URE opublikował regulamin aukcji OZE

URE opublikował regulamin aukcji OZE

Firmy, które szykują się do tegorocznej aukcji odnawialnych źródeł energii muszą przygotować się na nietypowe składanie oferty. O szczegółach dowiedzą się w ogłoszeniu aukcji, ale wiele pokazuje nowy regulamin.

Informacje o miejscu i sposobie składania ofert w tegorocznej aukcji OZE będą podane w ogłoszeniu o aukcji – wynika z regulaminu, który Urząd Regulacji Energetyki zamieścił na swojej stronie.

Składanie ofert

Nowy Regulamin aukcji  przewiduje, że są one przeprowadzane w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), z zastrzeżeniem, że  do aukcji ogłaszanych, organizowanych i przeprowadzanych w 2018 roku ta zasada się nie stosuje. Jednocześnie w kolejnym ustępie URE zagwarantowało sobie możliwość wykorzystania pewnych funkcji systemu IPA. Dalej czytamy, że w 2018 roku "wytwórca może wysłać ofertę z wykorzystaniem funkcji systemu IPA, o ile to wynika z ogłoszenia aukcji".

Tegoroczna aukcja może zostać częściowo przeprowadzona elektronicznie, a samo rozstrzygnięcie może być w formie papierowej.  Już wcześniej prezes URE Maciej Bando sygnalizował, że system jest nie do końca gotowy. – Aukcje możemy ogłosić elektronicznie, ale będziemy musieli rozstrzygać „na piechotę”, ponieważ nie otrzymaliśmy funduszy, o jakie się staraliśmy, na dostosowanie obecnego systemu informatycznego do nowego modelu aukcji - mówił prezes w lipcu.

Czytaj także: Rozstrzygnięcie aukcji dopiero w 2019 roku?

Szablon i podpis

Ogłoszenie o aukcji zamieszczane zostanie w BIP URE nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Ma zawierać informację o typie oraz parametrach, a w przypadku aukcji przeprowadzanej w tym roku, także informacje o miejscu i sposobie składania ofert. "W przypadku przeprowadzania Aukcji z pominięciem wykorzystania funkcji systemu IPA, ogłoszenie o Aukcji zawiera również wskazanie Szablonu Oferty przeznaczonego do Przekazania Ofert w tej Aukcji" - czytamy.

Inwestorzy lubią IPA miedzy innymi dlatego, że oferty można w trakcie sesji zmieniać i wycofywać. W przypadku szablonu, który ma być wypełniany wyłącznie elektronicznie, nie będzie to już takie proste. Oferty ma przyjmować "referent", który "opatruje każdą ofertę datą oraz godziną jej przyjęcia z dokładnością co najmniej do jednej minuty".

„W aukcjach przeprowadzanych w 2018 r. z pominięciem wykorzystania funkcji systemu IPA, Oferty są podpisywane własnoręcznie przez osoby działające zgodnie z zasadami reprezentacji Wytwórcy, czytelnie imieniem i nazwiskiem, pod rygorem nieważności”- czytamy także w regulaminie.

Czytaj także: URE: start w aukcjach OZE tylko z nowymi zaświadczeniami i deklaracjami

Aukcje OZE

Rynek spodziewa się kolejnej aukcji w przyszłym roku. I rzeczywiście. W regulaminie zaznaczono, że "aukcje organizowane są nie rzadziej niż raz w roku, odrębnie dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE określonego: typu, przedziału mocy, koszyka technologicznego".

Sprzedaż energii

Regulamin aukcji precyzuje, że energia wytworzona w instalacji, która wygrała aukcję OZE, nie podlega giełdowemu obligo. Tego obligo obawiali się inwestorzy.

"Po rozstrzygnięciu aukcji, sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórców, których oferta wygrała aukcję, odbywa się na zasadach określonych w art. 92-93 Ustawy OZE. Przepis art. 72a Ustawy OZE nie znajduje zastosowania do energii elektrycznej objętej aukcyjnym systemem wsparcia"-  napisano.

Wyższe kaucje

Regulamin przewiduje wyższe kaucje w przypadku instalacji nowych. Wymagana wysokość zabezpieczenia wynosi:

  1. 30 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji istniejącej,
  2. 60 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej Instalacji nowej lub instalacji zmodernizowanej.

Dopuszcza się uzupełnienie kwoty kaucji lub złożenie zabezpieczenia poprzez gwarancję bankową.

Czytaj także: Kupię projekt farmy słonecznej. Rekiny przejmują polskie płotki

Gdy energia nie popłynie na czas

Regulamin aukcji wyraźnie stwierdza, że w przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania sprzedaży energii w określonym terminie (w art. 79 ust. 3 pkt 8 Ustawy OZE), wniesiona kaucja podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE. W przypadku poprzednich aukcji przepisy nie były tak zasadnicze.

Sprecyzowano też, że wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, a który nie dotrzymał określonego terminu, może ponownie przystąpić do aukcji oferując na sprzedaż energię elektryczną lub biogaz rolniczy wytworzone w danej instalacji, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od tego terminu.

Zobacz: Regulamin Aukcji - według stanu prawnego na wrzesień 2018 r.

 

Zielone technologie rozwija

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]