Więcej gazu przez Cieszyn: wspólny polsko-czeski plan.

Więcej gazu przez Cieszyn: wspólny polsko-czeski plan.

Zgodnie z ostatnimi ustaleniami operatorów przesyłowych gazu: Gaz-Systemu i czeskiego Net4Gas, nie będzie nowego interkonektora. Zamiast pozostającego od lat w sferze planów gazociągu STORK II, rozbudowany ma zostać istniejący - przez Cieszyn. 

Taki wnioski płyną z oceny zapotrzebowania rynku na zdolności przesyłowego gazu na granicy polsko-czeskiej. Obaj operatorzy- zgodnie z regulacjami europejskimi - przeprowadzili ją latem 2019 r. Efektem oceny jest dokument, który operatorzy przekazali do konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi.

Jak podkreśliły Gaz-System i Net4Gas, w ramach badania rynku zgłoszone zostało niewiążące zapotrzebowanie na zdolności przesyłowe odpowiadające nieco ponad 1 mld m sześc. gazu rocznie w kierunku z Polski do Czech.

Tymczasem istniejące od 2011 r. połączenie przez Cieszyn umożliwia ciągły przesył z Czech do Polski wolumenu rzędu 0,5 mld m sześc. rocznie. Przy czym techniczna przepustowość zależy od pory roku - w sezonie zimowym (październik-kwiecień) jest ponad 6,5 raza większa niż w letnim. W praktyce wykorzystanie interkonektora  jest nieregularne.

W odpowiedzi na badanie rynku Gaz-System i Net4Gas przeprowadziły odpowiednie analizy techniczne uruchomienia dwukierunkowej i dwa razy większej zdolności przesyłu gazu. 

Przedsięwzięcie po stronie czeskiej będzie wymagało budowy ok. 60 km nowego gazociągu Libhošť-Třanovice, który zdubluje istniejącą rurę. Dodatkowo niezbędna będzie budowa nowej tłoczni - dwóch kompresorów wraz z rezerwą, obsługującej oba gazociągi.

Czytaj także: Świat inwestuje w wodór. To on zastąpi gaz ziemny

Koszt budowy gazociągu czeski operator oszacował na 93 mln euro, a tłoczni na prawie 43 mln euro. Net4Gas ocenił też, że uruchomienie tych elementów mogłoby nastąpić pod koniec 2027 r.

Po polskiej stronie Gaz-System ustalił, że konieczna będzie budowa 53 km odcinka gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim. Dla zapewnienia efektywnego przepływu w obu kierunkach niezbędna też będzie budowa dodatkowego kompresora w tłoczni w Kędzierzynie. Polski operator zastrzegł jednak, że rozbudowa tłoczni w Kędzierzynie nie jest integralną częścią całego projektu, a jej harmonogram nie jest sztywno związany z harmonogramem rozbudowy zdolności przesyłowych. Ten - według Gaz-Systemu - zamyka się w 60 miesiącach, a pod koniec 2026 r. polski system powinien być już gotowy na możliwość przesyłu dodatkowych ilości gazu.

Gaz-System oszacował, że budowa nowego gazociągu będzie kosztować 62,5 mln euro, a rozbudowa tłoczni w Kędzierzynie - 12,5 mln euro. W sumie więc cały projekt powinien kosztować nieco ponad 210 mln euro. A pierwsze aukcje produktów rocznych na nowym gazociągu mogłyby się odbyć w połowie 2021 r.

Czytaj także: Od Nowego Roku Gaz-System dalej operatorem na Jamale

Wygląda na to, że po wielu latach zawieszenia ostatecznie zarzucono projekt nowego, dużego interkonektora z Czechami, nazywanego STORK II. Miał mieć zdolność przesyłową rzędu kilku mld m sześc. rocznie i stanowić fragment gazowego korytarza Północ-Południe. Jednak od kilku lat strona polska skarżyła się, że projekt nie napotyka na zainteresowanie ze strony prywatnego Net4Gas. Rozbudowa Cieszyna wygląda więc na jakiś kompromis między STORK II, a niczym.

Zobacz także...

Nowy ład polskiej energetyki

Rafał Zasuń

Jaką rolę ma do odegrania polityka energetyczna państwa? Czym są „śpiące aktywa” polskiej energetyki? Czy ma sens budowa wielkich bloków gazowych? I jak ratować państwowe grup...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE