Menu
Patronat honorowy Patronage

Wyższe dotacje w „Czystym Powietrzu”. Gminy mogą dostać 100 zł za wniosek

Ruszył nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Osoby o niższych dochodach mogą dostać zwrot do 60 proc. kosztów wymiany kopciucha na ekologiczne ogrzewanie. Pomoc w realizacji programu ma też opłacać się gminom - za każdy skutecznie złożony wniosek dostaną 100 zł.

Na wymianę kopciucha, termomodernizację domu i fotowoltaikę można dostać do 37 tys. zł. Wnioski można składać przez portal gov.pl i w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Portal Beneficjenta.

– Obserwujemy tendencję rosnącą w składaniu wniosków i jestem przekonany, że teraz jeszcze więcej osób sięgnie po dofinansowanie z „Czystego Powietrza”. W drugiej części programu istotną rolę mogą odegrać gminy, które dostaną zwrot kosztów za pomoc w obsłudze programu. Za każdy skutecznie złożony wniosek gmina dostaje 100 zł. To konkretne pieniądze, które można przeznaczyć na przykład na wynagrodzenia pracowników obsługujących tzw. punkty konsultacyjne „Czystego Powietrza” w gminach – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak wyjaśnia, ponad 700 gmin podpisało porozumienie z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w całej Polsce. W tych gminach urzędnicy nie tylko przyjmują wnioski, ale także pomagają je wypełniać, udzielają informacji o programie i prowadzą aktywną edukację, po wcześniejszym przeszkoleniu przez pracowników WFOŚiGW.

Wraz z uruchomieniem drugiej części „Czystego Powietrza” NFOŚiGW przygotował też nowe udogodnienia dla beneficjentów: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku ze względu na epidemię COVID-19 oraz listę urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania techniczne określone w programie.

Dla kogo są wyższe dotacje w programie „Czyste Powietrze”

Do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania (bezzwrotnej dotacji) kwalifikują się osoby o dochodach nieprzekraczających 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Zaświadczenia o dochodach będą wydawały gminy na podstawie żądania złożonego przez osoby, które chcą skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania.

– Konieczne były zmiany legislacyjne, w tym opracowanie wzorów żądania składanego do gmin oraz wydawanych na jego podstawie zaświadczeń, dlatego też wyższe dotacje nie zostały uruchomione w maju, gdy ruszyła druga odsłona programu. Teraz beneficjent może udać się do gminy i żądać wydania zaświadczenia o dochodach, które potem dołączy do wniosku o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Gminy posiadają odpowiednie narzędzia i doświadczenie, zdobyte chociażby przy programie 500 Plus, który obsługują np. poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej – wskazuje Paweł Mirowski.

Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie w pierwszej fazie, w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię.

Lista i kalkulator

Osoby o dochodach do 100 tys. zł mogą skorzystać z programu „Czyste Powietrze” w podstawowym poziomie dofinansowania.  Dotacje zaczynają się od 30 proc. i przy wymianie źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła oraz zainstalowaniu fotowoltaiki może osiągnąć kwotę do 30 tys. zł. Przy rocznych dochodach przekraczających 100 tys. zł można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej – wydatki do 53 tys. zł przeznaczone np. na termomodernizację domu, wymianę kopciucha, zainstalowanie fotowoltaiki można odpisać od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Oprócz maksymalnej intensywności dofinansowania przyjętych jako procent faktycznie poniesionych kosztów NFOŚiGW określił też maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych zadań realizowanych przez beneficjentów inwestycji. – Te limity są też po to, by wykonawcy i sprzedawcy sztucznie nie zawyżali cen urządzeń/materiałów i usług dofinansowanych w ramach programu, a środki publiczne były wydawane w racjonalny sposób. Obserwujemy duże zainteresowanie programem, a producenci starają się o wpis na listę materiałów i urządzeń spełniających wymogi programu „Czyste Powietrze” – mówi wiceprezes Mirowski.

Zobacz także: Ustawa o efektywności energetycznej wprowadzi nowe dotacje

Lista jest dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl. Wykaz ma charakter informacyjny i powstaje przy współpracy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Innym udogodnieniem jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie 6 miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności zaistniałych ze względu na epidemię COVID-19. Wydłużenie okresu realizacji inwestycji może nastąpić na wniosek beneficjenta, po uzyskaniu pozytywnej decyzji zarządu WFOŚiGW.

Ponad trzy miliardy na „Czyste Powietrze”

Uruchomienie w maju nowej wersji programu „Czyste Powietrze” sprawiło, że wnioski o dofinansowanie są znacznie szybciej rozpatrywane przez WFOŚiGW. Część z nich spływa elektronicznie przez stronę gov.pl, jednak nadal większość beneficjentów wybiera drogę przez Portal Beneficjenta, dostępny na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zobacz także: Leasing fotowoltaiki – panele PV same się spłacą

Od momentu uruchomienia programu we wrześniu 2018 roku w programie „Czyste Powietrze” złożono niemal 173 tys. wniosków opiewających na blisko 3,3 mld zł. W drugim naborze, który ruszył 15 maja tego roku, wpłynęło jak dotąd ponad 33 tys. wniosków.

– Średni czas rozpatrywania wniosku wynosi 21 dni. Miesięcznie przyjmujemy ponad 7 tys. wniosków i widzimy tendencję wzrostową. Jednak trzeba przyznać, że ten poziom nas nie zadowala. Liczymy, że po uruchomieniu podwyższonego poziomu dofinansowania będzie ich jeszcze więcej, w czym mogą pomoc właśnie gminy i ich udział w aktywizowaniu mieszkańców do ekoinwestowania we własne budynki mieszkalne – mówi wiceprezes NFOŚiGW. – Niejednokrotnie gminy mają własne programy wymiany źródeł ciepła, a mogą przecież te pieniądze dołożyć mieszkańcom do inwestycji, jako ich wkład własny – dodaje Paweł Mirowski.

Dotacje w połączeniu z bankowym kredytem

Nadal trwają rozmowy w sprawie włączenia do programu banków i uruchomienia tzw. ścieżki bankowej. NFOŚiGW podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich 30 kwietnia 2020 r. Trwa uzgadnianie mechanizmów, które w konsekwencji mają doprowadzić do możliwości skorzystania przez beneficjentów programu z preferencyjnych kredytów łączonych z dotacją udzieloną przez WFOŚiGW (dotacja będzie przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu).

Kluczowe są kwestie uzgodnienia zapisów umowy udostępniania środków na realizację programu i zagadnienia związane z objęciem gwarancją kredytów udzielanych przez banki na realizację celów określonych w programie.

Zobacz także: Fotowoltaika – z jakich programów dotacyjnych można skorzystać?

Tu także konieczne jest zakończenie procesu zmian legislacyjnych. Aktualnie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest w parlamencie i wszystko wskazuje na to, że najpóźniej w listopadzie trafi do podpisu na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Zakłada się, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie „dysponentem” środków przekazanych przez NFOŚiGW, a zgromadzonych w nowoutworzonym Ekologicznym Funduszu Poręczeń i Gwarancji.

Objęcie BGK gwarancjami kredyty z dofinansowaniem (dotacjami z WFOŚiGW), udzielane przez banki na cele programu ma w konsekwencji doprowadzić do poprawy warunków kredytowania i objęcia programem jeszcze szerszej grupy beneficjentów, w tym beneficjentów o niższych dochodach. – Rozmowy z bankami trwają i są bardzo dynamiczne, dlatego też byłbym ostrożny z podawaniem jakichkolwiek terminów zakończenia wdrożenia tzw. ścieżki bankowej w programie „Czyste Powietrze” – zastrzega wiceprezes Paweł Mirowski.

„Czyste Powietrze” 3.0?

W NFOŚiGW trwają też analizy dotyczące przyszłego dofinansowania. – Pracujemy nad kolejnymi udoskonaleniami programu „Czyste Powietrze”. Wsłuchujemy się w głosy płynące od beneficjentów, ekspertów oraz z szeroko rozumianego „rynku” ekoinwestycji i w miarę możliwości będziemy starali się realizować oczekiwania. Byłbym orędownikiem pochylenia się nad propozycją finansowania w programie „Czyste Powietrze” pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego oraz fotowoltaiki w nowo budowanych domach. Trwają też dyskusje, czy w przyszłości wyeliminować dofinansowanie do kotłów na paliwo stałe – wylicza wiceprezes NFOŚiGW.

https://wysokienapiecie.pl/33170-corsa-e-color-edition-elektryczna/

Program „Czyste Powietrze” jest teraz finansowany z funduszy krajowych. NFOŚiGW zabiega o to, by był finansowany również z funduszy unijnych, w kwocie ok. 8 mld euro.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. – Finansowanie programu jest pewne i stabilne, dlatego też nie ma się co martwić o to, że alokacja środków ulegnie wyczerpaniu. Środki na realizację programu są i będą dostępne dla beneficjentów – zapewnia Paweł Mirowski.

Przestawianie lokalnych ciepłowni na gaz powinno przyspieszyć gazyfikację kraju - ocenia prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa. Jego zdaniem, proces taki potrwa około 10 lat i wymaga poważnych pieniędzy, także w formie wsparcia dla rozbudowy sieci. 
Skierowany na Komisję Prawniczą projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wprowadza nowe rozwiązania dotyczące m.in. dodatkowych opłat koncesyjnych. Jednocześnie dużo zmian odnośnie pozwoleń lokalizacyjnych umieszczono w ustawie o obszarach morskich. Projekt jeszcze może ulec zmianie.
Do NFOŚiGW wpływa nawet tysiąc wniosków dziennie o dofinansowanie do fotowoltaiki z programu „Mój prąd”. Według szacunków WysokieNapiecie.pl pieniądze wyczerpią się za miesiąc, ale możliwe, że fundusz dosypie ok. 100 mln zł, aby dopłat wystarczyło dla wszystkich, którzy złożą wnioski do 18 grudnia. Takich rodzin będzie ok. 20 tysięcy.
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System rozpoczął badanie rynku pod kątem oczekiwanego wzrostu zużycia, a więc i przesyłu gazu. Oczekiwania odbiorców przełożą się na kolejny KDPR, czyli Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju sieci przesyłowej gazu.