Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Dotacje do fotowoltaiki, pomp ciepła czy termomodernizacji sięgną 95%

Dotacje do fotowoltaiki, pomp ciepła czy termomodernizacji sięgną 95%

Czy są jeszcze do wzięcia dotacje na inwestycje w odnawialne źródła energii? Osoby indywidualne mogą korzystać z ulgi termomodernizacyjnej i programu Mój Prąd. Nie jest to jedyna możliwość. Sprawdziliśmy, jakie konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych planują poszczególne województwa. Dofinansowanie może sięgnąć 95%.
dom rynek prosument oze pv wiatr ev tech

Inwestycje w odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej atrakcyjne. Coraz więcej osób chce inwestować w panele fotowoltaiczne, elektrownie słoneczne, farmy wiatrowe i biogazownie. Na tego typu przedsięwzięcia z funduszy unijnych jest przyznawane dofinansowanie. Jak się okazuje, w niektórych województwach dotacje na OZE są jeszcze do wzięcia. Grono beneficjentów różni się w zależności od województwa. Budżety wynoszą od kilku milionów złotych do ponad 40 mln zł.

To jednak nie wszystko, w pierwszym kwartale tego roku mają ruszyć nabory w ramach Funduszy Norweskich, gdzie planowane dofinansowanie sięga nawet 70 proc. kosztów inwestycji. Tu nie wiadomo jednak, czy pierwsze ogłaszane konkursy będą dotyczyły energetyki.

Pieniądze na prąd i ciepło z fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, biomasy i biogazu w Zachodniopomorskiem

W województwie zachodniopomorskim z początkiem stycznia został ogłoszony konkurs z Działania 2.1 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł”. Wsparcie można uzyskać na budowę, rozbudowę, modernizację jednostek OZE wytwarzających energię elektryczną i/ lub cieplną, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym na niezbędne przyłącza do sieci dystrybucyjnych. Wnioski mogą składać przedsiębiorcy, samorządy, instytucje, organizacje, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. Wymogi dotyczą między innymi maksymalnej mocy jednostki – jest to w zależności od źródła od 1 do 5 MW, dla energii słonecznej górny limit to 2 MW. Dofinansowanie może sięgnąć 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór kończy się 28 lutego.

Więcej na temat dopłat do fotowoltaiki – program „mój prąd”

Dopłaty do fotowoltaiki na Podlasiu

Do 14 lutego wnioski o dotacje na OZE można składać w województwie podlaskim. Konkurs z działania 5.1 skierowany jest przede wszystkim do samorządów. Wspierane będą tylko inwestycje w instalacje słoneczne do 2 MW. Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci w rocznym okresie nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w tym czasie. Ogólna pula środków przeznaczona na dotacje wynosi 30 mln zł. Maksymalna kwota pomocy to 85 proc.

PV farma

Dopłaty do OZE w budynku po modernizacji na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu trwa nabór wniosków w ramach Działania 3.3.1 dotyczącego budynków pasywnych. Wnioskować mogą m.in. samorządy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,TBS, przedsiębiorstwa ciepłownicze. Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego. Obejmuje to też zastosowanie OZE  pokrywających min. 30 proc. zapotrzebowania budynku na energię końcową. Budżet konkursu to 12 mln zł. Można uzyskać do 65 proc. dofinansowania.

Dofinansowanie głębokiej termomodernizacji w Małopolsce

Wnioski można składać tu tylko do 16 stycznia

Podobny konkurs w ramach Poddziałania 4.3.2 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR” trwa w Małopolsce. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60 proc., z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis. Wnioski można składać już tylko do 16 stycznia. Do wzięcia jest niewiele – 2,3 mln zł.

Pieniądze na termomodernizację budynków w Zielonej Górze

W Lubuskiem w marcu ruszy nabór wniosków w poddziałaniu 3.2.3 dla Zielonej Góry. Dofinansowane będzie głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE. W lutym podobny konkurs ma być przeprowadzony na Mazowszu z budżetem ponad 17 mln zł, a w czerwcu-  dla aglomeracji opolskiej.

Czytaj także: 1,5 mld zł z funduszy unijnych na zieloną energię wciąż czeka

Dotacje na instalacje OZE w lubelskim

Nabór wniosków o dotacje do 80% ruszy 13 stycznia

W województwie lubelskim przedsiębiorcy mogą dostać dotacje na budowę i przebudowę instalacji OZE, budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji; budowę i modernizację sieci dedykowanych przyłączeniu OZE. Wspierana będzie też wysokosprawna kogeneracja z OZE i lokalne, małe źródła OZE. Maksymalną moc określono – w zależności od źródła od 1 MW do 5 MW. Nabór wniosków ruszy 13 stycznia. Alokacja przeznaczona na konkurs to ponad 45 mln zł. Dotacje są przyznawane zgodnie z zasadami pomocy publicznej, maksymalnie do 80 proc.  kosztów kwalifikowanych.

Czytaj także: Najczęstsze błędy we wnioskach

Wsparcie farm wiatrowych w Warmińsko-Mazurskim

W lutym konkursy ogłasza województwo warmińsko-mazurskie. Będzie to nabór wniosków w ramach Działania 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Nabór ma dotyczyć tylko elektrowni wiatrowych. Budżet to prawie 29 mln zł, ale jego wysokość jest uzależniona od tego, ile pieniędzy zostanie w programie. Kolejny konkurs ma dotyczyć   poddziałania 4.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”, gdzie OZE są jednym z elementów wsparcia.

Dopłaty do termomodernizacji i OZE na Śląsku

Dofinansowanie może wynieść nawet 95%

W województwie śląskim zaplanowano kilka konkursów, w ramach których będzie można uzyskać wsparcie inwestycji w OZE. Niektóre z nich są połączone z termomodernizacją i likwidacją niskiej emisji. Na styczeń zaplanowano dwa konkursy z Działania 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”. Dofinansowywane będą OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Wnioski będą mogły złożyć samorządy, instytucje, organizacje i TBS. Maksymalny poziom dofinansowania to aż 95 proc. Budżet konkursu dla RIT – Rejonu Zachodniego opiewa na ponad 32 mln zł, dla ZIT – Subregionu Centralnego na ponad 12 mln zł.

Do tego podobne inwestycje będzie wspierał POIiŚ (Poddziałanie 1.7.1.) Tu wstępnie zaplanowano nabór w kwietniu, a orientacyjny budżet wynosi 50 mln zł.

W marcu ma być ogłoszony nabór wniosków z Działania 4.1.2 – Odnawiane Źródła Energii – RIT Zachodni „Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.

Czytaj także: Co dalej z programem „Mój Prąd”?

Dofinansowanie dla klastrów energii w Dolnośląskiem

W województwie dolnośląskim w planach jest ogłoszenie w połowie kwietnia o konkursie z Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. Lista wnioskodawców jest szeroka, w uwagach do harmonogramu zaznaczono, że nabór kierowany jest wyłącznie do klastrów energii posiadających certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. Wsparte będą przedsięwzięcia mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej, wraz z podłączeniem do sieci. Przewidywany budżet to ponad 48 mln zł. OZE będą mogły być dofinansowane też w Działaniu 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” – tu nabór wniosków planowany jest w kwietniu. Będą wspierane projekt w formule grantowej, likwidujące niską emisję, gdzie beneficjentem końcowym są mieszkańcy.

Dopłaty do mikroinstalacji OZE w kujawsko-pomorskim

Dopłaty do paneli słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W harmonogramie województwa kujawsko-pomorskiego przewidziano w maju tego roku ogłoszenie konkursu, w którym startować mogą samorządy i „inne jednostki posiadające osobowość prawną” . Chodzi o budowę lub modernizację mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkaniowych i użyteczności publicznej. Budżet konkursu to 16,7 mln zł.

Czytaj także: Do kiedy starczy pieniędzy?

Dotacje na produkcję i dystrybucję energii z OZE w łódzkim

Z kolei harmonogram województwa łódzkiego przewiduje rozpoczęcie w kwietniu naboru wniosków na inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii z OZE. Lista beneficjentów jest szeroka. Chodzi o źródła o maksymalnej mocy od 1 MW w przypadku biogazu do 5 MW. Planowany budżet to 10,5 mln zł.

Dotacje na inwestycje w efektywność na Opolszczyźnie

W województwie opolskim w czerwcu ma być ogłoszony konkurs z działania 3.4 dotyczącego efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Do wzięcia będzie 5,5 mln zł na zastosowanie energooszczędnych technologii. Instalacje OZE będą wspierane jako element uzupełniający projektu.

Pożyczka OZE w Pomorskiem

ElektrowniaPV

W województwie pomorskim inwestorzy, w tym przedsiębiorcy mogą dostać Pożyczkę OZE. Jej maksymalna kwota wynosi 15 mln zł, z okresem spłaty do 15 lat, w tym możliwe jest uzyskanie karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy.  W przypadku elektrowni wodnych wsparcie można uzyskać jedynie na ich modernizację. Oprocentowani preferencyjne zaczyna się od 0,25 proc., a na warunkach rynkowych – od 2,44 proc. Pożyczka może być przeznaczona na instalacje OZE, w tym mikroinstalacje, wraz z infrastrukturą służącą przyłączeniu do sieci.

Mój prąd – wniosek i PRZEWODNIK po dotacjach do paneli słonecznych

Jesteś fanem samochodów elektrycznych? A może myślisz nad zakupem takiego samochodu? Mamy dla ciebie świetne wieści. Na aukcję WOŚP trafił elektryczny FIAT 500e z GO+EAuto w przepięknym niebieskim kolorze. 
elektromobilnosc fiat 500 wosp
Elektromobilność napędza:
Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:
Portal przytacza artykuł Bartłomieja Derskiego na temat kolejnego rekordu importu prądu z sąsiednich państw.
internet wmediach

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!