Menu
Patronat honorowy Patronage

Ogólnopolski Konkurs Student i energia

 

 

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Kancelarią Baker McKenzie oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje I. Ogólnopolski Konkurs „Student i energia”. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Konkurs jest organizowany z okazji pięciolecia działalności Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, oraz w związku z organizowaną przez Koło I. Ogólnopolską Konferencją Naukową „bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” która odbędzie się 24 maja 2017 r.

Celem Konkursu jest popularyzacja prawa energetycznego wśród studentów, a także rozwijanie aktywności naukowej i zawodowej .

Uczestnikiem może być każdy student wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a sam Konkurs składa się z następujących etapów:

W pierwszym etapie Konkursu Uczestnicy przygotowują artykuł naukowy na jeden z tematów podanych przez Organizatora.

W drugim etapie Konkursu Uczestnicy rozwiążą tekst dotyczący wiedzy z zakresu prawa energetycznego.
 
W Konkursie dla Zwycięzców przygotowane zostaną nagrody:

PŁATNE PRAKTYKI W KANCELARII BAKER MCKENZIE (BIURO W ŁODZI).

MOŻLIWOŚĆ WYGŁOSZENIA REFERATU PODCZAS I. OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „BEZPIECZEŃSTWO I REGULACJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM” (24 MAJA 2017 R., ŁÓDŹ).

MOŻLIWOŚĆ OPUBLIKOWANIA ARTYKUŁU W „INTERNETOWYM KWARTALNIKU ANTYMONOPOLOWYM I REGULACYJNYM” (CZASOPISMO PUNKTOWANE NA LIŚCIE MNISW – 5 PKT.) LUB MONOGRAFII NAUKOWEJ WYDANEJ PRZEZ CENTRUM STUDIÓW ANTYMONOPOLOWYCH I REGULACJACH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

RZECZOWE/ FINANSOWE (SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE KONKURSU DO DNIA 7 KWIETNIA 2017 R.).

Organizator Konkursu jednocześnie zaznacza, że umożliwi opublikowanie artykułów naukowych Uczestników, którzy nie będą Zwycięzcami Konkursu pod warunkiem uzyskania przez nich pozytywnych recenzji w I. etapie Konkursu.

Składanie artykułów naukowych (I. etap Konkursu) musi nastąpić do 14 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników I. etapu Konkursu: 27 kwietnia 2017 r.

Test wiedzy z prawa energetycznego (II. etap Konkursu): 14 maja 2017 r.

Ogłoszenie wyników II. etapu Konkursu: 17 maja 2017 r.

Rozdanie nagród: 24 maja 2017 r. (I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”)

W celu zapoznania się ze szczegółami i regulaminem zapraszamy do odwiedzenia strony:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/organizacje-studenckie/naukowe-kolo-prawa-energetycznego-i-innych-sektorow-infrastrukturalnych/aktualnosci/ogolnopolski-konkurs-pn-student-i-energia.html  

Jednocześnie przypominamy o I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „BEZPIECZEŃSTWO I REGULACJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM” która odbędzie się 24 MAJA 2017 r i zapraszamy do rejestracji!

https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/organizacje-studenckie/naukowe-kolo-prawa-energetycznego-i-innych-sektorow-infrastrukturalnych/aktualnosci/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-i-regulacja-na-rynku-energetycznym.html

 

 

Polska Grupa Górnicza w 2016 r. nieco poprawiła wyniki, ale planu nie wykonano. Zamiast 18,9  mln ton węgla wydobyto 15,2 mln. W niemal wszystkich kopalniach wzrosły koszty i spadła wydajność, ale zarząd chce wypłacić nagrodę po 1200 zł na głowę.

Polski rynek energii jest dziś mało elastyczny, zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Warto szukać rozwiązań, które zmienią ten stan. Poprawi to bezpieczeństwo dostaw i efektywność ekonomiczną. Zyskają również portfele odbiorców - dzięki ograniczeniu kosztownych inwestycji.

Dzięki specjalnej ustawie kilkudziesięciu górniczych związkowców będzie mogło przejść na urlopy górnicze. Podatnicy zapłacą za to 2 mln zł rocznie. Może trzeba było tak rozmawiać ze związkowcami wcześniej?