Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Energetyka konwencjonalna
 4. >
 5. Ropa naftowa
 6. >
 7. 2 lipca aukcje przepustowości na Jamale

2 lipca aukcje przepustowości na Jamale

Gaz-System jako operator krajowego systemu przesyłowego oraz niezależny operator polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia (czyli gazociąg jamalski) przeprowadzi aukcje rocznych przepustowości.
2 lipca aukcje przepustowości na Jamale

Aukcje zostaną przeprowadzone 2 lipca 2018 r. o godz. 9.00 (CEST) na Platformie GSA stanowiącej narzędzie do rezerwacji przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Uczestnicy rynku zainteresowani przesyłem gazu mogą dokonać rezerwacji przepustowości ciągłej w produktach rocznych, w ramach których udostępniana jest przepustowość na co najmniej najbliższe 5 lat gazowych oraz na okres nie dłuższy niż najbliższe 15 lat gazowych.

Aukcje dotyczą wszystkich połączeń międzysystemowych i są przeprowadzane zgodnie  z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (CAM NC).

Oferta Gaz-System obejmuje następujące punkty łączące krajowy system przesyłowy z sąsiadującymi systemami:

 • Punkt wejścia GCP GAZ-SYSTEM/Ontras na granicy polsko – niemieckiej
 • Punkt wyjścia GCP GAZ-SYSTEM/Ontras na granicy polsko – niemieckiej
 • Punkt wejścia Cieszyn na granicy polsko – czeskiej
 • Punkt wejścia Drozdowicze na granicy polsko – ukraińskiej
 • Punkt wejścia Wysokoje na granicy polsko – białoruskiej
 • Punkt wejścia Tietierowka na granicy polsko – białoruskiej
 • Punkt wejścia Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP)

Oferta Gaz-System ISO obejmuje następujące punkty na gazociągu jamalskim:

 • Punkt wejścia SGT Kondratki
 • Punkt wyjścia SGT Mallnow
 • Punkt wejścia SGT Mallnow Rewers
 • Punkt wyjścia SGT Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP)

Zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami, przepustowości pozwalające na przesył gazu poprzez polski odcinek gazociągu jamalskiego mogą być rezerwowane
w ramach aukcji organizowanych na zasadach i w terminach określonych w CAM NC. Dostępne przepustowości oferowane są zainteresowanym uczestnikom rynku
w ramach niedyskryminacyjnej procedury aukcyjnej przeprowadzanej na zasadach rynkowych.

Przepustowość ciągła, która nie zostanie sprzedana w produktach rocznych na kolejny rok gazowy (od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.) będzie udostępniana uczestnikom rynku podczas aukcji produktów krótkoterminowych: kwartalnych, miesięcznych, dobowych i śróddziennych.

Aukcje przepustowości przerywanej dotyczącej produktów rocznych odbędą się, według zasad CAM NC, zgodnie z kalendarzem aukcji 16 lipca 2018 r. na Platformie GSA.

Szczegółowe informacje i dane dotyczące przepustowości udostępnionej w aukcjach produktów rocznych opublikowane są na Platformie GSA: www.gsaplatform.eu

W przypadku dodatkowych pytań w sprawie aukcji zainteresowanych uczestników rynku prosimy wysłanie e-maila na adres  [email protected]

Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii miała być formalnością i realizacją porozumienia Warszawy z Komisją Europejską. Po jej przyjęciu ponownie ruszyć miały inwestycje w „zielone” elektrownie. Tymczasem stała się polem ostrego konfliktu wewnątrz PiS, a w efekcie ułomnego kompromisu inwestycje będą, ale w przestarzałe i droższe technologie.
oze wiatraki 800
Zielone technologie rozwijają:
W ciągu dwóch lat w Małopolsce powstaną m.in. domowe elektrownie słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę o łącznej wartości niemal 236 mln zł. Prawie połowę sfinansuje Unia Europejska. Drugie tyle dołożą mieszkańcy. Portal WysokieNapiecie.pl wyliczył w co Małopolanie wyposażą swoje domy, ile będą musieli wyłożyć z własnych kieszeni i jak szybko inwestycje mają się im zwrócić.
oze oplacalnosc paneli pv