Menu
Patronat honorowy Patronage

IV Konferencja Inteligentna Energetyka, 29.03.2017, Warszawa

 

 

IV Konferencja „Inteligentna Energetyka”

Wydawca czasopisma Smart Grids Polska i portalu Smart-Grids.pl podjął się zainicjowania działań na rzecz promowania technologii i idei Smart w energetyce, zwłaszcza wśród odbiorców przemysłowych dysponujących lokalnymi źródłami wytwórczymi lub planujących  rozwój w tym kierunku, niezależnie od charakteru tych źródeł (OZE czy  klasyczne). Efektem działań jest organizowana 29 marca br. IV Konferencja „Inteligentna Energetyka”: Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii z uwzględnieniem formuły Smart Grid.

Od kilkunastu miesięcy obserwujemy spór pomiędzy zwolennikami energetyki opartej o źródła odnawialne a zwolennikami energetyki klasycznej opartej na węglu kamiennym. Skutkuje to pojmowaniem Smart Grid w kategoriach: OZE są Smart, energetyka klasyczna – nie. W dzisiejszej rzeczywistości idea Smart Grid jest błędnie postrzegana, co stanowi znaczną stratę dla transformacji tradycyjnej sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną. Źródło pozyskania energii jest tylko źródłem, a idea Smart Grid zaczyna się w momencie dostarczenia i przepływie energii w obiegu sieci. Smart Grid  jako inteligentna sieć elektroenergetyczna pełni znacznie więcej funkcji, jak  komunikacja pomiędzy uczestnikami rynku, optymalizacja pracy sieci (dostępność, jakość energii, efektywność sieci), optymalizacja zużycia i kosztów energii czy integracja rozproszonych źródeł energii i mikrosieci.
Zachodzące zmiany, zwłaszcza plany wprowadzenia rynku mocy, jak również promowanie  Lokalnych Klastrów Energii i Spółdzielni energetycznych, jako droga do decentralizacji sieci elektroenergetycznej, wpłyną na strukturę i funkcjonowanie podmiotów rynku energii.
Biorąc pod uwagę ideę Smart Gridu i zachodzące zmiany, dostrzegamy wśród odbiorców przemysłowych podmioty pełniące kluczową rolę w rozwoju sieci Smart.
Kluczowym jest traktowanie tej grupy mocno podmiotowo i uwzględnienie jej potrzeb przy opracowywaniu programów rozwoju inteligentnej sieci. O potencjale przemysłu przy tworzeniu Lokalnych Klastrów Energii, bilansowaniu rynku mocy, a co za tym idzie realnego zaangażowania tego najważniejszego uczestnika rynku porozmawiamy podczas spotkania.

W trakcie konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:

– Inteligentna Sieć Elektroenergetyczna w formule Smart Grid.
– Rola odbiorców przemysłowych jako dostawcy zasobu rozproszonego i odbiorcy usług wzajemnych w formule Smart Grid.
– Dostępne rozwiązania technologiczne dla przemysłu.
– Nowe zadania sprzedawców w obliczu zmian strukturalnych rynku energii, w tym rozwoju technologii Smart.
– Aspekty prawne i źródła finansowania inwestycji.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przemysłu, zwłaszcza energochłonnego, jak również przemysłu dysponującego lokalnymi źródłami wytwórczymi lub planującego rozwój w tym zakresie. Podczas eventu nie zabraknie przedstawicieli sektora energetycznego, dostawców technologii, kadry naukowej, a także przedstawicieli administracji publicznej.

http://www.inteligentnaenergetyka.pl/enereka/wp-content/uploads/pdf/IV_Konferencja_Inteligentna_Energetyka_Brief.pdf

Formularz rejestracji znajduje się na stronie www.inteligentnaenergetyka.pl.

Kontakt:
Sebastian Marszałkowski,
Business Development Manager
[email protected]

 

Rada unijnych ministrów środowiska przyjęła stanowisko w sprawie reformy ETS. Polsce nie udało się wiele uzyskać, ale ostateczną decyzję podejmą zapewne przywódcy państw na Radzie Europejskiej.

W 2015 r. Unia Europejska zużywała mniej energii niż ćwierć wieku wcześniej - wynika z najnowszych danych Eurostat. Znaczenie paliw kopalnych spada, ale z drugiej strony rośnie zależność UE od ich importu. Przez 25 lat wskaźnik ten wzrósł prawie o połowę.

W kwestii budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej rząd rozłożył ręce w geście bezradności.  Ale na dobrą sprawę trudno mieć o to do niego pretensje, bo przyszłość energetyki jądrowej w UE stoi pod dużym znakiem zapytania.

Technologie wspiera: