Artykuł sponsorowany

Kończy się czas na przystąpienie do Programu Demand Side Response z agregatorem

Kończy się czas na przystąpienie do Programu Demand Side Response z agregatorem

Wzrost cen energii elektrycznej prowadzi do wyższych kosztów produkcji dla przedsiębiorstw, a to się później przekłada na wyższe ceny produktów, które nabywają konsumenci.  Dodatkowo wpływ pandemii na produkcję jest znaczący – może prowadzić do obniżania opłacalności produkcji lub zwiększania kosztów wyrobów końcowych.

Artykuł sponsorowany

Wzrost kosztów jest szczególnie odczuwalny w przypadku firm energochłonnych, w przypadku których koszty energii stanowią nawet 40% kosztów całkowitych. Jednak nawet w przypadku firm, gdzie koszty energii stanowią mniejszą część kosztów warto poszukiwać metod na zmniejszenie kosztów, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa.

W jaki sposób ograniczyć koszty energii? Istnieje wiele sposobów, jednak warto zastanowić się nad wykorzystaniem możliwości, jakie daje uczestnictwo w Programie Demand Side Response (DSR) tj. czasowej redukcji mocy.

Usługi DSR w Polsce wchodzą w kolejny etap - od 2021 roku odbiorcy mogą uczestniczyć w rynku mocy i uzyskiwać wyższe wynagrodzenie na prostszych zasadach. W latach 2021-2024 ponad 700 mln złotych jest przewidziane dla kontraktów DSR. Nie można tracić czasu – podpisanie umowy z agregatorem nie powinno nastąpić później niż do sierpnia 2020, aby agregator sfinalizował wszystko nie później niż do września 2020 roku. Usługi DSR w Polsce wchodzą w kolejny etap -  od 2021 roku odbiorcy mogą uczestniczyć w rynku mocy i uzyskiwać wyższe wynagrodzenie na prostszych zasadach. To ważny zastrzyk finansowy dla firm, które zmagają się z potrzebą cięcia kosztów. Uczestnicy programów DSR mogą zacząć zarabiać na rynku mocy już w roku 2021. Agregatorzy, którzy mają umowy mocowe, mogą jeszcze zgłosić nowych klientów do PSE składając komplet dokumentów najpóźniej do września 2020, czasu jest więc niewiele – podkreśla Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X.

Do kogo jest kierowany Program?

W programie mogą wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa, które mogą ograniczyć zapotrzebowanie o ponad 100 kW mocy i są w stanie na krótki okres:

  • Przesunąć pobór mocy na inne godziny
  • Czasowo ograniczyć pobór mocy
  • Czasowo przejść na energię produkowaną z własnego źródła wytwarzania.

W każdej branży z pomocą specjalistów daje się odnaleźć możliwości działania w tym zakresie.

Ile można zarobić?

Wysokość wynagrodzenia zależy od potencjału redukcji mocy Twojego przedsiębiorstwa oraz od produktu wybranego przez Ciebie. Za sam gotowość do ograniczenia części poboru mocy możesz zarobić od 500 tys. do ponad 720 tys. za megawat w ciągu 4 lat.

Dlaczego współpracować z agregatorem na rynku mocy?

Bezpośrednie uczestnictwo dla pojedynczych odbiorców jest znacznie trudniejsze niż dla zorganizowanej grupy, często też moc redukcji odbiorcy jest za mała wobec wymagań operatora. Agregator pomaga w prosty sposób włączyć się do programu oraz zapewnia monitorowanie poboru energii i wsparcie centrum dyspozytorskiego. Doradza również w opracowaniu planu redukcji zapotrzebowania.

Najważniejsze jest natomiast to, iż chroni przedsiębiorstwo przed karami od operatora sieci za nie wykonanie ograniczenia. Dobry agregator zapewnia pewną elastyczność, aby zmienić poziom zobowiązań na dane okresy, czy też umożliwia zgłaszanie okresów niedyspozycji.

Dlaczego wybrać Enel X?

Grupa Enel to globalna firma energetyczna i jeden z wiodących operatorów energii elektrycznej i gazu ziemnego na świecie.

Enel X jest należy do Grupy Enel. Enel X jest wiodącym agregatorem usług Demand Side Response (DSR) – - jest obecny w 11 krajach, zarządza ponad 16 tys. obiektów i ponad 6 GW mocy.

W Polsce Enel X działa od roku 2017. Enel X Polska uzyskał również 70% kontraktów DSR na rynku mocy na lata 2021-2024 i może zaoferować odbiorcom wieloletnie kontrakty w oparciu o atrakcyjne zasady współpracy.

Dodatkowe korzyści to:

  • Bezpłatny dostęp do wizualizacji danych dotyczących profili zużycia on-line
  • Współpraca z liderem usług DSR, który pozyskał 70% kontraktów i może przez to tworzyć produkty dopasowane do różnych grup odbiorców
  • Dostęp do globalnego know-how w zakresie usług DSR i wsparcia naszych ekspertów w doradztwie energetycznym

Sprawdź możliwość uczestnictwa w programie! Na stronie znajdziesz również terminy planowanych webinarów, na których opowiadamy o możliwościach związanych z Demand Side Response  na stronie Enel X

Rynek energii wspiera

PGE

Technologie dostarcza

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE