Nowy program Czyste Powietrze obejmie dotacje do fotowoltaiki

Nowy program Czyste Powietrze obejmie dotacje do fotowoltaiki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokazał zmieniony program Czyste Powietrze, który finansuje wymianę kopciuchów i ocieplanie domów. Do programu włączono inwestycje w fotowoltaikę - będzie można dostać do 5 tys. zł dotacji. Co ciekawe, budżet programu - 103 mld zł - został zdefiniowany inaczej niż wcześniej, bo sporo mają przejąć na siebie banki.

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła zmieniony Program Czyste Powietrze. To główny program rządowy, z którego udzielane są dotacje i pożyczki na wymianę starych pieców i termomodernizację. Program się teraz nie sprawdza głównie przez skomplikowane wnioski i biurokratyczne procedury.Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miesiącami trzymają wnioski w ocenie, a beneficjenci - właściciele domów jednorodzinnych - długo czekają na wypłaty. To się ma zmienić.

Budżet programu

Budżet programu Czyste Powietrze wyniesie 103 mld zł w latach 2018-29. Do tej pory podział wyglądał tak: 63,3 mld zł na dotacje, 39,7 mld zł na pożyczki. WFOŚiGW udzielały zarówno dotacji, jak i pożyczek. Tak nie będzie.

Budżet nowego programu Czyste Powietrze wygląda następująco: 63,3 mld zł to "dotacje" - w tym udzielane w ramach programu Stop Smog, pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjna ulga podatkowa. Pozostałe 40 mld zł to kredyty udzielane przez banki.  To one, nie WFOŚiGW będą udzielały kredytów na inwestycje. Możliwe jest też zaangażowanie gmin - to one dostana pożyczki, by - w przypadku najbiedniejszych osób - pokryć do 100 proc. kosztów inwestycji. Dotacje dla bogatszych osób zostaną zmniejszone.

Czytaj także: Zmiany limitów dotacji w programie Czyste Powietrze

Limit dochodu i dotacji

Roczny dochód beneficjenta programu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Wprowadzono dotacje do 50 proc. kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW.  Ma to być nie więcej niż 5 tys. zł - czyli tak, jak w programie Mój Prąd.

Dotacje do pomp ciepła zmniejszono i uzależniono od ich typu.  Zasada jest prosta: niższy standard efektywności to 30 proc. dotacji, wyższy - 45 proc. Przy termomodernizacji dotacje pokryją 30 proc. kosztów.

Wartość przedsięwzięcia

Zniesiono minimalną (7 tys. zł)  i maksymalną (53 tys. zł) wartość przedsięwzięcia. Zamiast tego limit dotacji: wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy inwestycji obejmujących zakup i montaż źródła ciepła. Maksymalnie będzie można uzyskać 30 tys. zł dotacji, pod warunkiem że przedsięwzięcie obejmie też fotowoltaikę.

Czytaj także: Pompy ciepła na każdą kieszeń

Początek inwestycji

Zmienił się przepis dotyczący terminu rozpoczęcia inwestycji. Data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.  Teraz pierwsze koszty (poza nielicznymi wyjątkami, jak np. audyt) można ponieść najwcześniej w dniu złożenia wniosku.

Podwyższone dotacje

O podwyższone dotacje wysokości 60 proc. mogą starać się osoby uboższe. Wyznaczono miesięczny limit dochodów - trochę inny niż zapowiedziano wcześniej. To 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku. Zaświadczenie daje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Maksymalnie - gdy przedsięwzięcie obejmie fotowoltaikę - będzie można uzyskać 37 tys. zł.

Czytaj także: Rewolucja  ogrzewaniu. Pompy ciepła u progu zmiany

Nowe możliwości dla gazu

Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania kotła gazowego. To wtedy, gdy wykorzystywane jest nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe.  Ma to być sprawdzane w ten sposób, że średnia poboru gazu z ostatnich 3 lat nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok.

Jednocześnie przy posiadaniu dostępu do sieci gazowej montaż kotłów na węgiel nie będzie możliwy.

Kiedy ruszy program?

Według zapowiedzi, zmiany zaczną obowiązywać na przełomie marca i kwietnia. Wtedy też ma być udostępniona możliwość składania wniosków internetowych przez stronę gov.pl.

 

 

Zielone technologie rozwijają

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE