Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Wyższe dotacje w „Czystym Powietrzu”. Gminy mogą dostać 100 zł za wniosek

Wyższe dotacje w „Czystym Powietrzu”. Gminy mogą dostać 100 zł za wniosek

Ruszył nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Osoby o niższych dochodach mogą dostać zwrot do 60 proc. kosztów wymiany kopciucha na ekologiczne ogrzewanie. Pomoc w realizacji programu ma też opłacać się gminom - za każdy skutecznie złożony wniosek dostaną 100 zł.
CzystePowietrze-NowyProgram

Na wymianę kopciucha, termomodernizację domu i fotowoltaikę można dostać do 37 tys. zł. Wnioski można składać przez portal gov.pl i w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Portal Beneficjenta.

– Obserwujemy tendencję rosnącą w składaniu wniosków i jestem przekonany, że teraz jeszcze więcej osób sięgnie po dofinansowanie z „Czystego Powietrza”. W drugiej części programu istotną rolę mogą odegrać gminy, które dostaną zwrot kosztów za pomoc w obsłudze programu. Za każdy skutecznie złożony wniosek gmina dostaje 100 zł. To konkretne pieniądze, które można przeznaczyć na przykład na wynagrodzenia pracowników obsługujących tzw. punkty konsultacyjne „Czystego Powietrza” w gminach – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak wyjaśnia, ponad 700 gmin podpisało porozumienie z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w całej Polsce. W tych gminach urzędnicy nie tylko przyjmują wnioski, ale także pomagają je wypełniać, udzielają informacji o programie i prowadzą aktywną edukację, po wcześniejszym przeszkoleniu przez pracowników WFOŚiGW.

Wraz z uruchomieniem drugiej części „Czystego Powietrza” NFOŚiGW przygotował też nowe udogodnienia dla beneficjentów: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku ze względu na epidemię COVID-19 oraz listę urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania techniczne określone w programie.

Dla kogo są wyższe dotacje w programie „Czyste Powietrze”

Do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania (bezzwrotnej dotacji) kwalifikują się osoby o dochodach nieprzekraczających 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Zaświadczenia o dochodach będą wydawały gminy na podstawie żądania złożonego przez osoby, które chcą skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania.

– Konieczne były zmiany legislacyjne, w tym opracowanie wzorów żądania składanego do gmin oraz wydawanych na jego podstawie zaświadczeń, dlatego też wyższe dotacje nie zostały uruchomione w maju, gdy ruszyła druga odsłona programu. Teraz beneficjent może udać się do gminy i żądać wydania zaświadczenia o dochodach, które potem dołączy do wniosku o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Gminy posiadają odpowiednie narzędzia i doświadczenie, zdobyte chociażby przy programie 500 Plus, który obsługują np. poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej – wskazuje Paweł Mirowski.

Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie w pierwszej fazie, w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię.

Czyste Powietrze dotacje

Lista i kalkulator

Osoby o dochodach do 100 tys. zł mogą skorzystać z programu „Czyste Powietrze” w podstawowym poziomie dofinansowania.  Dotacje zaczynają się od 30 proc. i przy wymianie źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła oraz zainstalowaniu fotowoltaiki może osiągnąć kwotę do 30 tys. zł. Przy rocznych dochodach przekraczających 100 tys. zł można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej – wydatki do 53 tys. zł przeznaczone np. na termomodernizację domu, wymianę kopciucha, zainstalowanie fotowoltaiki można odpisać od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Oprócz maksymalnej intensywności dofinansowania przyjętych jako procent faktycznie poniesionych kosztów NFOŚiGW określił też maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych zadań realizowanych przez beneficjentów inwestycji. – Te limity są też po to, by wykonawcy i sprzedawcy sztucznie nie zawyżali cen urządzeń/materiałów i usług dofinansowanych w ramach programu, a środki publiczne były wydawane w racjonalny sposób. Obserwujemy duże zainteresowanie programem, a producenci starają się o wpis na listę materiałów i urządzeń spełniających wymogi programu „Czyste Powietrze” – mówi wiceprezes Mirowski.

Zobacz także: Ustawa o efektywności energetycznej wprowadzi nowe dotacje

Lista jest dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl. Wykaz ma charakter informacyjny i powstaje przy współpracy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Innym udogodnieniem jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie 6 miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności zaistniałych ze względu na epidemię COVID-19. Wydłużenie okresu realizacji inwestycji może nastąpić na wniosek beneficjenta, po uzyskaniu pozytywnej decyzji zarządu WFOŚiGW.

CzystePowietrze NowyProgram

Ponad trzy miliardy na „Czyste Powietrze”

Uruchomienie w maju nowej wersji programu „Czyste Powietrze” sprawiło, że wnioski o dofinansowanie są znacznie szybciej rozpatrywane przez WFOŚiGW. Część z nich spływa elektronicznie przez stronę gov.pl, jednak nadal większość beneficjentów wybiera drogę przez Portal Beneficjenta, dostępny na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zobacz także: Leasing fotowoltaiki – panele PV same się spłacą

Od momentu uruchomienia programu we wrześniu 2018 roku w programie „Czyste Powietrze” złożono niemal 173 tys. wniosków opiewających na blisko 3,3 mld zł. W drugim naborze, który ruszył 15 maja tego roku, wpłynęło jak dotąd ponad 33 tys. wniosków.

– Średni czas rozpatrywania wniosku wynosi 21 dni. Miesięcznie przyjmujemy ponad 7 tys. wniosków i widzimy tendencję wzrostową. Jednak trzeba przyznać, że ten poziom nas nie zadowala. Liczymy, że po uruchomieniu podwyższonego poziomu dofinansowania będzie ich jeszcze więcej, w czym mogą pomoc właśnie gminy i ich udział w aktywizowaniu mieszkańców do ekoinwestowania we własne budynki mieszkalne – mówi wiceprezes NFOŚiGW. – Niejednokrotnie gminy mają własne programy wymiany źródeł ciepła, a mogą przecież te pieniądze dołożyć mieszkańcom do inwestycji, jako ich wkład własny – dodaje Paweł Mirowski.

Czyste Powietrze liczbyX2020

Dotacje w połączeniu z bankowym kredytem

Nadal trwają rozmowy w sprawie włączenia do programu banków i uruchomienia tzw. ścieżki bankowej. NFOŚiGW podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich 30 kwietnia 2020 r. Trwa uzgadnianie mechanizmów, które w konsekwencji mają doprowadzić do możliwości skorzystania przez beneficjentów programu z preferencyjnych kredytów łączonych z dotacją udzieloną przez WFOŚiGW (dotacja będzie przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu).

Kluczowe są kwestie uzgodnienia zapisów umowy udostępniania środków na realizację programu i zagadnienia związane z objęciem gwarancją kredytów udzielanych przez banki na realizację celów określonych w programie.

Zobacz także: Fotowoltaika – z jakich programów dotacyjnych można skorzystać?

Tu także konieczne jest zakończenie procesu zmian legislacyjnych. Aktualnie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest w parlamencie i wszystko wskazuje na to, że najpóźniej w listopadzie trafi do podpisu na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Zakłada się, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie „dysponentem” środków przekazanych przez NFOŚiGW, a zgromadzonych w nowoutworzonym Ekologicznym Funduszu Poręczeń i Gwarancji.

Objęcie BGK gwarancjami kredyty z dofinansowaniem (dotacjami z WFOŚiGW), udzielane przez banki na cele programu ma w konsekwencji doprowadzić do poprawy warunków kredytowania i objęcia programem jeszcze szerszej grupy beneficjentów, w tym beneficjentów o niższych dochodach. – Rozmowy z bankami trwają i są bardzo dynamiczne, dlatego też byłbym ostrożny z podawaniem jakichkolwiek terminów zakończenia wdrożenia tzw. ścieżki bankowej w programie „Czyste Powietrze” – zastrzega wiceprezes Paweł Mirowski.

„Czyste Powietrze” 3.0?

W NFOŚiGW trwają też analizy dotyczące przyszłego dofinansowania. – Pracujemy nad kolejnymi udoskonaleniami programu „Czyste Powietrze”. Wsłuchujemy się w głosy płynące od beneficjentów, ekspertów oraz z szeroko rozumianego „rynku” ekoinwestycji i w miarę możliwości będziemy starali się realizować oczekiwania. Byłbym orędownikiem pochylenia się nad propozycją finansowania w programie „Czyste Powietrze” pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego oraz fotowoltaiki w nowo budowanych domach. Trwają też dyskusje, czy w przyszłości wyeliminować dofinansowanie do kotłów na paliwo stałe – wylicza wiceprezes NFOŚiGW.

https://wysokienapiecie.pl/33170-corsa-e-color-edition-elektryczna/

Program „Czyste Powietrze” jest teraz finansowany z funduszy krajowych. NFOŚiGW zabiega o to, by był finansowany również z funduszy unijnych, w kwocie ok. 8 mld euro.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. – Finansowanie programu jest pewne i stabilne, dlatego też nie ma się co martwić o to, że alokacja środków ulegnie wyczerpaniu. Środki na realizację programu są i będą dostępne dla beneficjentów – zapewnia Paweł Mirowski.

Przestawianie lokalnych ciepłowni na gaz powinno przyspieszyć gazyfikację kraju - ocenia prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa. Jego zdaniem, proces taki potrwa około 10 lat i wymaga poważnych pieniędzy, także w formie wsparcia dla rozbudowy sieci. 
gaz PRACOWNIK STACJA LNG PŁUDY – 042
Skierowany na Komisję Prawniczą projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wprowadza nowe rozwiązania dotyczące m.in. dodatkowych opłat koncesyjnych. Jednocześnie dużo zmian odnośnie pozwoleń lokalizacyjnych umieszczono w ustawie o obszarach morskich. Projekt jeszcze może ulec zmianie.
offshore plywak
Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System rozpoczął badanie rynku pod kątem oczekiwanego wzrostu zużycia, a więc i przesyłu gazu. Oczekiwania odbiorców przełożą się na kolejny KDPR, czyli Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju sieci przesyłowej gazu.
rurociag ropa gaz sieci