Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. URE opublikował regulamin aukcji OZE

URE opublikował regulamin aukcji OZE

Firmy, które szykują się do tegorocznej aukcji odnawialnych źródeł energii muszą przygotować się na nietypowe składanie oferty. O szczegółach dowiedzą się w ogłoszeniu aukcji, ale wiele pokazuje nowy regulamin.
oze ustawa

Informacje o miejscu i sposobie składania ofert w tegorocznej aukcji OZE będą podane w ogłoszeniu o aukcji – wynika z regulaminu, który Urząd Regulacji Energetyki zamieścił na swojej stronie.

Składanie ofert

Nowy Regulamin aukcji  przewiduje, że są one przeprowadzane w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), z zastrzeżeniem, że  do aukcji ogłaszanych, organizowanych i przeprowadzanych w 2018 roku ta zasada się nie stosuje. Jednocześnie w kolejnym ustępie URE zagwarantowało sobie możliwość wykorzystania pewnych funkcji systemu IPA. Dalej czytamy, że w 2018 roku „wytwórca może wysłać ofertę z wykorzystaniem funkcji systemu IPA, o ile to wynika z ogłoszenia aukcji”.

Tegoroczna aukcja może zostać częściowo przeprowadzona elektronicznie, a samo rozstrzygnięcie może być w formie papierowej.  Już wcześniej prezes URE Maciej Bando sygnalizował, że system jest nie do końca gotowy. – Aukcje możemy ogłosić elektronicznie, ale będziemy musieli rozstrzygać „na piechotę”, ponieważ nie otrzymaliśmy funduszy, o jakie się staraliśmy, na dostosowanie obecnego systemu informatycznego do nowego modelu aukcji – mówił prezes w lipcu.

Czytaj także: Rozstrzygnięcie aukcji dopiero w 2019 roku?

Szablon i podpis

Ogłoszenie o aukcji zamieszczane zostanie w BIP URE nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Ma zawierać informację o typie oraz parametrach, a w przypadku aukcji przeprowadzanej w tym roku, także informacje o miejscu i sposobie składania ofert. „W przypadku przeprowadzania Aukcji z pominięciem wykorzystania funkcji systemu IPA, ogłoszenie o Aukcji zawiera również wskazanie Szablonu Oferty przeznaczonego do Przekazania Ofert w tej Aukcji” – czytamy.

Inwestorzy lubią IPA miedzy innymi dlatego, że oferty można w trakcie sesji zmieniać i wycofywać. W przypadku szablonu, który ma być wypełniany wyłącznie elektronicznie, nie będzie to już takie proste. Oferty ma przyjmować „referent”, który „opatruje każdą ofertę datą oraz godziną jej przyjęcia z dokładnością co najmniej do jednej minuty”.

„W aukcjach przeprowadzanych w 2018 r. z pominięciem wykorzystania funkcji systemu IPA, Oferty są podpisywane własnoręcznie przez osoby działające zgodnie z zasadami reprezentacji Wytwórcy, czytelnie imieniem i nazwiskiem, pod rygorem nieważności”- czytamy także w regulaminie.

Czytaj także: URE: start w aukcjach OZE tylko z nowymi zaświadczeniami i deklaracjami

Aukcje OZE

Rynek spodziewa się kolejnej aukcji w przyszłym roku. I rzeczywiście. W regulaminie zaznaczono, że „aukcje organizowane są nie rzadziej niż raz w roku, odrębnie dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE określonego: typu, przedziału mocy, koszyka technologicznego”.

Sprzedaż energii

Regulamin aukcji precyzuje, że energia wytworzona w instalacji, która wygrała aukcję OZE, nie podlega giełdowemu obligo. Tego obligo obawiali się inwestorzy.

„Po rozstrzygnięciu aukcji, sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórców, których oferta wygrała aukcję, odbywa się na zasadach określonych w art. 92-93 Ustawy OZE. Przepis art. 72a Ustawy OZE nie znajduje zastosowania do energii elektrycznej objętej aukcyjnym systemem wsparcia”-  napisano.

Wyższe kaucje

Regulamin przewiduje wyższe kaucje w przypadku instalacji nowych. Wymagana wysokość zabezpieczenia wynosi:

  1. 30 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji istniejącej,
  2. 60 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej Instalacji nowej lub instalacji zmodernizowanej.

Dopuszcza się uzupełnienie kwoty kaucji lub złożenie zabezpieczenia poprzez gwarancję bankową.

Czytaj także: Kupię projekt farmy słonecznej. Rekiny przejmują polskie płotki

Gdy energia nie popłynie na czas

Regulamin aukcji wyraźnie stwierdza, że w przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania sprzedaży energii w określonym terminie (w art. 79 ust. 3 pkt 8 Ustawy OZE), wniesiona kaucja podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE. W przypadku poprzednich aukcji przepisy nie były tak zasadnicze.

Sprecyzowano też, że wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, a który nie dotrzymał określonego terminu, może ponownie przystąpić do aukcji oferując na sprzedaż energię elektryczną lub biogaz rolniczy wytworzone w danej instalacji, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od tego terminu.

Zobacz: Regulamin Aukcji – według stanu prawnego na wrzesień 2018 r.

 

Zielone technologie rozwijają:
Skok cen na giełdzie energii spowodowała pierwsze plajty małych dostawców, niepokój przemysłu, nerwowe ruchy rządu. A energetycy spierają się jak sprawić by rynek był bardziej przejrzysty
rynek ceny pieniadze
Rynek energii rozwija:
Klimatyczne negocjacje na grudniowym szczycie COP24 będą dla Polski okazją do zaprezentowania gospodarki opartej na węglu. Nieoficjalnie wiadomo, że oprócz głównego nurtu negocjacji Polska będzie chciała przedstawić trzy deklaracje. Najważniejsza zostanie zaprezentowana na "szczycie liderów", zainicjowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę.
ban
Partner działu Klimat: