Menu
Patronat honorowy Patronage

Rynek mocy – możliwości, obowiązki, strategie” – 21 listopada 2017 r. w Warszawie

Czy mechanizm rynku mocy wygeneruje oczekiwane sygnały inwestycyjne? Jakie jest ryzyko niezapewnienia wystarczającej mocy w systemie przed rozpoczęciem rynku mocy i na ile zostanie ono zredukowane poprzez aukcje? Jak pakiet zimowy wpłynie na ustawę o rynku mocy i proces jej notyfikacji?

Czy mechanizm rynku mocy wygeneruje oczekiwane sygnały inwestycyjne? Jakie jest ryzyko niezapewnienia wystarczającej mocy w systemie przed rozpoczęciem rynku mocy i na ile zostanie ono zredukowane poprzez aukcje? Jak pakiet zimowy wpłynie na ustawę o rynku mocy i proces jej notyfikacji?

Zapraszamy do udziału w seminarium „Rynek mocy – możliwości, obowiązki, strategie„, które odbędzie się 21 listopada 2017 r. w Warszawie.

Celem rynku mocy (capacity market) jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Obecnie funkcjonujący jednotowarowy rynek energii nie zapewnia wystarczających sygnałów inwestycyjnych dla budowy lub utrzymania i modernizacji wymaganych mocy. Stosowane usługi systemowe są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w perspektywie średnio- i długoterminowej, a także przy równoczesnym zaistnieniu kilku przyczyn ograniczenia mocy w systemie. Zdaniem wielu ekspertów rynek mocy jest niezbędny w celu przeciwdziałania braku mocy w KSE poprzez rozwiązanie problemu brakujących przychodów.

Procedowana w sejmie ustawa określa organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Towarem na rzeczonym rynku będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wynagrodzenia za gotowość jej dostarczania wraz z obowiązkiem jej dostarczenia w okresach napiętego bilansu mocy (tzw. okresach zagrożenia), czyli w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko, że mogą wystąpić problemy z zaspokojeniem szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

– koncernów energetycznych (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, obrót, R&D)

– przemysłu energochłonnego

– rządu i organów administracji

– firm doradczych i kancelarii prawnych

– podmiotów finansujących inwestycje energetyczne

– instytucji naukowo-badawczych

Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy współpracujących z nami ekspertów oraz możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej: http://cbepolska.pl/pl/rynek-mocy.html

http://cbepolska.pl/pl/rynek-mocy.html

Partnerzy portalu

Minister energii mówi o "ostatniej dużej inwestycji węglowe". O tym co zatem proponuje w zamian mówi w rozmowie z Market News 24 dziennikarz WysokieNapiecie.pl

Partnerzy portalu

Dziennik Polski powołuje się na informację dotyczącą podwyżki cen energii elektrycznej planowanej przez Energe.

Partnerzy portalu

To nie infrastruktura, ale samochodowi potentaci są główną barierą dla rozwoju elektromobilności w Europie. Taką wydawałoby się przewrotną tezę stawia brukselski think-tank T&E (Transport&Environment). Wybór „elektryków” czy ładowanych hybryd  jest niewielki, a nakłady na reklamę i marketing, z drobnymi wyjątkami, marginalne – argumentuje T&E.

Technologie wspiera:

Partnerzy portalu

Urząd Regulacji Energetyki odmówił państwowemu koncernowi podwyżki cen energii elektrycznej dla 2,6 mln gospodarstw domowych. Z informacji portalu WysokieNapiecie.pl wynika, że spółka jeszcze w tym roku chciała podnieść ceny o kilkanaście procent.

Rynek energii wspiera:
Rynek energii wspiera:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu