomnianego haraczu zaledwie ok. 50-100 mln zł w porównaniu do 800 mln zł, które zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media.”

Całą treść apelu do rządu i lista sygnatariuszy dostępna jest m.in. na stronie Pulsu Biznesu

Pogłoski o energetycznej zapaści w Szwecji są przesadzone – przekonuje w swojej polemice do ostatnich doniesień medialnych Przemysław Stępień. Tłumaczy z czego wynika problem w pokryciu zapotrzebowania na moc w części Szwecji i przekonuje, że reakcja przemysłu na chwilowy wzrost cen prądu czy sięgnięcie po import energii z Polski to nic nadzwyczajnego.
the-oresund-bridge-753625 1280
Rynek energii rozwija:
Wzrastające ceny energii elektrycznej coraz częściej skłaniają odbiorców o dużych wolumenach zużycia do poszukiwania alternatywnych możliwości zakupu energii – przede wszystkim energii zielonej, pozwalającej nie tylko przyczynić się do ochrony klimatu, ale także budowania pozytywnego wizerunku firmy, korzystającej ze źródeł odnawialnych. Każdy odbiorca może oczywiście zrealizować we własnym zakresie projekt budowy źródła odnawialnego, np. źródła fotowoltaicznego, jednak nie dla wszystkich będzie to rozwiązanie optymalne. Alternatywą jest zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio od jej wytwórcy, czyli tzw. corporate Power Purchase Agreement (cPPA). W ostatnim czasie zainteresowanie tego typu umowami w Polsce znacznie wzrasta, nawet pomimo występowania pewnych barier prawnych narzuconych przez ustawodawcę.
light-bulb-4314993 1280
Zielone technologie rozwijają:
W ostatnim roku moc farm wiatrowych na całym świecie wzrosła o rekordowe 82 GW - szacuje Światowa Rada Energetyki Wiatrowej (GWEC). Dynamiczny rozwój pociągnął za sobą jednak problemy z dostępnością drewna na łopaty. W efekcie rośnie zainteresowanie wykorzystaniem np. zużytych plastikowych butelek.
160513 MHI Vestas Aerial-21132
Farma wiatrowa, źródło: MHI Vestas
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Materiał Partnera
W styczniu bieżącego roku w rzeszowskim Parku Naukowo-Technologicznym rozpoczął pracę zakład produkcyjny należący do Phoenix Contact E-Mobility. Spółka z branży elektromobilności uruchomiła już produkcję i aktywnie rekrutuje kolejnych pracowników.
wysokie
Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera: