Aukcje na przepustowość roczną GIPL ruszą latem 2022 roku

Aukcje na przepustowość roczną GIPL ruszą latem 2022 roku

Pierwsze aukcje na przepustowość roczną gazowego interkonektora z Litwą - GIPL są planowane na lipiec 2022 roku - poinformował Gaz-System. W tym samym 2022 r. gazociąg ma uzyskać zdolność operacyjną.

Aukcje, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, będą się odbywać na platformie aukcyjnej GSA Gaz-Systemu. Termin w lipcu 2022 r. potwierdził również litewski operator Amber Grid, który jest współinwestorem. Lipcowe aukcje będą dotyczyły produktów rocznych na rok gazowy 2022/2023, co oznacza, że gazociąg powinien ruszyć 1 października 2022 r., kiedy to rok gazowy się zaczyna. Punkt połączenia systemów przesyłowych gazu Polski i LItwy będzie nazywany Santaka.

Według Amber Grid, jeżeli gazociąg zostanie ukończony wcześniej, wtedy na okres od uruchomienia do 1 października 2022, na GSA  zorganizowane zostaną aukcje produktów krótkoterminowych. Informacje o ich terminach i ofercie będą publikowane w 2021 r.

W listopadzie 2020 r. Litwini przekroczyli półmetek prac montażowych, a na długości pierwszych 35 km zespawana rura została już wypełniona gazem pod ciśnieniem.

Po stronie polskiej Gaz-System wyłonił latem wszystkich wykonawców ponad 340 km odcinka gazociągu. Przystąpili oni już do pierwszych prac.

W listopadzie i grudniu 2020 obaj operatorzy przeprowadzili niewiążące badanie rynku w celu zbadania zainteresowania uczestników rynku usługami w zakresie nowych zdolności przesyłowych interkonektora.

Według Gaz-Systemu i Amber Grid „GIPL wykazuje wysoki potencjał komercyjny i może przynieść wysoką wartość ekonomiczną dla uczestników rynku”. Obaj operatorzy dostrzegają potrzebę zbadania możliwości zwiększenia komercyjnego wykorzystania gazociągu oraz maksymalizacji jego pozytywnego oddziaływania ekonomicznego.

Czytaj także: Zmiana planów Gaz-Systemu: więcej przyłączeń do sieci przesyłowej gazu

Celem badania jest określenie  optymalnych warunków dostępu do punktu połączenia międzysystemowego w obu kierunkach. Chodzi np. o ustalenie poziomu taryf na połączeniu, czy też o oczekiwane przez rynek metody alokacji zdolności przesyłowych.

Bałtyckim rynkiem gazu interesuje się Towarowa Gisłda Energii. W ocenie prezesa TGE Piotra Zawistowskiego, w momencie udostępnienia przez operatorów zdolności przesyłowych może, a nawet powinien ruszyć rynek gazu, rozumiany nie tylko jako jako obrót zdolnościami przesyłowymi, ale również jako zawieranie transakcji handlowych po obu stronach granicy. Oznacza to, że powinny się pojawić produkty handlowe, analogiczne do produktów na zdolnościach przesyłowych, udostępniane przez operatorów rynku.  TGE ma nadzieję, że zostanie operatorem tego rynku transgranicznego.

Czytaj także: Rura Baltic Pipe ułożona pod plażą na zachodnim wybrzeżu Danii

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE