Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Program "Mój prąd"
  6. >
  7. Najczęstsze błędy we wnioskach o dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd

Najczęstsze błędy we wnioskach o dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd

Co szósty wniosek o dotacje z programu Mój Prąd jest odrzucany. Polacy popełniają proste błędy albo też nie do końca czytają zasady programu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odrzucił w tej sposób już ponad 1,3 tys. wniosków. Jakie błędy się powtarzają?
dom prosument pieniadze ev pv oze

Już prawie pięć tysięcy osób dostało z programu Mój Prąd dotacje na fotowoltaikę. Większość złożonych wniosków szybko i sprawnie przechodzi procedurę weryfikacyjną. Ale kilkanaście procent jest odrzucanych, ponieważ nie spełnia wszystkich warunków programu. Jakie są te wymogi? Dotacje wysokości maksymalnie 5 tys. zł są skierowane do osób fizycznych, które wykorzystują energię z mikroinstalacji przede wszystkim na własne potrzeby. Taka instalacja fotowoltaiczna nie może być mniejsza niż 2 kW i większa niż 10 kW. Dotacja może pokryć maksymalnie połowę kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 5000,00 zł), do których zalicza się: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji. Co ważne, inwestycja powinna być dokonana po 23 lipca tego roku. Dowodem na to jest zawarcie umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej. Jeśli ktoś ma kilka domów, to na każdym z nich może postawić oddzielną instalację.

Proste? Nie dla każdego.

Od początku września, kiedy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął pierwsze wnioski o dotacje, do Ministerstwa Energii przekazano ponad 6,3 tys. wniosków. Sporo jest też wniosków odrzuconych – do 15 listopada było to 1313.

Czytaj także: Panele słoneczne na dachu domu. Od czego zacząć?

Data płatności ma znaczenie

Do najczęstszych błędów popełnianych przez osoby starające się o dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd jest zła data dokonania płatności. Zgodnie z zasadami programu, płatność za inwestycję nie może być dokonana przed 23 lipca 2019 roku. To data, kiedy ogłoszono program Mój Prąd.

Co jeśli ktoś zapłacił przed 23 lipca zaliczkę, a całość płatności uregulował potem, już po zakończeniu inwestycji? Nadal może ubiegać się o dotację, ale koszty poniesione przed 23 lipca nie będą zaliczone do kwalifikowanych – informuje na swojej stronie NFOŚiGW. Kwalifikowane są faktury zapłacone od 23 lipca 2019 roku (łącznie z tym dniem).

Umowa z OSD

Do najczęstszych błędów należy brak potwierdzenia przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (np. Tauron czy PGE) o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci. Jak czytamy na stronie NFOŚiGW, beneficjentem jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji. To wymóg konieczny do ubiegania się o dotację. Przyłączenie do sieci jest dowodem na zakończenie inwestycji. Bez tego wniosek jest odrzucany.

Czytaj także: Panele słoneczne na dachu domu. Od czego zacząć?

RODO, serio?

Kolejny błąd jest banalny. To brak klauzuli informacyjnej dla wnioskodawców programu Mój Prąd – poinformował NFOŚiGW portal WysokieNapiecie.pl. Wniosek może zostać odrzucony ze względu na regulacje o ochronie danych osobowych (RODO). W tym przypadku pomogło wprowadzenie możliwości składania wniosków on-line. Elektroniczny formularz wymaga odhaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nadal jednak wysyłając wniosek pocztą lub składając go osobiście w siedzibie NFOŚiGW trzeba samemu pamiętać o podpisaniu zgodny RODO.

Ponownie sprawdź datę

Na czwartym miejscu NFOŚiGW wymienił zaświadczenie od OSD o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci z datą przed 23 lipca 2019 r. Przyłączenie mikroinstalacji to inaczej data zakończenia inwestycji. Program Mój Prąd wyraźnie stanowi, że dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed 23 lipca 2019 r.

Czytaj także: Nowy sposób składania wniosków w programie Mój Prąd

Ważne, by samemu dokładnie sprawdzić, czy na załączniku do wniosku została wpisana przez pracownika OSD odpowiednia data.

Załączniki

Popularnym błędem jest brak załączników do wniosku. Przypominamy, że to zaświadczenie z OSD, oświadczenie RODO, kopia faktury, dowód zapłaty, może to być też oświadczenie o wykonaniu instalacji samemu.

Do wniosku należy dołączyć kopię faktury za dostawę i montaż instalacji. Nie przewidziano innego dokumentu, zatem nie można załączyć umowy cywilno-prawnej.

Dowody zapłaty

Brak dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej zapłacie – to szósty najpopularniejszy błąd, jaki wymienił NFOŚiGW. W sytuacji zakupu instalacji na kredyt i zapłaconej przez bank, można przedstawić potwierdzenie z banku, że faktura została zapłacona. Może to być oświadczenie wykonawcy, że jego faktura jest zapłacona w całości lub kopia faktury z adnotacją „zapłacono przelewem”.

Oświadczenie o dokonanej zapłacie dotyczy przypadku gdy zapłata nie nastąpiła za pomocą przelewu z konta tylko gotówką. Wnioskodawca oświadcza,  że za fakturę nr …. z dnia … dokonał zapłaty gotówką.

Czytaj także: Mój prąd – wniosek i PRZEWODNIK po dotacjach do paneli słonecznych

instalacja pv moj prad fotowoltaiczna dotacja

 

 

 

Polska aukcja odnawialnych źródeł energii wyznaczona na początek grudnia jest teraz jedną z największych na świecie i największą dla lądowej energetyki wiatrowej w Europie. Z budżetu prawie sięgającego 70 mld zł, farmy wiatrowe mogą zebrać połowę. Rząd próbuje w ten sposób nadrobić zapóźnienia w wykorzystaniu zielonej energii.
wiatraki
Bartłomiej Derski tłumaczył w rozmowie z agencją MarketNews24, opublikowanej na portalu Interia.pl, jak podzielone mogą zostać kompetencje związane z energetyką w nowym rządzie pomiędzy ministrów Sasina i Kurtykę oraz jakie będą tego konsekwencje.
tv wmediach
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera: