Menu
Patronat honorowy Patronage

Prezydent podpisał nowelę prawa energ. ws. odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gaz.

Warszawa, 28.01.2022 (ISBnews) – Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego, która wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych przy wykorzystaniu sieci gazowej zasilanej wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonej z innymi sieciami gazowymi" – czytamy w komunikacie.

W dotychczasowym stanie prawnym przedsiębiorstwo korzystające z prawa przyznanego ustawą Prawo energetyczne może odmówić świadczenia usług, a dopiero później zwrócić się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z wnioskiem o wydanie decyzji w tym zakresie. W wypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia, przedsiębiorstwo może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a następnie – w wypadku ponownie niekorzystnego wyroku – złożyć apelację. Do czasu wydawania prawomocnej decyzji, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku świadczenia usług dystrybucji.

Celem nowelizacji jest usunięcie lex specialis względem przepisu, umożliwiającego odmówienie świadczenia usług dopiero po uzyskaniu prawomocnej aprobującej decyzji URE.

Po wejściu w życie przepisów noweli przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług w zakresie dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia przed taką odmową.

Zgodnie z nowelizacją, podmiot, właściciel sieci będzie zobligowany dopuścić również innych sprzedawców do korzystania z sieci. Odbiorca będzie mógł zmienić dostawcę i będzie mógł wybrać cenę gazu ziemnego z tych, które są oferowane przez różnych dostawców.

Nowelizacja wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)