Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Program "Mój prąd"
  6. >
  7. Koniec dopłat do fotowoltaiki w tym roku. Co dalej z programem „Mój prąd”?

Koniec dopłat do fotowoltaiki w tym roku. Co dalej z programem „Mój prąd”?

W tym roku wnioski o dopłaty do paneli fotowoltaicznych w programie "Mój Prąd" można składać do 20 grudnia. Kiedy ruszy kolejny nabór i o czym powinni pamiętać zainteresowani? Przypominamy.
dom pv oze dachowka

W tym roku 20 grudnia jest ostatnim dniem, kiedy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski w ramach programu Mój Prąd. Program będzie kontynuowany w przyszłym roku. Do rozdysponowania jest ponad 900 mln zł. Dotacje wysokości maksymalnie 5 tys. zł są przyznawane osobom indywidualnym za inwestycje w instalacje OZE o mocy 2-10 kW.

Kiedy można złożyć wniosek o dotację?

Wnioski w ramach pierwszego naboru należy składać do 20.12.2019 r., natomiast dla drugiego naboru – od 13.01.2020 r. Jak poinformował portal WysokieNapiecie.pl NFOŚiGW, elektroniczny system powinien przyjmować wnioski od 13.01.2020 r. od godz. 00:01. Koniec naboru w przyszłym roku przewidziano na 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Czytaj także: Najczęstsze błędy we wnioskach

Data stempla czy data dostarczenia?

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje generalnie data jego przyjęcia. Dla wniosków składanych w formie papierowej – osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera – jest to data złożenia i rejestracji (wpływu) wniosku w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie. Kancelaria NFOŚiGW jest czynna w godzinach 8:00-15:00. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej decyduje data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą NFOŚiGW.

Czytaj także: Do kiedy starczy pieniędzy?

Co, jeśli wniosek wpłynie po terminie?

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 regulaminu naboru wniosków programu Mój Prąd, wnioski złożone poza ogłoszonymi terminami naborów zostają odrzucone. Wnioskodawca jest o tym informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w złożonym do programu Mój Prąd wniosku o dotację – poinformował portal WysokieNapiecie.pl NFOŚiGW. Wniosek będzie można złożyć ponownie.

Czytaj także: Przewodnik po dotacjach do fotowoltaiki

moj prad dotacje pv wniosek nabor 2019

Zasady programu „Mój Prąd”

Według dotychczasowych zapowiedzi, zasady programu „Mój Prąd” nie ulegają zmianom. Dotacje są skierowane do osób fizycznych, które wykorzystują energię z mikroinstalacji przede wszystkim na własne potrzeby. Taka instalacja fotowoltaiczna nie może być mniejsza niż 2 kW i większa niż 10 kW. Dotacja może pokryć maksymalnie połowę kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł. Do koszów kwalifikowanych zalicza się: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji. Jeśli ktoś ma kilka domów, to na każdym z nich może postawić oddzielną instalację.

Termin inwestycji

Co ważne, inwestycja powinna być dokonana po 23 lipca 2019 roku. Dowodem na to jest zawarcie umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej. Ta umowa to dowód zakończenia inwestycji. Jeśli więc ktoś wykona inwestycję w tym roku po 23 lipca, to może spokojnie złożyć wniosek w przyszłym roku. Nie ma znaczenia, czy inwestycja została wykonana po 20 grudnia 2019 roku czy przed 13 stycznia 2020 roku.

instalacja pv moj prad fotowoltaiczna dotacja

Lista dofinansowanych

W 2020 roku nadal będzie przeprowadzany nabór konkursowy. To znaczy, że wnioski o dotacje z programu „Mój Prąd” są oceniane według zasad punktacji opartych o wartość poniesionych nakładów. Listy zatwierdzonych do dofinansowania wniosków NFOŚiGW przekazuje Ministerstwu Aktywów Państwowych, które na swojej stronie publikuje listy beneficjentów.

moj prad cena instalacji pv zl kw

W praktyce punktacja teraz nie ma to większego znaczenia, ponieważ wszyscy, którzy spełniają wymogi, dostają dotacje. Będzie to miało znaczenie pod koniec naboru, gdy pieniędzy będzie już mniej niż chętnych.

Czy warto się spieszyć?

Jeśli ktoś ma zamiar złożyć wniosek do programu „Mój Prąd”, nie musi się martwić, że w tym roku nabór już się kończy. NFOŚiGW przyjął jak dotąd ok. 20 tys. wniosków. To oznacza wydatek ok. 100 mln zł. Do wzięcia jest nadal dziewięć razy tyle, pieniędzy powinno starczyć na około dwa lata.

Czytaj także: Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

Inwestorzy budujący duże farmy wiatrowe i słoneczne zakontraktowali w rządowej aukcji OZE dostawy energii elektrycznej o wartości blisko 1 mld zł rocznie. Wszyscy zaproponowali stawki poniżej dzisiejszych cen prądu na giełdzie, dlatego odbiorcy energii nie dopłacą im ani złotówki. Inwestycje będą za to obniżać ceny prądu na rynku.
oze pv wiatraki farma
Portale gospodarcze omawiają artykuł Rafała Zasunia pokazujący, że już jednej trzeciej Polskich rodzin nie dotyczą decyzje Prezesa URE ws. wysokości taryf na energię elektryczną.
internet wmediach
Materiał Partnera
Rosnąca popularność gazu jako źródła energii wymaga rozbudowy sieci dystrybucyjnych, by dotrzeć z gazem do wszystkich potencjalnych odbiorców. Obszar dystrybucji gazu jest modelowym przykładem działalności, która ze względu na potencjalne korzyści wymaga wsparcia publicznego, m.in. z UE. Jednym ze źródeł wsparcia jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), a instytucją, która zarządza tym wsparciem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG–PIB).
INiG

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!