BAT-y na elektrownie węglowe

BAT-y na elektrownie węglowe

 Od 2021 dzięki unijnym przepisom energetyka wyemituje mniej rtęci, chloru, związków azotu i siarki.  Inwestycje w ochronę środowiska będą kosztować ok. 10 mld zł. Energetycy mają mieszane uczucia, bo chcieliby wiedzieć kto zapłaci.

Batalia o normy emisji związków chemicznych dla elektrowni toczyła się od 2015 r. WysokieNapiecie.pl pisało o niej jako pierwsze. Uchwalenie  w piątek 28.04 tzw. konkluzji BAT (czyli Best Avalaible Technologies) do dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) przez delegatów państw członkowskich kończy bardzo długi proces legislacyjny. Konkluzje opracowuje dla Komisji Europejskiej i państw członkowskich IPPC - specjalne ciało techniczne, złożone z przedstawicieli poszczególnych państw, lobbies branżowych oraz organizacji pozarządowych. określą ile szkodliwych substancji, takich jak np. tlenki siarki (SOX), azotu (NOX), rtęci czy chloru będą mogły wyemitować elektrownie począwszy od 2022 r. To olbrzymi dokument – zaprezentowany latem 2016 ostateczny projekt liczył 976 stron A 4.!

Jeśli ktoś uważa, że w energetyce Unia Europejska robi wszystko czego chcą Niemcy, to tym razem jego teza wzięła w łeb. Nasz zachodni sąsiad ramię w ramię z Polską postulował poluzowanie norm i wydłużenie okresów przejściowych dla elektrowni węglowych. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że Berlin i Warszawę poparło także sześć innych, mniej ludnych krajów: Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Finlandia oraz Słowacja. To oznacza, że losy dokumentu wisiały dosłownie na włosku. Zgodnie z traktatem lizbońskim do jego zablokowania potrzebne były co najmniej cztery państwa reprezentujące 35 proc. państw. Unijny kalkulator dał wynik 34,86 proc. ludności reprezentującej przeciwników. Zabrakło 0,14 proc. !

Uchwalenie konkluzji BAT odbywa się w procedurze tzw. komitologii, mało przejrzystej. Obrady nie są jawne, nie wiadomo oficjalnie jak głosowały poszczególne państwa, nie wiadomo nawet jakie zgłaszano poprawki.

W każdym razie dokument został przyjęty. Polski wiceminister środowiska, Paweł Sałek, ostro skrytykował jego treść, ale procedury nie zakwestionował.  „Ministerstwo Środowiska nie zgadza się m.in. z wprowadzaniem zapisów, które ograniczają użycie określonego rodzaju paliwa, gdyż  może mieć to wpływ na miks energetyczny państw członkowskich. Ponadto  nie uwzględniono szczególnej sytuacji sektora energetycznego, którego modernizacja odbije się na całej gospodarce Europy. W ocenie resortu jest rzeczą zaskakującą, że państwa, które nie mają węgla brunatnego, decydują o tym jak inne kraje członkowskie posiadające te zasoby mają je wykorzystywać”

Ostatnie zdanie z komunikatu jest kuriozalne i pokazuje, że Ministerstwo Środowiska lekko utraciło kontakt z ziemią. Pomijając już fakt, że zanieczyszczenia emitowane przez elektrownie nie przestrzegają granic państwowych, to gdyby posługiwać się tą logiką, to Polska nie powinna np. głosować w UE w sprawach norm dla oliwek, bo nie ma u nas gajów oliwnych.

Uchwalenie konkluzji z wielkim zadowoleniem powitali ekolodzy. Powołują się przy tym na badania wskazujące, że wskutek emisji zanieczyszczeń z elektrowni co roku umiera w UE ponad 20 tys. ludzi. Nie kwestionujemy szkodliwości emisji groźnych związków chemicznych przez elektrownie, ale Czytelnikom należy się wyjaśnienie, że obliczanie liczby tych zgonów odbywa się nie na podstawie faktycznego badania przyczyn, lecz modelu matematycznego.

Normy emisji szkodliwych substancji są zresztą nie tylko w UE, także w uchodzących za bardziej przyjazne dla węgla USA. Jak zauważył jeden z polskich naukowców, gdyby w RP wprowadzono amerykańskie normy emisji rtęci, to połowa polskich elektrowni na węglu kamiennym nie zmieściłaby się w nich.

Co to wszystko oznacza dla polskiej energetyki? Przede wszystkim ogromne koszty. Wg analiz zamówionych przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie w sumie dostosowanie się do norm BAT to wydatek rzędu 10 mld zł. Nawet jeśli firmy rzuciły tę sumę z  lekką „górką”, to pies pogrzebany jest gdzie indziej.

Firmy energetyczne mogłyby zainwestować kolejne miliony zł w nowe instalacje, gdyby były przekonane, że im się to opłaci. A tak nie jest. Żeby wyjść na swoje, blok na węgiel musi pracować określoną liczbę godzin. Większość najstarszych i najmniej sprawnych bloków na węgiel kamienny o mocy  200 MW przynosi dziś straty, bo pracuje mniej niż połowę godzin w roku. Wypierają je odnawialne źródła energii, które mają pierwszeństwo w dostępie do sieci i praktycznie zerowe koszty zmienne, choć oczywiście korzystają z systemu wsparcia.

Instalacja służąca odazotowaniu spalin dla bloku o mocy 200 MW kosztuje kilkadziesiąt mln zł. Kto zainwestuje takie pieniądze, wiedząc, że blok nie przyniesie ani złotówki zysku? Spółki już poniosły olbrzymie wydatki na dostosowanie do standardów , które weszły w życie w 2016 r. A 2021 rok to nie koniec – nie wykluczone, że w drugiej połowie lat 20-tych normy będą jeszcze zaostrzone.

Ministerstwo Energii opracowało wprawdzie projekt  ustawy o rynku mocy, ale nie wiadomo kiedy wejdzie w życie, bo trzeba go jeszcze uzgodnić z Komisją Europejską. A czasu jest mało - montaż instalacji odsiarczania czy odazotowania trwa w polskich warunkach – łącznie z przetargiem – ok. 3 lat. W dodatku prace trzeba będzie prowadzić w wielu elektrowniach jednocześnie. W ich trakcie siłownie nie będą mogły pracować, co spowoduje potężny ból głowy operatora systemu przesyłowego czyli Polskich Sieci Energetycznych. Będą musiały jakoś zaplanować pracę systemu, a margines potrzebnej mocy jest coraz mniejszy, bo część starych elektrowni zostanie bezpowrotnie wyłączona. Na ich miejsce wejdą wprawdzie nowe – w Kozienicach, Opolu, Turowie i Jaworznie. Ale jeśli i wśród nich pojawią się opóźnienia w budowie? Przed PSE stoi olbrzymie wyzwanie.

Energetycy muszą teraz wszystko jeszcze raz policzyć. Elektrownie na węgiel brunatny nie mają alternatywy i muszą się zmodernizować, bo węgla brunatnego nie opłaca się dowozić z daleka. Elektrownie  na węgiel kamienny mają jednak możliwość wyboru – czy inwestować w jak najlepsze instalacje zmniejszające zanieczyszczenia czy też używać lepszego węgla, tak aby zaoszczędzić na kosztach inwestycji. Będzie to pewnie wymagało szczegółowych kalkulacji i badań.

Próbowaliśmy wziąć pod lupę najbardziej szkodliwą rtęć, ale okazało, że w publikacjach naukowych dane na temat najgorszych pod tym względem kopalń różnią się znacząco. W badaniach z 2007 r. najgorsze pod tym względem były kopalnie, które przeszły właśnie z KHW do PGG – m.in. Wujek. Mysłowice, Staszic. Dwie pierwsze są już przeznaczone do zamknięcia. Nie wiadomo jaki los spotka Halembę, która oprócz wysokiej zawartości rtęci ma także beznadziejne wyniki finansowe.

Ale w badaniu przeprowadzonym w 2012 r. przez Główny Instytut Górnictwa (obok) najgorsza z istniejących obecnie kopalń pod względem rtęci była kopalnia Brzeszcze, (przejęta dwa lata temu przez Tauron) oraz Ziemowit. W tej ostatniej węgiel ma także dużo chloru, bardzo szkodliwego nie tylko dla ludzi, ale także dla kotłów w elektrowniach.
Sami naukowcy narzekają w swych artykułach, że nie ma dobrych badań pokazujących zawartość rtęci w polskim węglu. W podsumowaniu badania GIG można przeczytać: „Aktualne badania przeprowadzone w Polsce na tle światowego wydobycia węgla kamiennego nie pokazują znaczącej różnicy poziomu zawartości rtęci w rodzimym węglu kamiennym”.

Z kolei również cytowany przez polskich naukowców raport Eurelectric z 2009 r. nt. zawartość rtęci w węglu z różnych krajów na holenderskim rynku (większość węgla w Europie przechodzi przez niderlandzkie porty) pokazywał, że różnica jest, i to znacząca. 

Od niedawna największym akcjonariuszem Polskiej Grupy Górniczej są formalnie cztery grupy energetyczne: PGE, PGNiG, Enea i Energa. Teoretycznie to dobry układ – spółki wiedzą jakiego węgla potrzebują do swych elektrowni, więc mogą skierować inwestycje do kopalni, w których taki węgiel się wydobywa, a nie tracić pieniądze na inwestycje w węgiel o gorszych parametrach. Będzie miało to dodatkową zaletę – węgiel o z wysoką zawartością rtęci i chloru nie będzie spalany w gospodarstwach domowych, gdzie nie ma żadnej możliwości oczyszczenia go.

Po uchwaleniu konkluzji energetycy i górnicy powinni więc przeanalizować sytuację i zastanowić się co się jest bardziej opłacalne – inwestowanie w instalacje ograniczające emisję rtęci, chloru i innych szkodliwych substancji czy ograniczenie wydobycia węgla z kopalń, które mają gorszy węgiel, co z kolei wymusiłoby ich zamknięcie. Gdybyż tylko decyzje takie podejmowano w naszym kraju kierując się rachunkiem ekonomicznym…

I jeszcze jedna ciekawostka. Choć w internecie można znaleźć dziesiątki publikacji polskich naukowców nt. sposobów eliminacji szkodliwych substancji z węgla, to nie znaleźliśmy żadnej, która uwzględniałaby implikacje ekonomiczne tego procesu. Bez wątpienia za to ekonomiczne skutki wprowadzenia standardów BAT śledzą menedżerowie z prywatnych firm dysponujących technologiami odsiarczania, odazotowania, „odrtęciowania” i „odchlorowania”. Dla nich decyzja UE oznacza boom inwestycyjny na najbliższe pięć lat.

Zobacz także...

Komentarze

0 odpowiedzi na “BAT-y na elektrownie węglowe”

 1. W żaden sposób nie poprawi to jakości powietrza w miejscach gdzie mieszkamy i oddychamy, bo przyczyny zanieczyszczenia są zupełnie inne w miejscach gdzie mieszkamy. Tym samym widać, że to normalna gra interesów gospodarczych/energetycznych między krajami UE. Przyczyny złej jakości powietrza są znane – te 10 mld to pieniądze wyrzucone w błoto. Tymczasem gdyby choć połowę z tego przeznaczyć na eliminację niskiej jakości palenisk, termoizolację itd. efekt byłby zdecydowanie większy.

  • Pana argumenty są wybitnie polskocentryczne. Proszę wziąć pod uwagę, że Europa już od kilkudziesięciu lat nie pali węglem w piecach domowych (wg statystyk aż 83% węgla spalanego w przydomowych paleniskach w Europie spalanego jest w Polsce!). Do tego fakt, że w Polsce emisje szkodliwych substancji z energetyki konwencjonalnej stanowią „tylko” kilkanaście procent, nie znaczy, że nie są one duże. Po prostu inne zanieczyszczenia są u nas OGROMNE! Dlaczego, więc cała Europa miałaby czekać z regulacjami na jedno zacofane państwo? Nie jesteśmy pępkiem świata, choć czasem trudno nam to przyznać.

   • [quote name=”Kobieta-rolnik”]Pana argumenty są wybitnie polskocentryczne. Proszę wziąć pod uwagę, że Europa już od kilkudziesięciu lat nie pali węglem w piecach domowych (wg statystyk aż 83% węgla spalanego w przydomowych paleniskach w Europie spalanego jest w Polsce!). Do tego fakt, że w Polsce emisje szkodliwych substancji z energetyki konwencjonalnej stanowią „tylko” kilkanaście procent, nie znaczy, że nie są one duże. Po prostu inne zanieczyszczenia są u nas OGROMNE! Dlaczego, więc cała Europa miałaby czekać z regulacjami na jedno zacofane państwo? Nie jesteśmy pępkiem świata, choć czasem trudno nam to przyznać.[/quote]

    A jakie maja być moje argumenty ?:)
    To, że „Europa nie pali węglem w piecach domowych” nie ma żadnego znaczenia. Europa nie jest jednorodnym obszarem pod wieloma względami – to, że kraje róznią się od siebie pod względem struktury społecznej, energetycznej, gospodarczej, itd. nie stanowi o fakcie, że jedne sa „zacofane” a inne nie. Czy Francja gdzie na niespotykaną gdzie indziej skalę korzysta się z energetyki nuklearnej jest „zacofana” czy wprost przeciwnie ? A jeśli gdzieś korzysta się z hydroelektrowni w stopniu mniejszym niż w skandynawii to żyją tam zacofańcy ? Czy kraje gdzie nie ma wspólnej waluty sa „zacofane” czy może wprost przeciwnie? A może tam gdzie nie uprawia się jakąś konkretną roślinę rolnictwo jest zacofane ?

    Róznice między krajami w ramach UE sa ogromne w różnych obszarach. Są takie dziedziny gdzie pewne zmiany nie dotykają niektórych państw zupełnie a innych bardzo mocno. Przeciez żadnemu krajowi nie zabrania wprowadzać u siebie DOWOLNYCH limitów emisji ! Gdzie tu sens argumentu o „czekaniu na kogoś” ? Chodzi o fakt, że my zamiast przeznaczać pieniądze na likwidację zjawisk, które dokuczają nam bardzo mocno (w przeciwnieństwie do np. innych państwa – tak jak Pani słusznie zauważyła odnośnie np. domowych instalacji) będziemy wydawali pieniądze na walkę z CO2 czy na coś co dokucza nam w dużo mniejszym stopniu.

    Czy gdybysmy walkę z emisjami spalin skoncentrowali na ciagnikach rolniczych (wprawdzie emisja z aut są większe, ale to nie znaczy, że z ciagników nie są duże 😉 ) w taki sposób, że trzeba byłoby wiekszość z nich w Polsce wymienić to też a zdecydowałyby o tym kraje gdzie rolnictwo ma sladowe znaczenie dla gospodarki to też Pani argument byłby zasadny ?

    • To, że „Europa nie pali węglem w piecach domowych” nie ma żadnego znaczenia.[/quote]

     no dokładnie – zawsze możemy powiedzieć „a my nie będziemy przestrzegać norm i co nam zrobicie?”

     • [quote name=”kos-mi-ci”]To, że „Europa nie pali węglem w piecach domowych” nie ma żadnego znaczenia.[/quote]

      no dokładnie – zawsze możemy powiedzieć „a my nie będziemy przestrzegać norm i co nam zrobicie?”[/quote]

      tym bardziej, że Polska to kraj gdzie:
      – nie przestrzega się zasad demokracji
      – podatki są za niskie
      – nie chcą przyjmować uchodźców przysyłanych z innych europejskich państw
      – nie chcą przyjmować wspólnej waluty i robić zrzuty na długi upadajacych Państw w europejskich bankach
      – a w ogóle to jak można przenosić fabrykę z takiej Francji do Polski!!!

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”kos-mi-ci”]To, że „Europa nie pali węglem w piecach domowych” nie ma żadnego znaczenia.[/quote]

      no dokładnie – zawsze możemy powiedzieć „a my nie będziemy przestrzegać norm i co nam zrobicie?”[/quote]

      tym bardziej, że Polska to kraj gdzie:
      – nie przestrzega się zasad demokracji
      – podatki są za niskie
      – nie chcą przyjmować uchodźców przysyłanych z innych europejskich państw
      – nie chcą przyjmować wspólnej waluty i robić zrzuty na długi upadajacych Państw w europejskich bankach
      – a w ogóle to jak można przenosić fabrykę z takiej Francji do Polski!!![/quote]
      j.w. prosimy i pohamowanie euforii – żartowaliśmy

     • [quote name=”kos-mi-ci”][quote name=”Mattt”][quote name=”kos-mi-ci”]To, że „Europa nie pali węglem w piecach domowych” nie ma żadnego znaczenia.[/quote]

      no dokładnie – zawsze możemy powiedzieć „a my nie będziemy przestrzegać norm i co nam zrobicie?”[/quote]

      tym bardziej, że Polska to kraj gdzie:
      – nie przestrzega się zasad demokracji
      – podatki są za niskie
      – nie chcą przyjmować uchodźców przysyłanych z innych europejskich państw
      – nie chcą przyjmować wspólnej waluty i robić zrzuty na długi upadajacych Państw w europejskich bankach
      – a w ogóle to jak można przenosić fabrykę z takiej Francji do Polski!!![/quote]

      j.w. prosimy i pohamowanie euforii – żartowaliśmy[/quote]

      Poważnie ?? no to by pomyślał… 😀

     • [quote name=”kos-mi-ci”]To, że „Europa nie pali węglem w piecach domowych” nie ma żadnego znaczenia.[/quote]

      no dokładnie – zawsze możemy powiedzieć „a my nie będziemy przestrzegać norm i co nam zrobicie?”[/quote]
      wyjaśniamy – żartowaliśmy

    • Gdyby u nas narracja węglowa polegała na tłumaczeniu – niestety mamy węgiel, sytuacja jest wyjątkowa, mamy taki plan, potrzebujemy kasy, za 5-10 lat będziemy zmniejszać – bylibyśmy wiarygodni w dyskusji europejskiej. A my kłamiemy, kręcimy, prosimy nie teraz, może później – I NIE ROBIMY NIC – ani w jedną, ani w drugą stronę. I jeszcze pokazujemy UE „takiego wała” i z rozbrajającym uśmiechem oferujemy obywatelom trucie węglem przez kolejne 50 lat. NIe jesteśmy nawet w stanie wyeliminować najbardziej trujące muły, bo ktoś na tym zarabia brudną kasę. I jeszcze walimy w dzwon narodowy, krzyczymy „OSZUKUJĄ NAS”, jak Rokita w samolocie Lufthansy „NIEMCY NAS BIJA”. To się kupy nie trzyma i ta masa krytyczna ma swój koniec.

     • [quote name=”Kazik”]NIE ROBIMY NIC [/quote]

      Fakty:
      – udział węgla w mixie energetycznym spada i wg wszelkich dostępnych oficjalnych i nieoficjalnych prognoz bedzie spadał
      – wszystkie instalacje działają w zgodzie z dyrektywą IED o emisjach przemysłowych – mamy te same normy co cała UE
      – w latach 2005–2014 energetyka w Polsce zredukowała roczną emisję SO2 o ponad połowę. W sektorze komunalnym i mieszkaniowym nastąpił w tym samym czasie wzrost o 23 proc., natomiast w sektorze spalania w przemyśle aż o 39 proc. W tym samym okresie emisja związków azotu (NOx) zmniejszyła się o 27 proc., PGE zamierza do 2020 r. zredukować swoje emisje NOx oraz SO2 odpowiednio 59 proc. i 40 proc.

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”kos-mi-ci”]To, że „Europa nie pali węglem w piecach domowych” nie ma żadnego znaczenia.[/quote]

      no dokładnie – zawsze możemy powiedzieć „a my nie będziemy przestrzegać norm i co nam zrobicie?”[/quote]

      tym bardziej, że Polska to kraj gdzie:
      – nie przestrzega się zasad demokracji
      – podatki są za niskie
      – nie chcą przyjmować uchodźców przysyłanych z innych europejskich państw
      – nie chcą przyjmować wspólnej waluty i robić zrzuty na długi upadajacych Państw w europejskich bankach
      – a w ogóle to jak można przenosić fabrykę z takiej Francji do Polski!!![/quote]
      [quote name=”Mattt”][quote name=”Kazik”]NIE ROBIMY NIC [/quote]

      Fakty:
      – udział węgla w mixie energetycznym spada i wg wszelkich dostępnych oficjalnych i nieoficjalnych prognoz bedzie spadał
      – wszystkie instalacje działają w zgodzie z dyrektywą IED o emisjach przemysłowych – mamy te same normy co cała UE
      – w latach 2005–2014 energetyka w Polsce zredukowała roczną emisję SO2 o ponad połowę. W sektorze komunalnym i mieszkaniowym nastąpił w tym samym czasie wzrost o 23 proc., natomiast w sektorze spalania w przemyśle aż o 39 proc. W tym samym okresie emisja związków azotu (NOx) zmniejszyła się o 27 proc., PGE zamierza do 2020 r. zredukować swoje emisje NOx oraz SO2 odpowiednio 59 proc. i 40 proc.[/quote]
      uzupełnienie Faktów:
      reszta Europy zrobiła to circa dekadę wcześniej bo nie miała jak Polska zderogowanej dyrektywy LCP

     • [quote name=”Kazik”]Gdyby u nas narracja węglowa polegała na tłumaczeniu – niestety mamy węgiel, sytuacja jest wyjątkowa, mamy taki plan, potrzebujemy kasy, za 5-10 lat będziemy zmniejszać – bylibyśmy wiarygodni w dyskusji europejskiej. A my kłamiemy, kręcimy, prosimy nie teraz, może później – I NIE ROBIMY NIC – ani w jedną, ani w drugą stronę. I jeszcze pokazujemy UE „takiego wała” i z rozbrajającym uśmiechem oferujemy obywatelom trucie węglem przez kolejne 50 lat. NIe jesteśmy nawet w stanie wyeliminować najbardziej trujące muły, bo ktoś na tym zarabia brudną kasę. I jeszcze walimy w dzwon narodowy, krzyczymy „OSZUKUJĄ NAS”, jak Rokita w samolocie Lufthansy „NIEMCY NAS BIJA”. To się kupy nie trzyma i ta masa krytyczna ma swój koniec.[/quote]
      Takie postrzeganie rzeczywistości jest nierealne w polskich warunkach- u nas zawsze zło przychodzi z zewnątrz.

   • [quote name=”Kobieta-rolnik”]Pana argumenty są wybitnie polskocentryczne. Proszę wziąć pod uwagę, że Europa już od kilkudziesięciu lat nie pali węglem w piecach domowych (wg statystyk aż 83% węgla spalanego w przydomowych paleniskach w Europie spalanego jest w Polsce!). Do tego fakt, że w Polsce emisje szkodliwych substancji z energetyki konwencjonalnej stanowią „tylko” kilkanaście procent, nie znaczy, że nie są one duże. Po prostu inne zanieczyszczenia są u nas OGROMNE! Dlaczego, więc cała Europa miałaby czekać z regulacjami na jedno zacofane państwo? Nie jesteśmy pępkiem świata, choć czasem trudno nam to przyznać.[/quote]

    A Pani uważa, że jakie argumenty powinny być prezentowane ? co powinno być w centrum optyki przy argumentowaniu ?

   • Równie dobrze można by argumentować, że nie możemy używać narzędzi z metalu, bo rudy importujemy, a krzemienia mamy pod dostatkiem.

 2. Patrząc na wykres z 2012 r. to większa zawartość rtęci w węglu jest w kopalniach Knurów i Budryk niż Brzeszcze.To jak to się ma do artykułu?

 3. Google: 10 mld zł, wybrane nagłówki od 5 do 1 strony wykazu:
  *
  Polska Marynarka Wojenna chce kupić trzy okręty podwodne za 10 …
  NFOŚiGW: 10 mld zł na walkę ze smogiem – Portal zielonej energii …
  Aptekarze będą żądać 10 mld zł od Skarbu Państwa – Prawo
  PKP zapowiada podpisanie umów o wartości 10 mld zł – Analizy i …
  10 mld zł napłynęło w styczniu do Polski z UE – Bankier.pl
  Samorządy dopłacą ponad 10 mld zł – Pozostałe – Sprawozdawczość …
  Z TFI odpłynęło w grudniu 2016 r. blisko 10 mld zł – Rzecznik Finansowy
  10 mld zł roszczeń w sądach. To pozostałość po latach 2011 i 2012 …
  Skiba: poprawa ściągalności podatków może dać ponad 10 mld zł …
  10 mld zł funduszy UE dla firm do końca roku w Polsce – Biznes-firma.pl
  Skiba z MF: Obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztowało ok. 10 …
  Na co radni sejmiku wydadzą 10 mld zł? – WTK PLAY
  *
  Było też i tak:
  stawka większa niż 8 mld
  Zniknęło 8 mld zł z kont emerytalnych w ZUS
  Górnicy z zamykanych kopalni otrzymają 8 miliardów – tvp.info
  *
  Ale oczywiście to zupełnie przypadkowy rząd wielkości.

 4. Nie jest fachowcem od spalania wegla, ale czy takie same zanieczyszenia sa gdy spala sie biomasse? Moze jesli zmieszajac biomasse i wegiel srednia wyjdzie ponizej normy i po sprawie.

  Pozatym elektrownie weglowe beda wygaszane wiec moze juz teraz warto powiedziec koniec i nie inwestowac w nie, zato wspomoc rozwoj biogazowni
  jako lepsze rozwiazanie.

  Tak czy inaczej czeka nas podwyzka rachunkow za prad, przy czym sama energia nie zdrozeje pewnie ale doplaty do OZE, Mocy, Filtrow itp pojda strasznie w gore.

 5. „Bez wątpienia za to ekonomiczne skutki wprowadzenia standardów BAT śledzą menedżerowie z prywatnych firm dysponujących technologiami odsiarczania, odazotowania, „odrtęciowania” i „odchlorowania”. Dla nich decyzja UE oznacza boom inwestycyjny na najbliższe pięć lat.”

  a najbardziej pmx, który wprawdzie niespecjalnie prywatny i nie dysponuje ale ma największą szansę na BOOM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

W przypadku problemów z serwisem transakcyjnym prosimy o kontakt mailowy: [email protected]