TGE z pomocą PGNiG będzie budować rynek biometanu

TGE z pomocą PGNiG będzie budować rynek biometanu

Produkowany w krajowych biogazowniach biometan ma być jednym z zielonych paliw przyszłości. Krajowi potentaci jak PGNiG czy PKN Orlen widzą w tym obszarze swoje szanse rozwojowe. Obok produkcji paliwa ważna jest również możliwość efektywnego handlu nim. Wsparciem przy budowie tego rynku służyć będzie Towarowa Giełda Energii. 

Porozumienie TGE i PGNiG 

Giełda z początkiem 2021 r. otwiera nowy obszar rynkowy i zaczyna tworzyć nową linię biznesową. Z największym graczem w obszarze gazowym czyli PGNiG, TGE podpisała porozumienie o współpracy przy tworzeniu i rozwoju rynku biometanu. Doświadczenie TGE, jako platformy handlowej, na której koncentrują się obroty nośnikami energii, ale i pokrewnymi prawami majątkowymi może się okazać decydujące przy tworzeniu nowego rynku. Dla samej Giełdy to także powstanie nowej linii biznesowej, nowego rynku i całej gamy powiązanych z nim produktów i usług.

Jak ocenia  prezes PGNiG Paweł Majewski, obie spółki zaczynają nowy rozdział współpracy, który pozwoli na stworzenie nowoczesnych rozwiązań rynkowych w zakresie obrotu biometanem, zielonym paliwem, które ma nie tylko potencjał w polskiej transformacji energetycznej, ale też zapewnia bezpieczeństwo energetyczne.

TGE szkicuje przyszły handel biometanem

Instalacje produkujące biometan na większą skalę to w Polsce jeszcze przyszłość. Co nie znaczy, że nie należy odpowiednio wcześniej projektować i budować rynku. Doświadczenia TGE trudno tu przecenić. Giełda na przykład prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia. Wraz z PGNiG będzie rozważać w pierwszej kolejności, czy to właśnie nie na systemie certyfikatów - świadectw pochodzenia nie da się oprzeć potencjalnego systemu wsparcia dla biometanu. Z kolei działający na TGE System Gwarancji Pochodzenia mogłby znaleźć potencjalne zastosowanie jako instrument realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

„Z całą pewnością kluczową rolę w tym projekcie odegrają nasze rejestry” – podkreśla prezes TGE Piotr Zawistowski. Jak przypomina, od ponad 30 lat Giełda wspiera wszelkie procesy transformacji rynku energii, jego rozwój i oferuje uczestnikom tego rynku kompleksowe rozwiązania i produkty. Współpraca z PGNiG w zakresie stworzenia rynku biometanu, to  szansa dla Giełdy na dalszy rozwój segmentu związanego z odnawialnymi źródłami energii - ocenia Zawistowski.

Wielkie plany produkcji „zielonego” gazu

Biometanowe plany krajowych potentatów są rozległe. W grudniu spółka zależna PKN Orlen kupiła pierwszą biogazownie, którą chce docelowo przekształcić w biometanownię.

Jednak to PGNiG chce uczynić z biometanu jeden z filarów swej działalności. Przewidywać to ma nowa strategia, którą spółka wkrótce zamierza przedstawić. Gazowy koncern zakłada, że już w 2026 r. będzie produkować ponad 1 mld m sześc. biometanu rocznie, co oznacza współpracę z ponad 250 biometanowniami.

Spółka zakłada, że nie będą to jej instalacje wytwórcze, ale, że główną formą współpracy z wytwórcami będzie franczyza i długoterminowe umowy na zakup biometanu, który docelowo popłynie sieciami gazowymi. Według szacunków PGNiG, przy odpowiednim wsparciu i regulacjach, w 2030 r biometanownie w Polsce będą mogły produkować nawet 4 mld m sześć. tego gazu rocznie. Biorąc pod uwagę rozmiary przeciętnej instalacji, oznacza to budowę 1-1,5 tys. biometanowni.

W takim scenariuszu towaru zatem nie zabraknie. Tym ważniejszy stanie się efektywny rynek, na którym będzie można obracać nowym nośnikiem energii.

 

Rynek energii wspiera

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE