Menu
Patronat honorowy Patronage

Obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi do 30 XI 2022r. to koszt 726 mln zł

Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) – Obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r. to koszt ok. 726 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Przepis dotyczący czasowej obniżki podatku od wydobycia został złożony jako autopoprawka do procedowanego w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt ten dotyczy korekt podatkowych Polskiego Ładu.

"Obowiązujący wymiar podatku od wydobycia niektórych kopalin, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali. Dlatego proponuje się obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%. Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł." – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

W związku z tym zaproponowano wprowadzenie czasowej obniżki podatku.

"Zmiany zaproponowane w art. 2a projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidują wprowadzenie regulacji epizodycznej, która znajdzie zastosowanie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. Dodawany art. 22a ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin […] określa wzory obliczenia podatku od wydobycia miedzi (ust. 1) i srebra (ust. 2) w tym okresie."  -podano także.

Nowy wzór przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

Pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r., zaznaczono.

(ISBnews)

 

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu