Menu
Patronat honorowy Patronage

Konferencja LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 2016 (Gaz System) , 12.12.2016, Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w VII edycji konferencji „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”.  Konferencja jest cykliczną, odbywającą się od 2006 roku, konferencją poświęconą uwalnianiu i rozwojowi rynku gazu w Polsce i regionie Europy Centralnej.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI A POLITYKA ENERGETYCZNA UE.

Polski rząd i spółki gazownicze realizują kolejne etapy procesu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu w ramach koncepcji tzw. Bramy Północnej. Komisja Europejska decyzją w sprawie gazociągu OPAL niezmiernie komplikuje polskie plany. W tle mamy prace nad kolejnym Pakietem Zimowym UE dot. bezpieczeństwa energetycznego oraz spór arbitrażowy PGNiG z Gazpromem o rynkowe ceny gazu.

W wystąpieniu otwierającym konferencję Pan Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, przedstawi strategię i działania rządu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałania niekorzystnym dla Polski decyzjom Komisji Europejskiej oraz realizacji koncepcji Bramy Północnej.

UWOLNIENIE RYNKU I CEN GAZU. KOLEJNY ETAP LIBERALIZACJI RYNKU GAZU.

Sejm uchwalił nowelizację Prawa Energetycznego znoszącą obowiązek zatwierdzania taryf na gaz. Od przyszłego roku stopniowo uwalniane mają być kolejne segmenty rynku: rynek hurtowy, zakup gazu w tzw. punkcie wirtualnym (giełda gazu), na pozagiełdowych platformach obrotu (OTC), rynek LNG i rynek CNG. W drugiej strony wprowadzane są regulacje utrudniające import gazu (np. nowe zasady magazynowania gazu). Aż do 2024 roku taryfy mają obowiązywać w segmencie klienta detalicznego.

Zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Energii przedstawi założenia rządowego planu uwalniania rynku gazu i projekt nowego rozporządzenia dywersyfikacyjnego. W gronie uczestników rynku będziemy dyskutowali o kierunkach, tempie, szansach i zagrożeniach związanych z detaryfikacją i liberalizacją rynku gazu.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRAJOWEGO RYNKU GAZU. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU PGNIG S.A. I GAZ-SYSTEMU S.A.

Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. Pan Maciej Woźniak przedstawi strategię i plany rozwoju spółki na najbliższe lata,w tym planowane inwestycje w nowe źródła dostaw gazu, rolę PGNiG S.A. na uwalnianym rynku gazu oraz nowe produkty i usługi oferowane przez PGNiG S.A.

Dyrektor Pionu Rozwoju Gaz-Systemu S.A. Pan Paweł Jakubowski przedstawi plany rozbudowy krajowej i  transgranicznej infrastruktury przesyłowej oraz strategię spółki związaną z rozwojem terminalu LNG i projektem tzw. Bramy Północnej.

Zaproszony przedstawiciel Operatora Systemu Magazynowania przedstawi stan obecny i plany inwestycyjne w zakresie magazynów gazu, a także omówi nowe zasady magazynowania gazu, w szczególności uwarunkowania techniczne skorzystania z tzw. usługi biletowej.

GIEŁDA GAZU I PLATFORMY OTC. JAK ZWIĘKSZYĆ PŁYNNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU.

Uwalnianie rynku gazu w 2017 roku ma objąć m.in.  detaryfikację obrotu gazem na rynku giełdowym i pozagiełdowych platformach (OTC). O wpływie nowych regulacji na rozwój giełdy gazu  na TGE i platformy OTC, nowych produktach i zasadach zawierania transakcji na tych parkietach mówić będzie Pani Beata Wittmann, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku w Towarowej Giełdzie Energii S.A.

GŁÓWNE TRENDY NA EUROPEJSKIM I ŚWIATOWYM RYNKU GAZU – WPŁYW NA KRAJOWY RYNEK GAZU.

W gronie ekspertów i analityków dyskutować będziemy o głównych trendach na światowym i europejskim rynku gazu, o szansach, jakie terminal LNG, regionalna integracja systemów przesyłowych i uwolnienie krajowego rynku gazu otwiera przed  PGNiG S.A., alternatywnymi dostawcami gazu i przemysłowymi odbiorcami gazu. Analizę dot. głównych trendów na regionalnym i światowym rynku gazu przedstawią eksperci z AT Kearney.

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU GAZU. ASPEKTY REGULACYJNO-PRAWNE.

Liczne nowe regulacje prawne tworzą nowe ramy regulacyjno-prawne funkcjonowania rynku gazu w Polsce. W części regulacyjno-prawnej konferencji renomowani prawnicy energetyczni z kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy, Domański Zakrzewski Palinka oraz Bird&Bird omówią najważniejsze zmiany i nowe regulacje m.in. :

– zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf w nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne;

– projekt nowego rozporządzenie dywersyfikacyjnego;

– nowe zasady magazynowania gazu, znaczenie zmian dla sprzedających i kupujących gaz oraz wpływ zmian na import i tranzyt gazu;

– zmiany w zasadach koncesjonowania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi i gazowymi, nowe rodzaje koncesji, kryteria koncesyjne oraz obowiązek złożenia kaucji;

– nowe kompetencje i uprawnienia nadzorcze Prezesa URE;

– uwarunkowania transgranicznego handlu gazem i współpracy z Gaz-Systemem w zakresie alokacji przepustowości.

W konferencji weźmie udział ponad 60 menadżerów ze szczebla decyzyjnego reprezentujących najważniejsze przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego z Polski i Europy Centralnej, najważniejszych przemysłowych odbiorców gazu w regionie, głównych firm doradczych oraz dostawców rozwiązań i technologii dla sektora gazowniczego.

Miejsce konferencji:
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w prestiżowych i praktycznych wnętrzach pięciogwiazdkowego Hotelu Westin zlokalizowanego w biznesowym centrum Warszawy (400 m od Ronda ONZ oraz 1 km od Dworca Centralnego).

Główne obrady konferencji odbywać się będą w przestronnej sali balowej Copernicus. Foyer konferencyjne, restauracje hotelowe i bar kawowy zachęcają do kuluarowych rozmów biznesowych i towarzyskich.

Networking:

Lista firm i instytucji, które zgłosiły udział w konferencji (stan na 08.12.2016) :

> AT Kearney (Partner)

> Bird&Bird

> Domański Zakrzewski Palinka (Partner)

> DUON S.A. (Grupa Fortum) (Prezes Zarządu)

> DUON Dystrybucja S.A. (Grupa Fortum) (Wiceprezes Zarządu)

> EDF Polska S.A.

> ENERGA-OBRÓT S.A.

> ENiGAZ Sp. z o.o. (Członek Zarządu)

> EUROPOL GAZ S.A.

> EWE energia Sp. z o.o. (Prezes Zarządu; Dyrektor)

> Gas Storage Poland Sp. z o.o.

> GAZ-SYSTEM S.A. (Członkowie Zarządu; Dyrektor Pionu Rozwoju)

> Ministerstwo Energii

> ORLEN Upstream Sp. z o.o. (Prezes Zarządu)

> Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Sekretarz Stanu)

> PGNiG S.A. (Wiceprezesi Zarządu; Dyrektorzy; Kierownicy)

> SIME Polska Sp. z o.o. (Dyrektor Zarządzający; Dyrektorzy)

> Wawrzynowicz&Wspólnicy (Partner Zarządzający)

> TAURON Polska Energia S.A. (Dyrektor Wykonawczy; Kierownik)

> Towarowa Giełda Energii (Dyrektor Rozwoju Rynku)

> Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

> Urząd Regulacji Energetyki

> Zakłady Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A. (Prezes Zarządu)

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.
Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.

Komisja Europejska publikując pakiet zimowy, czyli zbiór przepisów zmieniających unijny rynek energii, przedstawiła też szereg interesujących analiz. Można się z nich dowiedzieć z nich między innymi, w których krajach prąd drożał ostatnio najbardziej. 

W 2015 roku wykorzystanie „zielonej” energii wzrosło o 7%. Dzięki temu Polska ponownie znalazła się powyżej rządowej ścieżki do osiągnięcia celu na 2020 rok. Jednak Ministerstwo Energii ma tyle samo powodów do zadowolenia, co do zmartwień.

Zielone technologie rozwijają:

Kopalnie nie są wieczne, kopalnie istnieją wtedy, kiedy są rentowne – tłumaczył minister energii Krzysztof Tchórzewski. W ciągu ostatnich kilkunastu lat było to najprawdziwsze zdanie o górnictwie jakie padło z ust polityka będącego u władzy.